BỘ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 5 HỌC KÌ 2 MỚI NHẤT - Tiếng Anh Lớp 5 - YopoVn.Com - DIỄN ĐÀN TÀI LIỆU - GIÁO ÁN

Ngày gửi

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
BỘ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 5 HỌC KÌ 2 MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 36 trang. Các bạn xem và tải đề cương ôn tập tiếng anh 5 học kì 2 về ở dưới.

ĐỀ CƯƠNG

ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - LỚP 5

PART 1.

I. Choose the odd one out of the words that has a different pronunciation from the other.


1. A. children
2. A. help
3. A. durian
4. A. normal
5. A. police
B. chat
B. dentist
B. hungry
B. go
B. library
C. catch
C. fever
C. music
C. close
C. dinner
D. character
D. send
D. cucumber
D. cold
D. milk
II. Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

Choose A, B, C, or D.

1. A. head B. bed C. pretty D. better

2. A. speech B. charity C. child D. chef

3. A. cat B. ceiling C. nice D. center

4. A. describe B. title C. licence D. little

5. A. found B. thought C. bought D. ought

III. Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

Identify A, B, C, or D.

 • A. thirsty B. dirt C. first D. notice
 • A. application B. comment C. curly D. citizen
 • A. satisfactory B. badly C. festival D. sadness
 • A. cow B. slow C. bowl D. know
5. A. academic B. traditional C. pronunciation D. injectionIV. Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

Identify A, B, C, or D.

1. A. chin B. check C. chaos D. charge

2. A. theatre B. therefore C. throughout D. thunder

3. A. meal B. meat C. bread D. reason

4. A. tin B. tight C. shine D. fine

5. A. beat B. meat C. bean D. threat

V. Choose one word whose underlined part is pronounced differently.

Identify A, B, C, or D.

 • A. volunteer B. object C. rod D. annoy
 • A. device B. assistant C. rise D. ripe
 • A. tube B. supermarket C. cupboard D. usual
 • A. safety B. pane C. demonstrate D. wardrobe
 • A. socket B. uniform C. export D. store
1675406807340.png
 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM

Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai -
 • Từ khóa
  bài ôn tập tiếng anh lớp 5 bài ôn tập tiếng anh lớp 5 có đáp án bài ôn tập tiếng anh lớp 5 học kì 1 bài ôn tập tiếng anh lớp 5 học kì 2 bài ôn tập tiếng anh lớp 5 kì 2 bài ôn tập tiếng anh lớp 5 unit 1 bài ôn tập tiếng anh lớp 5 unit 10 bài ôn tập tiếng anh lớp 5 unit 12 bài tập ôn tập tiếng anh 5 bài tập ôn tập tiếng anh lớp 5 bài tập ôn tập tiếng anh lớp 5 học kì 2 bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 môn tiếng anh bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 5 bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 5 bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 5 theo chuyên đề bồi dưỡng hsg tiếng anh lớp 5 bồi dưỡng tiếng anh 5 bồi dưỡng tiếng anh 8 bồi dưỡng tiếng anh là gì bồi dưỡng tiếng anh lớp 5 bồi dưỡng tiếng anh tiểu học de bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 5 giải ôn tập tiếng anh lớp 5 giải đề cương ôn tập tiếng anh lớp 5 giải đề cương tiếng anh lớp 5 giải đề cương tiếng anh lớp 5 học kì 2 giáo án bồi dưỡng tiếng anh lớp 5 ôn tập cuối năm môn tiếng anh lớp 5 ôn tập giữa kì 1 tiếng anh lớp 5 ôn tập hè môn tiếng anh lớp 5 lên 6 ôn tập học kì 2 môn tiếng anh lớp 5 ôn tập học kì 2 tiếng anh 5 violet ôn tập kiến thức tiếng anh lớp 5 ôn tập môn tiếng anh lớp 5 ôn tập ngữ pháp tiếng anh 5 ôn tập thi tiếng anh lớp 5 ôn tập tiếng anh 1 ôn tập tiếng anh 12 unit 4 5 6 ôn tập tiếng anh 2 ôn tập tiếng anh 5 ôn tập tiếng anh 5 cuối năm ôn tập tiếng anh 5 giữa kì 1 ôn tập tiếng anh 5 học kì 1 ôn tập tiếng anh 5 học kì 2 ôn tập tiếng anh 5 kì 1 ôn tập tiếng anh 5 lên 6 ôn tập tiếng anh 5 theo từng unit ôn tập tiếng anh 5 unit 6 ôn tập tiếng anh học kì 2 lớp 5 ôn tập tiếng anh lớp 5 ôn tập tiếng anh lớp 5 có đáp án ôn tập tiếng anh lớp 5 cuối học kì 1 ôn tập tiếng anh lớp 5 cuối học kì 2 ôn tập tiếng anh lớp 5 cuối năm ôn tập tiếng anh lớp 5 family and friends ôn tập tiếng anh lớp 5 giữa học kì 1 ôn tập tiếng anh lớp 5 giữa học kì 2 ôn tập tiếng anh lớp 5 giữa kì 2 ôn tập tiếng anh lớp 5 học kì 1 ôn tập tiếng anh lớp 5 học kì 1 violet ôn tập tiếng anh lớp 5 học kì 2 ôn tập tiếng anh lớp 5 học kì 2 violet ôn tập tiếng anh lớp 5 kì 1 ôn tập tiếng anh lớp 5 lên lớp 6 violet ôn tập tiếng anh lớp 5 tập 2 ôn tập tiếng anh lớp 5 theo từng unit ôn tập tiếng anh lớp 5 unit 1 ôn tập tiếng anh lớp 5 unit 11 ôn tập tiếng anh lớp 5 unit 12 ôn tập tiếng anh lớp 5 unit 13 ôn tập tiếng anh lớp 5 unit 2 ôn tập tiếng anh lớp 5 unit 7 ôn tập tiếng anh lớp 5 unit 9 ôn tập tiếng anh lớp 5 violet ôn tập từ vựng tiếng anh lớp 5 ôn tập unit 5 - tiếng anh 8 thí điểm ôn tập và kiểm tra tiếng anh lớp 5 ôn tập về tiếng anh lớp 5 ôn tiếng anh 5 phiếu ôn tập tiếng anh lớp 5 sách bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 5 sách bồi dưỡng tiếng anh 5 sách bồi dưỡng tiếng anh lớp 4 sách bồi dưỡng tiếng anh lớp 5 sách bồi dưỡng tiếng anh lớp 6 sách bồi dưỡng tiếng anh lớp 8 đề cương môn tiếng anh lớp 5 đề cương môn tiếng anh lớp 5 học kì 1 đề cương môn tiếng anh lớp 5 học kỳ 2 đề cương on tập hè tiếng anh lớp 5 đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 5 đề cương ôn tập ngữ pháp tiếng anh lớp 5 đề cương ôn tập tiếng anh 5 đề cương ôn tập tiếng anh 5 học kì 1 đề cương ôn tập tiếng anh 5 học kì 2 đề cương ôn tập tiếng anh lớp 5 đề cương on tập tiếng anh lớp 5 có đáp an đề cương ôn tập tiếng anh lớp 5 cuối năm đề cương ôn tập tiếng anh lớp 5 hk1 đề cương ôn tập tiếng anh lớp 5 kì 2 đề cương ôn tập tiếng anh lớp 5 lên lớp 6 đề cương ôn tập tiếng anh lớp 5 violet đề cương thi tiếng anh lớp 5 đề cương thi tiếng anh lớp 5 kì 1 đề cương tiếng anh đề cương tiếng anh 1 đề cương tiếng anh 11 đề cương tiếng anh 5 đề cương tiếng anh 5 học kì 1 đề cương tiếng anh 5 học kì 2 đề cương tiếng anh 5 hutech đề cương tiếng anh 5 kì 1 đề cương tiếng anh lớp 11 đề cương tiếng anh lớp 5 đề cương tiếng anh lớp 5 có đáp án đề cương tiếng anh lớp 5 cuối học kì 1 đề cương tiếng anh lớp 5 cuối học kì 2 đề cương tiếng anh lớp 5 cuối kì 2 đề cương tiếng anh lớp 5 giữa học kì 2 đề cương tiếng anh lớp 5 học kì 1 đề cương tiếng anh lớp 5 học kì 1 violet đề cương tiếng anh lớp 5 học kì 2 đề cương tiếng anh lớp 5 học kì 2 violet đề cương tiếng anh lớp 5 học kỳ 2 đề cương tiếng anh lớp 5 kì 1 đề cương tiếng anh lớp 5 kì 2 đề ôn tập tiếng anh cho học sinh lớp 5 đề ôn tập tiếng anh lớp 5 sách mới
 • BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

  Bài viết mới

  Thống kê

  Chủ đề
  20,273
  Bài viết
  21,672
  Thành viên
  67,800
  Thành viên mới nhất
  tdc1111111
  Top