BỘ Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Môn Toán 2022 BÁM SÁT ĐỀ THAM KHẢO CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT NHẤT - YopoVn.Com - DIỄN ĐÀN TÀI LIỆU - GIÁO ÁN

Ngày gửi
Yopovn

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
BỘ Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Môn Toán 2022 BÁM SÁT ĐỀ THAM KHẢO CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT NHẤT

YOPOVN xin gửi đến quý thầy cô, các em BỘ Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Môn Toán 2022 BÁM SÁT ĐỀ THAM KHẢO CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT NHẤT. Đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp môn toán 2022, Bộ đề thi thử tốt nghiệp môn Toán 2022 bám sát đề tham khảo có lời giải chi tiết được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 140 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.


Bộ Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Môn Toán 2022 Bám Sát Đề Tham Khảo Có Lời Giải Chi Tiết​


ĐỀ 1
BÁM SÁT ĐỀ MINH HỌA


Câu 1.
Môđun của số phức là

A. . B. 1. C. 2. D. .

Câu 2. Mặt cầu có phương trình nào sau đây có tâm là

A. B.

C. D.

Câu 3. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số

A. Điểm . B. Điểm . C. Điểm . D. Điểm .


Câu 4. Tính diện tích của mặt cầu và thể tích của khối cầu có bán kính bằng .


A. và . B. và .

C. và . D. và .

Câu 5. Tìm họ nguyên hàm của hàm số .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 6. Cho hàm số có đạo hàm . Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình là

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh và thể tích bằng .Tính chiều cao của hình chóp đã cho.

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Tập xác định của hàm số là

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Nghiệm của phương trình là

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Biết và , khi đó bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Cho số phức thỏa mãn điều kiện: . Phần ảo của số phức là​

A. 1. B. . C. . D. .

Câu 13. Trong không giam mặt phẳng có một vectơ pháp tuyến là

A. B. C. D.
Câu 14.
Trong không gian cho ba vectơ , vectơ có tọa độ là

A. . B. . C. . D. .

Câu 15. Trong mặt phẳng tọa độ, biết điểm là điểm biểu diễn số phức . Phần thực của bằng:

A. B. C. D.
Câu 16.
Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là

A. . B. . C. . D. .

Câu 17. Với là số thực dương tùy ý, bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 18. Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

A. B. C. D.

 • Câu 19. Trong không gian , điểm nào dưới đây thuộc đường thằng .

A. B. C. D.
Câu 20.
Với và là hai số nguyên dương , công thức nào sao đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 21. Diện tích đáy của khối lăng trụ có thể tích và có chiều cao là

A. . B. . C. . D. .

Câu 22. Tính đạo hàm của hàm số .

A.. B.. C.. D..

Câu 23. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. B. C. D.
Câu 24. Cho hình trụ có diện tích xung quanh và độ dài đường sinh . Bán kính đáy của hình trụ đã cho được tính theo công thức nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 25. Cho và , khi bằng

A. B. C. D.
Câu 26. Cho cấp số cộng với . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 27. Họ nguyên hàm của hàm số là

A. . B. . C. . D. .

Câu 28. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

A. B. C. D.
Câu 29.
Giá trị lớn nhất của hàm số là

A. 2. B. 0. C. 4. D. 1.

Câu 30. Xét các mệnh đề sau:

(I). Hàm số nghịch biến trên .

(II). Hàm số đồng biến trên tập xác định của nó.

(III). Hàm số đồng biến trên .

Hỏi có bao nhiêu mệnh đề đúng?

A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.

Câu 31. Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn . Giá trị của bằng

A. . B. 6. C. 2 D. 4

Câu 32. Cho hình chóp đều có tất cả các cạnh đều bằng . Gọi , lần lượt là trung điểm của và . Số đo của góc giữa hai đường thẳng và là

A. . B. . C. . D. .

Câu 33. Cho tích phân bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 34. Trong không gian , mặt phẳng đi qua và vuông góc với đường thẳng

có phương trình là

A. . B. . C. . D. .

Câu 35. Cho số phức thỏa mãn điều kiện . Môđun của số phức có giá trị là​

A. 10. B. . C. 100. D. .

Câu 36. Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật với , . Cạnh bên và vuông góc với đáy. Gọi , lần lượt là trung điểm của và . Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng .

A. . B. . C. . D. .

Câu 37. Cho tấm thẻ được đánh số từ đến . Chọn ngẫu nhiên tấm thẻ. Xác suất để tích số ghi trên tấm thẻ này chia hết cho bằng?

A.. B.. C.. D..

Câu 38. Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng và điểm Phương trình đường thẳng đi qua và vuông góc với là

A. . B. . C. . D. .

Câu 39. Số nghiệm nguyên thuộc khoảng của bất phương trình là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 40. Cho hàm số có đạo hàm trên khoảng . Đồ thị của hàm số như hình vẽ

Tìm số nghiệm của phương trình
A. . B. . C. . D. .

Câu 41. Cho hàm số xác định trên thỏa mãn , . Giá trị biểu thức bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 42. Cho hình chópcó đáylà hình chữ nhật có. Hai và cùng vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh hợp với đáy một góc . Tính thể tích khối chóp theo .

A. . B. . C. . D. .

Câu 43. Tìm các số thực sao cho hai phương trình có nghiệm chung là
A. B.
C. D.
Câu 44. Cho là hai trong các số phức thỏa mãn và . Giá trị lớn nhất của bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 45. Cho hai hàm số và , . Biết rằng đồ thị của hàm số và cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là ; ; (tham khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng

A. B. C. D.
Câu 46.
Trong không gian với hệ toạ độ , cho điểm và hai mặt phẳng , . Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua , song song với và ?

A. B. C. D.
Câu 47.
Cho hình nón tròn xoay có chiều cao bằng và bán kính bằng 3. Mặt phẳng đi qua đỉnh của hình nón và cắt hình nón theo thiết diện là một tam giác có độ dài cạnh đáy bằng . Diện tích của thiết diện bằng.

A. . B. . C. . D. .

Câu 48. Có bao nhiêu số nguyên sao cho ứng với mỗi có không quá số nguyên thỏa mãn ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 49. Trong không gian , cho mặt cầu: . Có tất cả bao nhiêu điểm là các số nguyên) thuộc mặt phẳng sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của đi qua và hai tiếp tuyến đó vuông góc nhau?

A. . B. . C. . D. .

Câu 50. Cho hàm số có bảng xét dấu như sau0 0 0

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc để có 5 điểm cực trị?

A. 10. B. 15. C. 20. D. 21.

LỜI GIẢI CHI TIẾTCâu 1. Môđun của số phức là​

A. . B. 1. C. 2. D. .

Lời giải


Vậy chọn đáp án C.

Câu 2. Mặt cầu có phương trình nào sau đây có tâm là
A. B.
C. D.

Lời giải

Phương trình mặt cầu có dạng với , có tâm , bán kính .

Lựa chọn đáp án A.

Câu 3. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số
A. Điểm . B. Điểm . C. Điểm . D. Điểm .

Lời giải

Chọn B

Câu 4. Tính diện tích của mặt cầu và thể tích của khối cầu có bán kính bằng .

A. và . B. và .

C. và . D. và .

Lời giải

Chọn A

Mặt cầu bán kính có diện tích là: .

Khối cầu bán kính có thể tích là: .

Câu 5. Tìm họ nguyên hàm của hàm số .

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Ta có .

Câu 6. Cho hàm số có đạo hàm . Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D

.

Lập bảng biến thiên của hàm số

Vậy hàm số đã cho có một điểm cực đại.

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Ta có .

Vậy nghiệm của bất phương trình là .

Câu 8. Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh và thể tích bằng .Tính chiều cao của hình chóp đã cho.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Ta có:.

Câu 9. Tập xác định của hàm số là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Câu 10. Nghiệm của phương trình là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

.

Câu 11. Biết và , khi đó bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

.

Câu 12. Cho số phức thỏa mãn điều kiện: . Phần ảo của số phức là​

A. 1. B. . C. . D. .

Lời giảiPhần ảo của là
Vậy chọn đáp án B.

Câu 13. Trong không giam mặt phẳng có một vectơ pháp tuyến là

A. B. C. D.
Lời giải

Chọn C

Mặt phẳng có một vectơ pháp tuyến là .

Câu 14. Trong không gian cho ba vectơ , vectơ có tọa độ là

A. . B. . C. . D. .

Câu 15. Trong mặt phẳng tọa độ, biết điểm là điểm biểu diễn số phức . Phần thực của bằng:

A. B. C. D.
Lời giải

Chọn A

Điểm là điểm biểu diễn số phức
Vậy phần thực của là
Câu 16. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải.

Chọn D

. Suy ta tiệm cận đứng là đường thẳng .

Câu 17. Với là số thực dương tùy ý, bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Ta có: .

Câu 18. Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

A. B. C. D.

Lời giải

Chọn D

Đồ thị hình vẽ là đồ thị hàm số bậc ba có hệ số nên chỉ có hàm số thỏa mãn điều kiện trên.

 • Câu 19. Trong không gian , điểm nào dưới đây thuộc đường thằng .

A. B. C. D.
Lời giải

Chọn B

Đường thằng đi qua điểm .

Câu 20. Với và là hai số nguyên dương , công thức nào sao đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D
Câu 21. Diện tích đáy của khối lăng trụ có thể tích và có chiều cao là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Diện tích đáy của khối lăng trụ có thể tích và có chiều cao là: .

Câu 22. Tính đạo hàm của hàm số .

A.. B.. C.. D..

Lờigiải

Chọn B

Ta có .

Câu 23. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. B. C. D.
Lời giải

Chọn A

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy trên khoảng thì .

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 24. Cho hình trụ có diện tích xung quanh và độ dài đường sinh . Bán kính đáy của hình trụ đã cho được tính theo công thức nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Bán kính đáy của hình trụ là: .

Câu 25. Cho và , khi bằng

A. B. C. D.
Lời giải

Chọn A

Có .

Câu 26. Cho cấp số cộng với . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Cấp số cộng có số hạng tổng quát là: ;

(Với là số hạng đầu và d là công sai).

Suy ra có: .

Vậy công sai của cấp số cộng đã cho bằng 5.

Câu 27. Họ nguyên hàm của hàm số là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có .

Câu 28. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

A. B. C. D.
Lời giải

Chọn A

Dựa bào BBT ta có: Giá trị cực đại của hàm số là
Câu 29. Giá trị lớn nhất của hàm số là

A. 2. B. 0. C. 4. D. 1.

Lời giải

Chọn A

• Tập xác định:
• Ta có:
• Ta có: .

Câu 30. Xét các mệnh đề sau:

(I). Hàm số nghịch biến trên .

(II). Hàm số đồng biến trên tập xác định của nó.

(III). Hàm số đồng biến trên .

Hỏi có bao nhiêu mệnh đề đúng?

A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.

Lời giải

Chọn A.

(I)
(II)
(III)
Câu 31. Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn . Giá trị của bằng

A. . B. 6. C. 2 D. 4

Lời giải

Chọn D

Ta có :
.

Câu 32. Cho hình chóp đều có tất cả các cạnh đều bằng . Gọi , lần lượt là trung điểm của và . Số đo của góc giữa hai đường thẳng và là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Gọi là trung điểm của .

Ta có: .

Xét tam giác ta có: , ,
vuông tại
.

Câu 33. Cho tích phân bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn. A.

.

Câu 34. Trong không gian , mặt phẳng đi qua và vuông góc với đường thẳng

có phương trình là

A. . B. . C. . D. .

Câu 35. Cho số phức thỏa mãn điều kiện . Môđun của số phức có giá trị là​

A. 10. B. . C. 100. D. .

Lời giải.

Vậy chọn đáp án A.

Câu 36. Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật với , . Cạnh bên và vuông góc với đáy. Gọi , lần lượt là trung điểm của và . Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Ta có:
Vì:
vuông:
vuông:
là đường trung bình của tam giác
Khi đó: nên chọn đáp án A.

