Đề thi thử tốt nghiệp môn lịch sử 2023 Trường THPT Chuyên Lam Sơn Lần 1 Có Đáp Án

Ngày gửi

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
Đề thi thử tốt nghiệp môn lịch sử 2023 Trường THPT Chuyên Lam Sơn Lần 1 Có Đáp Án, Đề thi thử tốt nghiệp Lịch sử 2023 Chuyên Lam Sơn lần 1 có đáp án được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 4 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

SỞ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA
T TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)
KÌ THI KSCL CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT- LẦN 1
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn thi: Lịch sử
Ngày thi: 11/1/2023
T Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề)


Mã đề: 628

Họ và tên thí sinh ……………………………... Số báo danh………………………………………Câu 1: Những hoạt động cứu nước ban đầu của Nguyễn Tất Thành (1911 - 1918) có tác dụng như thế nào?

A. Đây là quá trình kết nối giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.

B. Đây là quá trình khảo sát lí luận của chủ nghĩa Mác - Lênin.

C. Đây là quá trình khảo sát thực tiễn để tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

D. Đây là quá trình tìm hiểu thông tin của các nước tư bản phương Tây.

Câu 2: Trong bối cảnh Hiệp ước Hoa - Pháp được kí kết (2/1946), Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có chủ trương gì?

A. Hòa hoãn với thực dân Pháp để đánh Trung Hoa Dân quốc.

B. Chiến đấu chống thực dân Pháp và Trung Hoa Dân quốc.

C. Phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.

D. Hòa hoãn và nhân nhượng có nguyên tắc với thực dân Pháp.

Câu 3: Cuộc khởi nghĩa thuộc phong trào Cần vương ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX là

A. Yên Bái. B. Thái Nguyên. C. Yên Thế. D. Bãi Sậy.

Câu 4: Hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên gắn liền với vai trò của Nguyễn Ái Quốc?

A. Mở lớp đào tạo cán bộ, ra báo Thanh niên.

B. Tiến hành Đại hội lần thứ nhất tại Hương Cảng.

C. Thực hiện phong trào “vô sản hóa”.

D. