Đề thi giữa kì 2 môn lý 10 trắc nghiệm CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2022 MỚI NHẤT - YopoVn.Com - DIỄN ĐÀN TÀI LIỆU - GIÁO ÁN

Ngày gửi
Yopovn

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
Đề thi giữa kì 2 môn lý 10 trắc nghiệm CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2022 MỚI NHẤT

YOPOVN xin gửi đến quý thầy cô, các em học sinh Đề thi giữa kì 2 môn lý 10 trắc nghiệm CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2022 MỚI NHẤT. Đây là bộ Đề thi giữa kì 2 môn lý 10 trắc nghiệm.


Tìm kiếm có liên quan​


De thi giữa học kì 2 môn Vật lý 10 có đáp an

De
thi giữa học kì 2 môn lý lớp 10 trắc nghiệm

De thi giữa học1 môn lý lớp 10 trắc nghiệm

De thi giữa học1 môn Vật lý 10 có đáp an

De
thi giữa học kì 2 lớp 10 môn lý có đáp an trắc nghiệm

Trắc nghiệm lý 10 giữa kì 2

De thi giữa học1 lớp 10 môn lý có đáp an trắc nghiệm

Đề thi giữa kì 2 Vật lý 10 trắc nghiệm

SỞ GD & ĐT ……..
TRƯỜNG THPT ….​
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II – NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN VẬT LÝ - KHỐI LỚP 10

Thời gian làm bài : 45 Phút;
(Đề có 2 trang)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
TRẮC NGHIỆM:

Câu 1:
Chọn câu đúng điền vào chỗ trống:

Một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng. Bỏ qua sức cản không khí, trong quá trình đi lên, ….

A. động năng và thế năng của vật không đổi B. thế năng của vật giảm.

C. cơ năng của vật không đổi. D. động năng của vật tăng.

Câu 2: Trường hợp 3 thông số nào sau đây xác định trạng thái của 1 lượng khí xác định?

A. Thể tích, khối lượng, nhiệt độ. B. Áp suất, nhiệt độ tuyệt đối, khối lượng .

C. Áp suất, thế tích, khối lượng. D. Áp suất, nhiệt độ tuyệt đối, thể tích.

Câu 3: Một vật có khối lượng m=1kg khi có động năng bằng 8J thì nó đã đạt vận tốc là.

A. 16 (m/s) B. 4 (m/s) C. 8 (m/s) D. 2 (m/s)

Câu 4: Trong trường hợp tổng quát, công của một lực được xác định bằng công thức:

A. A = F.s.cosα B. A = mgh C. A = F.s D. A = F.s.sinα

Câu 5: Công thức nào sau đây không liên quan đến các đẳng quá trình?

A. p1V1 = p3V3. B. = hằng số. C. = hằng số. D. = hằng số.

Câu 6: Nhiệt độ tuyệt đối tăng gấp đôi, áp suất giảm một nửa thì thể tích khối khí

A. tăng 2 lần. B. giảm 4 lần. C. tăng 4 lần. D. giảm 2 lần.

Câu 7: Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng?

A. Các phân tử khí chuyển động theo đường thẳng giữa hai lần va chạm.

B. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

C. Các phân tử chuyển động hỗn loạn.

D. Các phân tử chuyển động không ngừng.

Câu 8: Đơn vị động lượng của vật được tính bằng

A. N.m. B. N/s. C. Kg.m/s. D. N.m/s.

Câu 9: Lò xo có độ cứng k = 200N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi lò xo bị nén 0,02 m thì thế năng đàn hồi của hệ bằng bao nhiêu.

A. 0,04 J. B. 0,05 J. C. 0,045 J. D. 0,08 J.

Câu 10: Khi khối lượng tăng hai lần, vận tốc giảm gấp bốn thì động năng của vật sẽ :

A. Tăng 8 lần. B. Giảm 8 lần. C. Tăng gấp đôi. D. Không đổi.

Câu 11: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất?

A. HP. B. W. C. J/s D. KWh.

Câu 12: Khi khoảng cách giữa các phân tử lớn thì giữa các phân tử

A. không chịu tác dụng của lực đẩy và lực hút.

B. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.

C. có lực hút và lực đẩy cân bằng.

D. có cả lực hút và lực đẩy nhưng lực đẩy nhỏ hơn lực hút.

Câu 13: Trong hệ tọa độ (OpV) đường nào sau đây là đường đẳng nhiệt?

A. Đường hypebol B. Đường thẳng có đường kéo dài không qua gốc tọa độ O.

C. Đường thẳng có đường kéo dài cắt trục tọa độ Op tại điểm p = p0

D. Đường thẳng có đường kéo dài qua gốc tọa độ O.

Câu 14: Đại lượng vật lí nào sau đây phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường?

A. Động năng. B. Trọng lượng. C. Động lượng. D. Thế năng.

Câu 15: Công là đại lượng

A. véc tơ, có thể âm hoặc dương. B. vô hướng, có thể âm hoặc dương.

C. véc tơ, có thể âm, dương hoặc bằng không.

D. vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không.

Câu 16: Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó

A. luôn nhỏ hơn xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

B. tỉ lệ thuận với xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

C. bằng xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

D. luôn là một hằng số.

Câu 17: Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định thì thể tích

A. không phụ thuộc vào nhiệt độ tuyệt đối. B. tỉ lệ thuận với áp suất.

C. tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối. D. tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối

Câu 18: Công thức nào là công thức tính cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi ?

A.W = mv2/2 + k(∆l)2/2. B. W = mv2/2 + mgz.

C. W = mv2/2 + 2k(∆l)2. D. W = mv2/2 + k∆l/2.

Câu 19: Đối với một lượng khí xác định có thể tích không đổi, khi nhiệt độ tuyệt đối giảm hai lần thì áp suất: A. tăng 2 lần B. giảm 2 lần C. tăng 4 lần D. không đổi

Câu 20: Động lượng là đại lượng véc tơ

A. có phương vuông góc với vectơ vận tốc

B. có phương hợp với vectơ vận tốc một góc α bất kỳ.

C. cùng phương, cùng chiều với vectơ vận tốc

D. cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc

Câu 21:Đường biểu diễn của quá trình biến đổi từ (1) sang (2) nào sau đây không phải là đường đẳng tích?v0
(1)
0
V
T
T1
T2
(2)
A
V0
(2)
0
V
T
T2
T1
(1)
B
V2
V1
0
T2
V
T
T1
(2)
(1)
C
p1
p2
0
T1
p
T
T2
(1)
(2)
D

II. TỰ LUẬN:

Câu 1:
Ở 370C thể tích của một lượng khí là 6 lít. Thể tích của lượng khí đó ở nhiệt độ 1920C khi áp suất không đổi là bao nhiêu?

Câu 2: Một vật có khối lượng 1 kg được ném thẳng đứng lên từ mặt đất với vận tốc 10m/s. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g =10m/s2. Tính:

a.Cơ năng của vật.

b.Độ cao cực đại mà vật đạt được.(Sử dụng phương pháp định luật bảo toàn cơ năng)

c.Vận tốc của vật sau khi vật đi được 7m.

------ HẾT ------

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
C​
D​
B​
A​
C​
C​
A​
C​
A​
B​
D​
D​
A​
D​
D​
C​
D​
A​
B​
C​
C​

Thang điểm
Câu 1: T1 = t1 + 273 = 37 + 273 = 310K
T2 = t2 + 273 = 192 + 273 = 465K
Áp dụng quá trình đẳng áp:0.5
0.5
Câu 2:
a.Chọn mốc thế năng tại mặt đất.
Chiều dương là chiều chuyển động của vật.
Gọi A là vị trí ném vật tại mặt đất.

VÌ bỏ qua sức cản không khí nên cơ năng của vật được bảo toàn. W = WA = 50 (J)
b.Gọi B là vị trí vật có độ cao cực đại.

