Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 giữa kì 2 CÓ ĐÁP ÁN THEO TỪNG MỨC ĐỘ

Ngày gửi

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 giữa kì 2 CÓ ĐÁP ÁN THEO TỪNG MỨC ĐỘ, Bộ câu hỏi ôn tập Lịch sử 12 giữa HK2 theo từng mức độ được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 8 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bài 21 - Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)

Nhận biết

Câu 1.
Đặc điểm tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 là

A. Mĩ thay chân Pháp, thành lập chính quyền tay sai ở miền Nam.

B. miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mĩ.

C. miền Bắc được giải phóng, đi lên CNXH.

D. đất nước bị chia cắt thành 2 miền, với 2 chế độ chính trị-xã hội khác nhau.

Câu 2. Mục đích của Đảng khi thực hiện cải cách ruộng đất là

A. củng cố khối liên minh công – nông, mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất.

B. thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”.

C. xây dựng miền Bắc thành hậu phương lớn của cả nước.

D. xây dựng đời sống mới cho nhân dân.

Câu 3. Những thắng lợi quân sự nào làm phá sản hoàn toàn chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

A. Ấp Bắc, Đồng Xoài, An Lão. B. An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài.

C. Bình Giã, An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài. D. Vạn Tường, núi Thành, An Lão.

Câu 4. Nhiệm vụ của cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 là

A. khôi phục kinh tế ở miền Bắc, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

B. tiến hành xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước.

C. cả nước tập trung kháng chiến chống Mĩ-Ngụy ở miền Nam.

D. tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước.

Câu 5. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) đã xác định cách mạng miền Nam

A. có vai trò quyết định đối với sự nghiệp thống nhất đất nước.

B. có vai trò quyết định đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.

C. có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.

D. có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến ở miền Nam.

Câu 6. Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng khởi” là

A. đưa nhân dân lên làm chủ ở nhiều thôn, xã miền Nam.

B. giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ.

C. làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

D. đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng miền Nam.

Câu 7. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao Động Việt Nam (9-1960) đã xác định nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là

A. khôi phục kinh tế, hàn gắn viết thương chiến tranh.

B. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

C. vừ kháng chiến vừa kiến quốc.

D. đấu tranh chống Mĩ và chính quyền Sài gòn.

Câu 8. Lực lượng nòng cốt thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam là

A. quân đội Sài Gòn. B. quân Mĩ và quân đồng minh.

C. quân đội Sài Gòn và quân Đồng minh của Mĩ.

D. quân đội Sài Gòn đảm nhiệm, không có sự chi viện của Mĩ.

Câu 9. Âm mưu của Mĩ khi thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt ở miền Nam là

A. biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới.

B. chia cắt miền Nam Việt Nam, tiêu diệt chủ nghĩa xã hội miền Bắc.

C. dùng người Việt đánh người Việt. D. để chống lại phong trào cách mạng miền Nam.

Câu 10. Trong thời kì 1954-1975, sự kiện nào đánh dấu bước phát triển của cách mạng ở miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

A. “Đồng khởi”. B. Chiến thắng Ấp Bắc.

C. Chiến thắng Vạn Tường. D. Chiến thắng Bình Giã.

Câu 11. Phong trào “Đồng Khởi” mạng lại kết quả là

A. phá vỡ từng mảng lớn bộ máy chính quyền của địch ở nông thôn.

B. lực lượng vũ trang hình thành và phát triển.

C. nông thôn miền Nam được giải phóng.

D. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.

Câu 12. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) đã xác định cách mạng miền Bắc

A. có vai trò quyết định nhất đối với sự nghiệp cách mạng đất nước.

B. có vai trò quyết định đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.

C. có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.

D. có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến ở miền Nam.

Thông hiểu

Câu 13.
Vì sao, ngay sau khi hòa bình lập lại năm 1954, nhân dân miền Bắc tiến hành cải cách ruộng đất?

A. Để khắc phục hậu quả chiến tranh để lại.

B. Nông nghiệp còn lạc hậu, năng suất lao động thấp.

C. Chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ phong kiến còn phổ biến.

D. Xây dựng miền Bắc trở thành hậu phương kháng chiến lớn.

Câu 14. Nhân dân miền Nam tiến hành phong trào “Đồng khởi” chống lại chính quyền Mĩ – Diệm là vì

A. chính quyền Mĩ – Diệm đàn áp đẫm máu nhân dân miền Nam.

B. lực lượng cách mạng miền Nam đã trưởng thành.

C. nhân dân miền Nam đã có đường lối cách mạng đúng đắn.

D. chính quyền Mĩ – Diệm không chịu thi hành hiệp định Giơnevơ.

Câu 15. Vì sao nói, Đại Hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lao động Việt Nam lần thứ III (1960) đã đưa ra đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo?

A. Đảng đã xác định vai trò quyết định của miền Bắc đối với sự nghiệp thống nhất đất nước.

B. Đảng đã xác định vai trò quyết định của miền Nam đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.

C. Đảng đã tiến hành đồng thời cả 2 nhiệm vụ cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng Dân tộc, dân chủ, nhân dân ở miền Nam.

D. Khẳng định vai trò quyết định nhất của cách mạng miền Bắc đối với cách mạng cả nước.

Câu 16. Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (1- 1959) quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng là vì

A. lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam đã phát triển.

B. Mĩ và chính quyền Sài Gòn phá hoại Hiệp định Giơnevơ.

C. ta không thể tiếp tục sử dụng biện pháp hoà bình được nữa.

D. miền Nam đã có lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang lớn mạnh.

Câu 17. Chiến thắng quân sự nào sau đây mở đầu cho quân và dân miền Nam chiến đấu chống “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

A. Chiến thắng Ấp Bắc. B. Chiến thắng Vạn Tường.

C. Chiến thắng Ba Gia. D. Chiến thắng Đồng Xoài.

1678984317494.png
 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM

Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai -
 • Từ khóa
  bài 21 sử 12 bài 21 sử 12 giáo án bài 21 sử 12 lý thuyết bài 21 sử 12 trắc nghiệm bài 21 sử 12 violet bài giảng sử 12 bài 21 bộ đề ôn tập lịch sử 12 bộ đề thi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12 các đề thi lịch sử lớp 12 học kì 1 các đề thi trắc nghiệm lịch sử 12 các đề thi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12 câu hỏi ôn tập lịch sử lớp 12 bài 2 chuyên đề ôn tập và luyện thi lịch sử 12 hướng dẫn ôn tập lịch sử 12 ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12 nội dung ôn tập lịch sử 12 ôn tập giữa kì môn sử 12 ôn tập lịch sử 12 bài 1 ôn tập lịch sử 12 bài 22 ôn tập lịch sử 12 bài 23 ôn tập lịch sử 12 giữa kì 1 ôn tập lịch sử 12 giữa kì 2 ôn tập lịch sử 12 hk1 ôn tập lịch sử 12 học kì 1 trắc nghiệm ôn tập lịch sử 12 theo chủ đề ôn tập lịch sử 12 theo chuyên de ôn tập lịch sử 12 thi thpt quốc gia ôn tập lịch sử 12 thi thpt quốc gia 2020 ôn tập lịch sử 12 thi thpt quốc gia 2021 ôn tập lịch sử 12 thi tốt nghiệp ôn tập lịch sử 12 thi đại học ôn tập lịch sử 12 tốt nghiệp ôn tập lịch sử lớp 12 ôn tập lịch sử lớp 12 học kì 1 ôn tập lịch sử thế giới 12 ôn tập lịch sử việt nam 12 ôn tập lịch sử việt nam lớp 12 trắc nghiệm ôn tập môn lịch sử lớp 12 ôn tập sử 12 ôn tập sử 12 bài 16 ôn tập sử 12 bài 21 ôn tập sử 12 cuối kì 1 ôn tập sử 12 giữa học kì 1 ôn tập sử 12 giữa kì 1 ôn tập sử 12 giữa kì 2 ôn tập sử 12 học kì 1 ôn tập sử 12 học kì 1 trắc nghiệm ôn tập sử 12 học kì 2 ôn tập sử 12 học kì 2 trắc nghiệm ôn tập sử 12 trắc nghiệm ôn tập trắc nghiệm lịch sử 12 bài 13 ôn tập trắc nghiệm lịch sử 12 có đáp án sách ôn tập lịch sử 12 thư viện đề thi lịch sử 12 trắc nghiệm sử 12 bài 21 có đáp án trắc nghiệm sử 12 phần 1 đề cương giữa kì lịch sử 12 đề cương lịch sử 12 đề cương lịch sử 12 bài 1 đề cương lịch sử 12 bài 2 đề cương lịch sử 12 bài 24 đề cương lịch sử 12 có đáp án đề cương lịch sử 12 giữa học kì 1 đề cương lịch sử 12 giữa kì 1 đề cương lịch sử 12 học kì 1 đề cương lịch sử 12 học kì 1 trắc nghiệm đề cương lịch sử 12 học kì 2 đề cương lịch sử 12 học kì 2 trắc nghiệm đề cương lịch sử 12 phần thế giới đề cương lịch sử 12 thi tốt nghiệp đề cương lịch sử 12 thi tốt nghiệp 2021 đề cương lịch sử lớp 12 đề cương lịch sử lớp 12 học kì 1 đề cương lịch sử lớp 12 học kì 2 đề cương lịch sử thế giới 12 đề cương lịch sử việt nam 12 đề cương lịch sử việt nam lớp 12 đề cương môn lịch sử 12 đề cương môn lịch sử lớp 12 đề cương môn lịch sử lớp 12 học kì 1 đề cương môn sử 12 đề cương môn sử 12 học kì 1 đề cương môn sử 12 học kì 2 đề cương môn sử lớp 12 học kì 1 đề cương ôn sử 12 học kì 1 đề cương ôn tập lịch sử 12 đề cương ôn tập lịch sử 12 giữa kì 1 đề cương ôn tập lịch sử 12 học kì 1 đề cương ôn tập lịch sử 12 học kì 2 đề cương ôn tập lịch sử 12 trắc nghiệm đề cương ôn tập lịch sử lớp 12 đề cương ôn tập lịch sử thế giới 12 đề cương ôn tập môn lịch sử 12 đề cương ôn tập môn lịch sử lớp 12 đề cương ôn tập sử 12 giữa học kì 1 đề cương ôn tập sử 12 hk2 đề cương ôn tập sử 12 học kì 1 đề cương ôn tập sử 12 học kì 2 đề cương ôn tập sử 12 thpt quốc gia đề cương ôn thi học kì 1 lịch sử 12 đề cương on thi học sinh giỏi lịch sử 12 đề cương ôn thi học sinh giỏi sử 12 đề cương ôn thi lịch sử 12 hk1 đề cương ôn thi môn lịch sử 12 đề cương ôn thi sử 12 đề cương ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử 12 đề cương sử 10 giữa học kì 2 đề cương sử 12 đề cương sử 12 bài 21 đề cương sử 12 có đáp án đề cương sử 12 cuối học kì 1 đề cương sử 12 cuối kì 1 đề cương sử 12 giữa học kì 1 đề cương sử 12 giữa học kì 2 đề cương sử 12 giữa kì 2 đề cương sử 12 hk1 đề cương sử 12 hk1 trắc nghiệm đề cương sử 12 hk2 đề cương sử 12 hk2 có đáp an đề cương sử 12 hk2 trắc nghiệm có đáp án đề cương sử 12 học kì 1 đề cương sử 12 kì 1 đề cương sử 12 trắc nghiệm đề cương sử 6 giữa học kì 2 đề cương sử 8 giữa học kì 2 đề cương sử giữa kì 1 lớp 12 đề cương sử giữa kì 2 lớp 8 đề cương sử học kì 1 lớp 12 đề cương sử lớp 12 đề cương trắc nghiệm lịch sử 12 có đáp án đề cương trắc nghiệm lịch sử 12 học kì 1 đề cương trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12 đề ôn tập lịch sử 12 thi thpt quốc gia đề thi cuối học kì 1 lịch sử lớp 12 đề thi giữa kì 1 lịch sử 12 đề thi giữa kì lịch sử 12 đề thi giữa kì môn lịch sử 12 đề thi học kì 1 lịch sử 12 đồng nai đề thi học sinh giỏi lịch sử 12 đề thi học sinh giỏi lịch sử 12 cấp tỉnh đề thi học sinh giỏi lịch sử 12 hà nội đề thi học sinh giỏi lịch sử 12 violet đề thi học sinh giỏi lịch sử lớp 12 đề thi học sinh giỏi môn lịch sử 12 đề thi học sinh giỏi tỉnh môn lịch sử 12 đề thi hsg lịch sử 12 cấp tỉnh đề thi hsg môn lịch sử 12 đề thi khảo sát lịch sử 12 đề thi khảo sát môn lịch sử lớp 12 đề thi lịch sử 12 đề thi lịch sử 12 có đáp án đề thi lịch sử 12 cuối học kì 1 đề thi lịch sử 12 giữa học kì 1 đề thi lịch sử 12 giữa học kì 2 đề thi lịch sử 12 hk1 có đáp án đề thi lịch sử 12 học kì 1 đề thi lịch sử 12 học kì 1 2019 đề thi lịch sử 12 học kì 2 đề thi lịch sử 12 học kì 2 2020 đề thi lịch sử 12 kì 2 đề thi lịch sử 12 năm 2019 đề thi lịch sử 12 thpt quốc gia 2018 đề thi lịch sử 12 thpt quốc gia 2019 đề thi lịch sử 12 thpt quốc gia 2020 đề thi lịch sử 12 trắc nghiệm đề thi lịch sử giữa học kì 1 lớp 12 đề thi lịch sử hk2 lớp 12 đề thi lịch sử lớp 12 đề thi lịch sử lớp 12 hk1 đề thi lịch sử lớp 12 học kì 1 đề thi lịch sử lớp 12 học kì 2 đề thi lịch sử lớp 12 năm 2020 đề thi môn lịch sử 12 đề thi môn lịch sử lớp 12 có đáp án đề thi môn lịch sử lớp 12 học kì 1 đề thi môn lịch sử lớp 12 học kì 2 đề thi olympic lịch sử lớp 12 đề thi olympic môn lịch sử 12 đề thi online lịch sử 12 đề thi thử lịch sử 12 đề thi thử lịch sử 12 2020 đề thi thử lịch sử 12 có đáp án đề thi thử lịch sử 12 học kì 1 đề thi thử lịch sử lớp 12 có đáp án đề thi thử lịch sử lớp 12 học kì 1 đề thi thử môn lịch sử 12 năm 2020 đề thi thử môn lịch sử lớp 12 năm 2020 đề thi thử môn lịch sử lớp 12 năm 2021 đề thi thử trắc nghiệm lịch sử 12 đề thi thử trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12 đề thi trắc nghiệm lịch sử 12 bài 1 đề thi trắc nghiệm lịch sử 12 học kì 1 đề thi trắc nghiệm lịch sử 12 học kì 2 đề thi trắc nghiệm lịch sử 12 thpt quốc gia đề thi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 đề thi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 co dap an đề thi trắc nghiệm lịch sử thế giới lớp 12 đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12 đề thi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12 đề trắc nghiệm sử 12 bài 1 đề trắc nghiệm sử 12 bài 12 đề trắc nghiệm sử 12 bài 2 đề trắc nghiệm sử 12 bài 21
 • BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  BÀI VIẾT MỚI

  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

  Thống kê

  Chủ đề
  63,886
  Bài viết
  65,272
  Thành viên
  67,223
  Thành viên mới nhất
  huongly120

  Thành viên Online

  Top