Đáp án module 4 Môn Tiếng Việt Tiểu học NĂM 2021 - 2022 - SÁCH, TÀI LIỆU GIÁO DỤC - YopoVn.Com - DIỄN ĐÀN TÀI LIỆU - GIÁO ÁN

Ngày gửi

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
Đáp án module 4 Môn Tiếng Việt Tiểu học NĂM 2021 - 2022

Đáp án Mô đun 4 môn Tiếng Việt Tiểu học​

Đáp án module 4 Tiểu học môn Tiếng Việt vừa được YOPOVN.com biên soạn và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết tổng hợp đáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm về mô đun 4 môn Tiếng Việt. Từ bài viết này thầy cô có thể so sánh với kết quả bài làm của mình. Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.
Câu 1: Chọn đáp án đúng
Chương trình môn Tiếng Việt ở Tiểu học có mối quan hệ như thế nào với chương trình GDPT

Chương trình môn Tiếng Việt là sự cụ thể hóa chương trình GDPT ở một môn học và môt cấp học
Mục tiêu môn Tiếng Việt ở Tiểu học không liên quan tới chương trình GDPT
Yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt Tiểu học không phụ thuộc vào chương trình GDPT

Chương trình môn Tiếng Việt ở Tiểu học không có quan hệ gì với chương trình GDPT
Câu 2: Chọn đáp án đúng
Trong chương trình GDPT 2018, thời lượng dành cho môn Tiếng Việt giống hoặc khác như thế nào so với chương trình GDPT 2006

Thời lượng dành cho môn Tiếng Việt ở hai chương trình không có gì khác nhau
Số tiết bằng nhau nhưng chương trình GDPT 2018 dành nhiều tiết cho lớp 1, lớp 2 hơn
Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2018 nhiều hơn so với chương trình GDPT 2006
Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2018 ít hơn so với chương trình GDPT 2006
Câu 3: Đối tượng đánh giá trong môn Tiếng Việt là gì?
Các yêu cầu về kết quả và quá trình học Tiếng Việt của học sinh
Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực sau khi học Tiếng Việt
Các kiến thức, kỹ năng Tiếng Việt được quy định trong chương trình
Sự tiến bộ của học sinh qua các hoạt động đọc, viết, nói, nghe
Câu 4: Để đánh giá năng lực đặc thù của học sinh trong môn Tiếng Việt, nội dung nào dưới đây được coi là quan trọng nhất

Các hành vi, việc làm, cách ứng xử của học sinh trong thực tế
Những biểu hiện về thái độ, tình cảm của học sinh khi sử dụng lời nói
Sự tiến bộ về nhận thức của học sinh trong đánh giá về các hiện tượng đời sống
Sự tiến bộ của học sinh thông qua các hoạt động: đọc, viết, nói, nghe
Câu 5: Giáo viên có vai trò như thế nào trong việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt của nhà trường?
Là người trực tiếp xây dựng kế hoạch
Là người chỉ đạo xây dựng kế hoạch
Là người hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch
Là người giám sát việc xây dựng kế hoạch
Câu 6: Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, bước " phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh" vận dụng các phương pháp giáo dục định hướng chung nào?
Dạy học trải nghiệm
Dạy học phân hóa
Dạy học tích hợp
Dạy học tích cực
Câu 7: Tiêu chuẩn nào dưới đây không dùng để đánh giá một kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (kế hoạch năm học)?
Có đầy đủ căn cứ pháp lí và thực tiễn
Phù hợp với mục tiêu giáo dục của môn Tiếng Việt
Phù hợp với đặc thù của môn Tiếng Việt
Phù hợp với kế hoạch của từng buổi học cụ thể
Câu 8: Khi đánh giá kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, cần chú ý những tiêu chí đặc thù nào của môn học?

Phù hợp với điều kiện của địa phương
Phù hợp với điều kiện của nhà trường
Phù hợp với đặc trưng của môn Ngữ văn ở tiểu học
Phù hợp với đặc điểm nhu cầu của học sinh
Câu 9: Nhận định nào dưới đây là đúng
Kế hoạch bài dạy chính là một bản tóm tắt chi tiết nội dung một bài trong SGK Tiếng Việt
Kế hoạch bài dạy chính là bản liệt kê các công việc của giáo viên và học sinh trong giờ học Tiếng Việt
Kế hoạch bài dạy phải thể hiện sinh động mối liên hệ giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp và điều kiện dạy học
Tất cả các giáo viên phải thực hiện cùng một kế hoạch dạy học cụ thể
Câu 10: Phần mục tiêu trong kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt cần thể hiện những năng lực đặc thù nào?
Năng lực tự chủ và tự học
Năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học
Năng lực giao tiếp và hợp tác
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
Câu 11: Việc tổ chức hoạt động học tập cho học sinh theo định hướng phát triển, phẩm chất, năng lực được thực hiện theo tiến trình nào dưới đây?
Khởi động - Khám phá - Luyện tập - Vận dụng
Khởi động - Luyện tập - Khám phá - Vận dụng
Khởi động - Khám phá - Vận dụng - Luyện tập
Vận dụng - Khởi động - Khám phá - Luyện tập
Câu 12: Khi phân tích bài sẽ dạy để chuẩn bị xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt, giáo viên chưa cần trả lời câu hỏi nào dưới đây
Học sinh đã biết gì về liên quan tới nội dung bài học sẽ dạy
Học sinh cần học được điều gì mới ở bài học này
Học sinh sẽ sử dụng những kiến thức, kỹ năng có được từ bài học này như thế nào cho những bào học tiếp theo?
Cần sử dụng những kĩ thuật dạy học cụ thể nào để tổ chức giờ học

Câu 13: Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt, giáo viên cần tìm hiểu những thông tin nào dưới đây?
Những kiến thức, kĩ năng học sinh đã có liên quan tới nội dung bài mới
Những kiến thức, kĩ năng học sinh cần hình thành, củng cố bài học mới
Mối liên hệ giữa nội dung bài sẽ dạy với nội dung các bài liên quan
Những kiến thức, kỹ năng học sinh đã có liên quan tới nội dung bài học mới cũng như nhu cầu hình thành củng cố khi học bài mới, mối liên hệ nội dung giữa bài sẽ dạy với các bài liên quan
Câu 14: Khi xác định mục tiêu của một bài dạy Tiếng Việt cụ thể, chưa cần trả lời câu hỏi nào dưới đây?
Bài học giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực đặc thù nào?
Bài học góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực chung nào?
Bài học góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực phẩm chất nào?
Cần sử dụng hình thức dạy học nào khi tổ chức các hoạt động học tập của học sinh?
Câu 15: Ý nào dưới đây thể hiện đầy đung và đủ vai trờ của bước khởi động trong một bài học Tiếng Việt
Làm cho giờ học trở nên sôi động, tạo tâm thế học tập tích cực cho học sinh
Giúp việc kiểm tra bài cũ diễn ra nhẹ nhàng, tạo tâm thế tích cực cho học sinh
Giúp kết nối kiến thức, kĩ năng học sinh đã có với nội dung bài mới, tạo tâm thế học tập tích cực cho học sinh.
Là hình thức giới thiệu bài mới một cách thú vị, tạo tâm thế học tập tích cực cho học sinh
Câu 16: Bước vận dụng trong quy trình tổ chức một bài dạy Tiếng Việt có nhiệm vụ nào dưới đây
Tạo tình huống để học sinh chia sẻ những trải nghiệm liên quan đến bài học mới, có tâm thế học tập tích cực
Đặt học sinh vào tình huống tương tự tình huống đã khám phá để củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành
Giúp học sinh vận dụng những điều đã học để nhận thức, giải quyết những tình huống có thực trong đời sống.
Đưa học sinh vào tình huống mới để giúp các em có những hiểu biết và kinh nghiệm mới.
Câu 17: Theo các thầy, cô nhận định dưới đây là đúng hay sai?

Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt vừa là một bản kế hoạch hoạt động của giáo viên, vừa là phương tiện giúp cán bộ quản lí chỉ đạo chuyên môn học cách căn bản, nhằm hoàn thành tốt kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt của nhà trường
Đúng.
Sai
Câu 18: Sản phẩm của bước hoàn thiện và phê duyệt văn bản kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt là gì?
Bản báo cáo về yêu cầu cốt lõi của Chương trình tổng thể, chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học về hướng dẫn thực hiện, triển khai chuyên môn của các cấp quản lí trong năm học
Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được phê duyệt.
Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (dự thảo)
Bản báo cáo phân tích thuận lợi, khó khăn, thách thức, cơ hội trong dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh
Câu 19: Sản phẩm của bước phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh là gì?
Bản báo cáo về yêu cầu cốt lõi của chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học về hướng dẫn thực hiện, triển khai
Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được phê duyệt
Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được (dự thảo)
Bản báo cáo phân tích thuận lợi, khó khăn, thách thức, cơ hội trong dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh.
Câu 20. Theo các thầy cô nhận định dưới đây là đúng hay sai?
Nếu mua được một cuốn sách thiết kế tốt thì giáo viên không cần phải xây dụng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt cho riêng mình
Đúng
Sai.
Trên đây yopovn.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đáp án module 4 Tiểu học môn Tiếng Việt. Hi vọng qua bài viết này thầy cô có thêm nhiều tài liệu để hoàn thiện bài thu hoạch của mình nhé.
 
Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai -

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

Bài viết mới

Thống kê

Chủ đề
20,273
Bài viết
21,674
Thành viên
67,840
Thành viên mới nhất
lê quang thọ
Top