Câu 37. Cho tấm thẻ được đánh số từ đến . Chọn ngẫu nhiên tấm thẻ. Xác suất để tích số ghi trên tấm thẻ này chia hết cho bằng?

A.. B.. C.. D..

Lời giải

Chọn B

Không gian mẫu có sốp phần tử là: .

Để tích của ba số ghi trên tấm thẻ chia hết cho thì trong ba số phải có ít nhất 1 số chia hết cho do đó ta có: cách lấy ra ba số để tích ba số ghi trên tấm thẻ chia hết cho .

Xác suất cần tính là: .

Câu 38. Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng và điểm Phương trình đường thẳng đi qua và vuông góc với là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Mặt phẳng có một vectơ pháp tuyến là .

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng nên nhận làm vectơ chỉ phương. Mà đi qua nên có phương trình: ().

Câu 39. Số nghiệm nguyên thuộc khoảng của bất phương trình là:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Điều kiện và .

Khi đó
.

Xét hàm số với . Khi đó nên hàm số đã cho đồng biến trên .

Do đó

.

Vậy trên khoảng có nghiệm nguyên thỏa yêu cầu bài toán.1651681387439.png


XEM THÊM


 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM

Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai -
 • Từ khóa
  bộ đề thi thử tốt nghiệp môn toán bộ đề thi thử tốt nghiệp thpt môn toán bộ đề thi tốt nghiệp thpt môn toán bộ đề thi tốt nghiệp thpt môn toán 2021 các đề thi tốt nghiệp thpt môn toán các đề thi tốt nghiệp thpt môn toán 2020 các đề toán ôn thi tốt nghiệp thpt download đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn toán kỳ thi tốt nghiệp thpt 2021 môn toán đề 1 ma trận đề thi tốt nghiệp thpt 2020 môn toán tài liệu luyện thi vào lớp 10 toán tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn toán tài liệu ôn thi hsg toán thpt tài liệu ôn thi môn toán thpt quốc gia tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2018 môn toán tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2019 môn toán tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2020 môn toán tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2022 môn toán tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn toán pdf tài liệu ôn thi thptqg môn toán tài liệu ôn thi toán tài liệu ôn thi toán thpt tài liệu ôn thi toán thpt quốc gia tài liệu ôn thi toán thpt quốc gia 2020 tài liệu ôn thi toán thpt quốc gia 2021 tài liệu ôn thi tốt nghiệp thpt môn toán tài liệu thi thpt quốc gia tài liệu thi toán thpt tài liệu thi vào lớp 10 môn toán tài liệu toán cấp 3 tài liệu toán thi thpt quốc gia tài liệu toán thi vào lớp 10 tài liệu toán thpt tổng hợp đề thi tốt nghiệp thpt môn toán tuyển tập đề thi tốt nghiệp thpt môn toán đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2020 toán đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thpt môn toán đề luyện thi tốt nghiệp thpt môn toán đề ôn tập thi tốt nghiệp thpt 2020 môn toán đề tham khảo ôn thi tốt nghiệp thpt môn toán đề tham khảo thi tốt nghiệp thpt 2020 môn toán đề thi chính thức tốt nghiệp thpt 2020 môn toán đề thi tham khảo tốt nghiệp thpt 2021 môn toán đề thi thpt quốc gia môn toán 2020 file word đề thi thpt toán 2016 đề thi thpt toán 2017 đề thi thpt toán 2018 đề thi thpt toán 2020 đề thi thử toán tốt nghiệp đề thi thử toán tốt nghiệp 2020 đề thi thử toán tốt nghiệp 2021 đề thi thử toán tốt nghiệp thpt 2020 đề thi thử toán tốt nghiệp thpt 2022 lần 1 trường thpt hàn thuyên bắc ninh đề thi thử toán đại học đề thi thử tốt nghiệp 2021 môn toán kiên