BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021 - 2022

Ngày gửi

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021 - 2022

TRƯỜNG TH Y WANG
TỔ 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma thuột, ngày 18 tháng 5 năm 2021BIÊN BẢN

HỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2021 - 2022Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Hôm nay, vào hồi 7giờ 10phút ngày 18 / 5 /2021, tại Văn phòng trường Tiểu học Y Wang tổ chức họp đánh giá và phân loại viên chức năm học 2020 - 2021

I. THÀNH PHẦN:

1. Bà: Trần Thị Sen Tổ trưởng Chủ trì;

2. Bà :H Ngil kbuôr Giáo viên Thư ký.

- Cùng toàn thể các viên chức thuộc tổ 1 Trường Tiểu học Y Wang.

Tổng số: 05/5 công chức, viên chức có mặt tham dự cuộc họp.

Vắng mặt: 0; Lý do : Không

II. NỘI DUNG:

Tổ chức họp đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020 - 2021

1 . Đ/c Nguyễn Thị Tiến - PHT - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ

- Sau khi tham khảo kết quả tự đánh giá, xếp loại của cá nhân đ/c Nguyễn Thị Tiến các thành viên trong tổ 1 đóng góp ý kiến như sau:

+ Ưu điểm:

Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy của nhà trường.

Có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường.

Có ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Hoàn thành tốt công việc được giao.

+ Khuyết điểm:

Cần trau dồi ,giúp đỡ ,khuyến khích giáo viên tham gia các phong trào do các cấp tổ chức số lượng nhiều hơn.

Người chủ trì kết luận đánh giá, xếp loại:

Xếp loại: Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ2. Đ/c :Trần Thị Sen - TT tổ 1 - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ

- Sau khi tham khảo kết quả tự đánh giá, xếp loại của cá nhân đ/c Trần Thị Sen các thành viên trong tổ 1 đóng góp ý kiến như sau:

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu diểm:

- Luôn có phẩm chất đạo đức tốt ,phong cách lối sống giản dị ,trong sáng của nhà giáo

- Luôn chấp hành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chấp hành

1639716610397.png
 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM

Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai -

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

Thống kê

Chủ đề
73,959
Bài viết
75,914
Thành viên
67,414
Thành viên mới nhất
ĐĂNG QUANG 1520
Top