Vì bỏ qua sức cản không khí nên cơ năng của vật được bảo toàn. WB = WA = 50 (J)
<=> zB = 5 (m)
c. Cách 1: sử dụng phương pháp áp dụng định luật bảo toàn cơ năng
Gọi C là vị trí mà vật đã đi được 7 m.
Ta thấy zB < 7m nên sau khi vật lên đến độ cao cực đại thì vật rơi xuống 2 m là đến điểm C.
 • ZC = 5-2 = 3 (m)
VÌ bỏ qua sức cản không khí nên cơ năng của vật được bảo toàn. WC = WA = 50(J)

Cách 2:Hs có thể giải câu c theo phương pháp vận dụng phương trình chuyển động nhanh dần đều. Gọi C là vị trí mà vật đã đi được 7 m.
Ta thấy zB < 7m nên sau khi vật lên đến độ cao cực đại thì vật rơi xuống 2 m là đến điểm C.
0.250.250.25

0.250.250.25

0.25

0.25


0.25
0.25


0.25+0.25
1648746394494.png


XEM THÊM
KHÁM PHÁ THÊM CÁC CHIA SẺ VỀ TOÁN HỌC LỚP 10 DƯỚI ĐÂY

Thầy cô click vào từng link nếu cảm thấy bài viết mình cần tải.

