Thông thường người ta điều trị nhiễm độc bằng cách: 1. Giải quyết  hô hấp kém, hút hơi, shock, run, mê sảng, 2. Tăng MetHb trong máu, tăng thân nhiệt, giảm thân nhiệt. 3. Liệu pháp điều trị thường là duy trì chức năng sinh tồn của bệnh nhân 4. Giúp  cơ thể tự đào thải được thuốc ra khỏi cơ thể. 5. Cho nôn, rửa dạ dày, chống nhiễm độc da. Chọn tập hợp đúng:

Thông thường người ta điều trị nhiễm độc bằng cách:

1. Giải quyết  hô hấp kém, hút hơi, shock, run, mê sảng,

2. Tăng MetHb trong máu, tăng thân nhiệt, giảm thân nhiệt.

3. Liệu pháp điều trị thường là duy trì chức năng sinh tồn của bệnh nhân

4. Giúp  cơ thể tự đào thải được thuốc ra khỏi cơ thể.

5. Cho nôn, rửa dạ dày, chống nhiễm độc da.

Chọn tập hợp đúng:

A. 1,2,3

B. 1,2,4

C. 1,3,4

D. 2,3,4

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này