giang đề thi thử tốt nghiệp lớp 12 môn toán đề thi thử tốt nghiệp môn toán 2020 đề thi thử tốt nghiệp môn toán 2020 hà nội đề thi thử tốt nghiệp môn toán 2020 violet đề thi thử tốt nghiệp môn toán 2021 đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2020 đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2021 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2020 toán đề thi thử tốt nghiệp thpt môn toán đề thi thử tốt nghiệp thpt môn toán 2020 đề thi thử tốt nghiệp thpt môn toán 2021 đề thi thử tốt nghiệp thpt năm 2020 môn toán đề thi thử tốt nghiệp thpt năm 2021 toán đề thi thử tốt nghiệp thpt toán 2021 đề thi thử tốt nghiệp toán có đáp án đề thi tn thpt môn toán 2020 đề thi toán tốt nghiệp đề thi toán tốt nghiệp 2020 đề thi toán tốt nghiệp phổ thông trung học đề thi toán tốt nghiệp thpt năm 2013 đề thi tốt nghiệp 2020 toán đề thi tốt nghiệp môn toán 2020 đề thi tốt nghiệp môn toán 2020 file word đề thi tốt nghiệp môn toán năm 2019 đề thi tốt nghiệp môn toán năm 2020 đề thi tốt nghiệp thpt 2018 môn toán đề thi tốt nghiệp thpt 2019 môn toán đề thi tốt nghiệp thpt 2019 môn toán file word đề thi tốt nghiệp thpt 2020 môn toán đề thi tốt nghiệp thpt 2020 môn toán file word đề thi tốt nghiệp thpt 2020 môn toán lần 1 đề thi tốt nghiệp thpt 2020 môn toán lần 2 đề thi tốt nghiệp thpt 2020 môn toán pdf đề thi tốt nghiệp thpt 2020 môn toán toanmath đề thi tốt nghiệp thpt 2020 môn toán violet đề thi tốt nghiệp thpt 2020 môn toán đợt 1 đề thi tốt nghiệp thpt 2020 môn toán đợt 2 đề thi tốt nghiệp thpt 2020 toán đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn toán mã đề 101 đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn toán mã đề 102 đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn toán đợt 1 đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn toán đợt 2 đề thi tốt nghiệp thpt môn toán đề thi tốt nghiệp thpt môn toán 2013 đề thi tôt nghiệp thpt môn toán 2018 đề thi tôt nghiệp thpt môn toán 2019 đề thi tốt nghiệp thpt môn toán 2020 đề thi tốt nghiệp thpt môn toán 2020 violet đề thi tôt nghiệp thpt môn toán 2021 đề thi tốt nghiệp thpt môn toán 2021 file word đề thi tốt nghiệp thpt môn toán các năm đề thi tốt nghiệp thpt môn toán năm 2004 đề thi tốt nghiệp thpt môn toán năm 2015 đề thi tốt nghiệp thpt môn toán năm 2016 đề thi tốt nghiệp thpt môn toán năm 2017 đề thi tốt nghiệp thpt môn toán năm 2018 đề thi tốt nghiệp thpt môn toán năm 2019 đề thi tốt nghiệp thpt môn toán năm 2020 đề thi tốt nghiệp thpt môn toán năm 2021 đề thi tốt nghiệp thpt quốc gia 2019 môn toán đề thi tốt nghiệp thpt quốc gia môn toán 2020 đề thi tốt nghiệp thpt quốc gia môn toán 2021 đề thi tốt nghiệp thpt toán đề thi tốt nghiệp thpt toán 2013 đề thi tốt nghiệp thpt toán 2018 đề thi tốt nghiệp thpt toán 2019 đề thi tốt nghiệp thpt toán 2020 đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn toán đề thi và đáp án môn toán tốt nghiệp thpt đề ôn thi tốt nghiệp thpt môn toán violet đề thi đại học toán 2013 đề toán kỳ thi tốt nghiệp thpt 2020 đề toán kỳ thi tốt nghiệp thpt 2021
 • Bump Thread

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  Carmynguyen
  Trả lời
  0
  Lượt xem
  284
  Carmynguyen
  Carmynguyen

  TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  19,259
  Bài viết
  20,565
  Thành viên
  62,700
  Thành viên mới nhất
  Nguyễn Hương Giangg

  Thành viên Online

  Không có thành viên trực tuyến.
  Top