KHÁM PHÁ NHIỀU HƠN BÀI VIẾT, CHIA SẺ MỚI TẠI VẬT LÝ LỚP 10
 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM

Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai -
 • Từ khóa
  công phá đề thi học sinh giỏi vật lý 10 de cương on tập vật lý 10 học kì 1 trắc nghiệm giải đề cương vật lý 10 học kì 1 giải đề cương vật lý 10 học kì 2 giải đề cương vật lý lớp 10 học kì 1 ma trận đề thi vật lý 10 học kì 2 một số đề thi vật lý lớp 10 đề cương học kì 1 lý 10 đề cương lý 10 đề cương môn vật lý 10 học kì 2 đề cương môn vật lý lớp 10 học kì 1 đề cương môn vật lý lớp 10 học kì 2 đề cương on tập chương 4 vật lý 10 đề cương ôn tập lý 10 đề cương ôn tập lý 10 chương 1 đề cương ôn tập lý 10 hk1 đề cương ôn tập lý 10 học kì 1 đề cương ôn tập môn vật lý lớp 10 hk2 đề cương ôn tập vật lý 10 đề cương ôn tập vật lý 10 (có đáp án) đề cương ôn tập vật lý 10 chương 1 đề cương ôn tập vật lý 10 chương 5 đề cương ôn tập vật lý 10 hk1 violet đề cương ôn tập vật lý 10 học kì 1 đề cương ôn tập vật lý 10 học kì 2 đề cương ôn tập vật lý 10 học kì ii đề cương ôn tập vật lý thi vào lớp 10 đề cương ôn thi vật lý 10 hk2 đề cương ôn thi vật lý 10 học kì 1 đề cương thi môn vật lý lớp 10 đề cương trắc nghiệm vật lý 10 học kì 2 đề cương vật lý 10 đề cương vật lý 10 chương 1 đề cương vật lý 10 chương 2 đề cương vật lý 10 chương 3 đề cương vật lý 10 chương 4 đề cương vật lý 10 cuối học kì 1 đề cương vật lý 10 cuối kì 1 đề cương vật lý 10 giữa học kì 1 đề cương vật lý 10 giữa học kì 1 trắc nghiệm đề cương vật lý 10 hk1 đề cương vật lý 10 hk2 đề cương vật lý 10 học kì 1 đề cương vật lý 10 học kì 1 trắc nghiệm đề cương vật lý 10 học kì 1 violet đề cương vật lý 10 học kì 2 đề cương vật lý 10 học kì 2 violet đề cương vật lý 10 kì 1 đề cương vật lý 10 kì 2 đề cương vật lý 10 nâng cao học kì 1 đề cương vật lý 10 nâng cao học kì 2 đề cương vật lý giữa kì 1 lớp 10 đề cương vật lý học kì 10 đề cương vật lý lớp 10 đề cương vật lý lớp 10 học kì 1 đề ôn tập lý 10 học kì 1 đề thi giữa kì 1 vật lý 10 trắc nghiệm đề thi giữa kì 1 vật lý 10 violet đề thi giữa kì môn vật lý 10 đề thi giữa kì vật lý 10 có đáp án đề thi giữa kì vật lý 10 trắc nghiệm đề thi hk1 môn vật lý 10 có đáp án đề thi hk1 vật lý 10 có đáp án đề thi hk2 vật lý 10 tự luận đề thi hk2 vật lý 10 violet đề thi học kì 1 vật lý 10 nâng cao đề thi học kì 1 vật lý 10 violet đề thi học kì 2 môn vật lý 10 violet đề thi học kì 2 vật lý 10 cơ bản đề thi học kì 2 vật lý 10 nâng cao đề thi học kì 2 vật lý 10 violet đề thi học kì i vật lý 10 có đáp án đề thi học sinh giỏi vật lý 10 đề thi học sinh giỏi vật lý 10 cấp tỉnh đề thi học sinh giỏi vật lý 10 cấp trường đề thi học sinh giỏi vật lý 10 đà nẵng đề thi hsg trường môn vật lý 10 đề thi hsg vật lý 10 cấp trường đề thi hsg vật lý 10 có đáp án đề thi hsg vật lý 10 tỉnh hà tĩnh đề thi hsg vật lý 10 tỉnh hải dương đề thi hsg vật lý 10 tỉnh vĩnh phúc đề thi khảo sát môn vật lý lớp 10 đề thi khảo sát vật lý 10 đề thi lại môn vật lý 10 đề thi lý 10 giữa học kì 1 đề thi lý 10 giữa học kì 1 có đáp án đề thi môn vật lý 10 đề thi môn vật lý 10 học kì 1 đề thi môn vật lý 10 học kì 2 đề thi olympic vật lý 10 tphcm đề thi olympic vật lý 10 tphcm 2018 đề thi olympic vật lý 10 tphcm 2019 đề thi trắc nghiệm vật lý 10 học kì 1 đề thi vào 10 môn vật lý hải phòng đề thi vật lý 10 đề thi vật lý 10 cấp tỉnh đề thi vật lý 10 chương 1 đề thi vật lý 10 cuối học kì 1 đề thi vật lý 10 cuối học kì 1 có đáp án đề thi vật lý 10 cuối học kì 2 đề thi vật lý 10 giữa học kì 1 đề thi vật lý 10 giữa học kì 1 trắc nghiệm đề thi vật lý 10 giữa học kì 2 đề thi vật lý 10 giữa kì 1 đề thi vật lý 10 giữa kì 2 đề thi vật lý 10 hk1 đề thi vật lý 10 hk1 trắc nghiệm đề thi vật lý 10 hk2 có đáp án đề thi vật lý 10 học kì 1 đề thi vật lý 10 học kì 1 có đáp án đề thi vật lý 10 học kì 1 trắc nghiệm đề thi vật lý 10 học kì 1 violet đề thi vật lý 10 học kì 2 đề thi vật lý 10 học kì 2 trắc nghiệm đề thi vật lý 10 học kì 2 violet đề thi vật lý 10 kì 1 đề thi vật lý 10 kì 2 đề thi vật lý 10 nâng cao đề thi vật lý 10 trắc nghiệm đề thi vật lý bằng tiếng anh lớp 10 đề thi vật lý hk1 lớp 10 đề thi vật lý lớp 10 đề thi vật lý lớp 10 giữa học kì 1 đề thi vật lý lớp 10 hk1 đề thi vật lý lớp 10 hk1 có đáp án đề thi vật lý lớp 10 hk2 đề thi vật lý lớp 10 hk2 có đáp án đề thi vật lý lớp 10 hk2 nâng cao đề thi vật lý lớp 10 hk2 trắc nghiệm đề thi vật lý lớp 10 học kì 1 đề thi vật lý tuyển sinh lớp 10 đề thi vật lý vào 10 đề thi vật lý vào 10 chuyên đề trắc nghiệm vật lý 10 học kì 1 đề vật lý 10 chương 1
 • Bump Thread

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  Admin Yopo
  Trả lời
  0
  Lượt xem
  174
  Admin Yopo
  Admin Yopo

  TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  19,292
  Bài viết
  20,602
  Thành viên
  62,930
  Thành viên mới nhất
  johnbductin

  Thành viên Online

  • nguyenkimthu
  Top
  ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

  Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

  Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

  Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn