Đề kiểm tra tin học 7 học kì 2 CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2022 MỚI NHẤT - Tin học Lớp 7 - YopoVn.Com - DIỄN ĐÀN TÀI LIỆU - GIÁO ÁN

Ngày gửi
Yopovn

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
Đề kiểm tra tin học 7 học kì 2 CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2022 MỚI NHẤT

YOPOVN xin gửi đến quý thầy cô, các em học sinh Đề kiểm tra tin học 7 học kì 2 CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2022 MỚI NHẤT. Đây là bộ Đề kiểm tra tin học 7 học kì 2.


Tìm kiếm có liên quan​


đề thi tin học lớp 7 học kì 2 2020-2021

đề thi tin học lớp 7 giữa học kì 1 2020-2021

de cương on tập
tin học 7 học kì 2 năm 2020-2021

đề thi tin học lớp 7 giữa học kì 1 2021-2022

Trắc nghiệm Tin
học lớp 7 giữa học kì 2

Đề Kiểm tra Tin học 7 giữa học kì 1 violet

đề thi tin học lớp 7 học kì 2 2021-2022

Câu hỏi trắc nghiệm Tin
học 7 học kì 2

 • PHÒNG GD & ĐT ............... MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
 • TRƯỜNG THCS ................... MÔN: TIN HỌC 7- PHẦN THỰC HÀNH
 • NĂM HỌC: 2021 – 2022
  • Tên chủ đề
  • Nhận biết
  • Thông hiểu
  • Vận dụng
  • Cộng
  • Thấp
  • Cao
  • Bài 4: Sử dụng hàm để tính toán
  • -Dùng đúng hàm tính tổng.
  • -Dùng đúng hàm tìm GTNN
  • Số câu
  • Số điểm
  • Tỉ lệ %
  • 1(Câu 2)
  • 2
  • 20%
  • 1
  • 2
  • 20%
  • Bài 5:
  • Thao tác với bảng tính
  • - Khởi động được Excel và thực hiện định dạng trang tính như yêu cầu
  • -Nhập đúng nội dung theo mẫu.
  • -Lưu đúng đường dẫn.
  • Số câu
  • Số điểm
  • Tỉ lệ %
  • 1(Câu 1)
  • 3
  • 30%
  • 1
  • 3
  • 30%
  • Bài 8:
  • Sắp xếp và lọc dữ liệu
  • -Sử dụng nút lệnh để sắp xếp và lọc dữ liệu theo yêu cầu
  • Số câu
  • Số điểm
  • Tỉ lệ %
  • 2(Câu 3,4)
  • 3
  • 30%
  • 2
  • 3
  • 30%
  • Bài 9:
  • Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
  • Sử dụng nút lệnh để tạo biểu đồ
  • Số câu
  • Số điểm
  • Tỉ lệ %
  • 1(Câu 5)
  • 2
  • 20%
  • 1
  • 2
  • 20%
  Tổng số câu
  5
  5
  Tổng số điểm
  10
  10
  Tỉ lệ %
  100%
  100%

  GVBM

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2018-2019
  HUYỆN BA TƠ Môn: Tin Học- Khối 7
  --------***-------- Thời gian: 45 phút
  (Không tính thời gian phát đề)
  Trường: THCS Ba Vinh Ngày kiểm tra: …………….
  Họ và tên: ………………………………….. Lớp: 7 Buổi:………
  SBD …………
  Điểm
  Lời phê của giáo viên
  Người chấm bài
  (Ký, ghi rõ họ và tên)
  Người coi KT
  (Ký, ghi rõ họ và tên)

  ĐỀ CHÍNH THỨC

  Câu 1
  . Khởi động excel, nhập dữ liệu và thực hiện định dạng bảng tính theo yêu cầu sau: (Nhập dữ liệu ở Sheet 1). (3đ)
  - Hàng 1: Gộp các ô từ A1 đến E1 thành một ô, màu chữ: Đỏ, kiểu chữ: In đậm.
  - Hàng 3, hàng 10 và cột Tổng được tô màu nền, màu chữ (Màu nền và màu chữ tùy ý), kiểu chữ: In đậm.
  - Kẻ khung bảng dữ liệu.

  Câu 2. Dùng hàm thích hợp hoặc công thức để tính TổngThấp nhất. (2đ)
  Câu 3
  . Sắp xếp cột Dịch vụ theo thứ tự giảm dần. (1đ)
  Câu 4
  . Lọc ra 2 năm mặt có Tổng ít nhất, sao chép dữ liệu vừa lọc được sang Sheet2. (2đ)
  Câu 5
  . Quay lại Sheet1. Tạo biểu đồ hình tròn với bảng dữ liệu trên, đặt tên biểu đồ là “HỌ VÀ TÊN HS_MS”. (2đ)
  1649151496154.png

XEM THÊM:
 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM

Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Truyện chữ - Mê đọc truyện chữ - Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai - truyện mới
 • Từ khóa
  chuyên đề tin học 7 chuyên đề tin học 7 violet dạy học theo chủ đề tin học 7 giải đề cương tin học 7 tin học 7 chủ đề 1 phần mềm bảng tính tin học 7 chủ đề 2 tin học 7 chủ đề 3 tin học 7 chủ đề 5 định dạng trang tính đề cương môn tin học lớp 7 kì 1 đề cương môn tin học lớp 7 kì 2 đề cương ôn tập cuối kì 1 tin học 7 đề cương ôn tập học kì 1 môn tin học 7 đề cương ôn tập môn tin học 7 học kì 2 đề cương ôn tập môn tin học lớp 7 đề cương ôn tập môn tin học lớp 7 hk2 đề cương on tập tin 7 học kì 1 đề cương ôn tập tin 7 học kì 1 violet đề cương ôn tập tin 7 học kì 2 đề cương ôn tập tin học 7 đề cương ôn tập tin học 7 giữa kì 1 đề cương ôn tập tin học 7 hk1 đề cương ôn tập tin học 7 hk2 đề cương ôn tập tin học 7 hk2 violet đề cương ôn tập tin học 7 học kì 2 đề cương ôn tập tin học lớp 7 đề cương on tập tin học lớp 7 học kì 1 đề cương tin 7 học kì 2 đề cương tin học 7 đề cương tin học 7 cuối kì 1 đề cương tin học 7 giữa kì 1 đề cương tin học 7 hk1 đề cương tin học 7 hk1 có đáp án đề cương tin học 7 hk2 đề cương tin học 7 hk2 có đáp án đề cương tin học 7 học kì 1 đề cương tin học 7 học kì 2 đề cương tin học 7 học kỳ 2 đề cương tin học 7 trắc nghiệm đề cương tin học lớp 7 đề cương tin học lớp 7 cuối kì 2 đề cương tin học lớp 7 giữa học kì 1 đề cương tin học lớp 7 giữa học kì 2 đề cương tin học lớp 7 hk2 đề cương tin học lớp 7 học kì 1 đề cương tin học lớp 7 học kì 2 đề cương tin học lớp 7 trắc nghiệm đề kiểm tra 15 phút môn tin học 7 đề kiểm tra 15 phút tin học 7 kì 1 đề kiểm tra 15 phút tin học 7 kì 2 đề kiểm tra cuối kì 1 môn tin học 7 đề kiểm tra cuối kì 1 tin học 7 đề kiểm tra giữa kì 1 môn tin học 7 đề kiểm tra giữa kì ii tin học 7 đề kiểm tra tin 7 học kì 2 đề kiểm tra tin 7 học kì 2 violet đề kiểm tra tin học 7 15 phút đề kiểm tra tin học 7 có ma trận đề kiểm tra tin học 7 giữa học kì 1 violet đề kiểm tra tin học 7 giữa kì 2 đề kiểm tra tin học cuối kì 1 lớp 7 đề kiểm tra tin học giữa kì 1 lớp 7 đề kiểm tra tin học lớp 7 cuối học kì 1 đề kiểm tra tin học lớp 7 cuối học kì 2 đề kiểm tra tin học lớp 7 giữa học kì 1 đề kiểm tra tin học lớp 7 giữa kì 1 đề kiểm tra trắc nghiệm tin học 7 đề thi cuối học kì 1 môn tin 7 đề thi cuối học kì 1 môn tin học 7 đề thi giữa học kì 1 môn tin học 7 đề thi giữa kì 1 môn tin học 7 đề thi giữa kì môn tin học 7 đề thi học kì 2 tin 7 violet đề thi học kì 2 tin học 7 có đáp án đề thi học sinh giỏi môn tin học 7 đề thi học sinh giỏi tin học 7 đề thi học sinh giỏi tin học lớp 7 đề thi môn tin 7 học kì 1 đề thi môn tin học lớp 7 cuối học kì 1 đề thi môn tin học lớp 7 cuối học kì 2 đề thi môn tin học lớp 7 cuối kì 1 đề thi môn tin học lớp 7 giữa học kì 1 đề thi môn tin học lớp 7 hk1 đề thi thực hành tin 7 học kì 2 đề thi tin 7 học kì 1 đề thi tin 7 học kì 2 đề thi tin học 7 đề thi tin học 7 cuối học kì 1 đề thi tin học 7 cuối kì 1 đề thi tin học 7 giữa học kì 1 đề thi tin học 7 giữa kì 1 đề thi tin học 7 hk1 đề thi tin học 7 hk1 có đáp án đề thi tin học 7 hk2 đề thi tin học 7 hk2 có đáp án 2020 đề thi tin học 7 hk2 có đáp án violet đề thi tin học 7 học kì 1 violet đề thi tin học 7 trắc nghiệm đề thi tin học lớp 7 đề thi tin học lớp 7 cuối học kì 1 đề thi tin học lớp 7 cuối kì 1 đề thi tin học lớp 7 giữa kì đề thi tin học lớp 7 giữa kì 1 đề thi tin học lớp 7 hk1 đề thi tin học lớp 7 hk1 2020 đề thi tin học lớp 7 kì 1 đề thi tin học lớp 7 kì 2 đề thi tin học lớp 7 kì 2 năm 2021 đề thi tin lớp 7 cuối học kì 2 đề thi tin lớp 7 học kì 1 năm 2020 đề thi tin lớp 7 học kì 2 đề thi trắc nghiệm tin học 7 hk2 đề tin 7 học kì 2 đề tin học 7 đề tin học 7 cuối kì 1 đề tin học 7 giữa kì 1 đề tin học 7 học kì 1 đề tin học giữa kì 1 lớp 7 đề tin học lớp 7 đề tin học lớp 7 cuối học kì 1 đề tin học lớp 7 giữa kì 1 đề tin học lớp 7 hk2 đề trắc nghiệm tin học 7 đề trắc nghiệm tin học 7 giữa kì 1
 • Bump Thread

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  Đề kiểm tra tin học 7 học kì 2 CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2022 MỚI NHẤT

  TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  18,588
  Bài viết
  19,841
  Thành viên
  60,794
  Thành viên mới nhất
  hoangdieu

  Thành viên Online

  Không có thành viên trực tuyến.
  Top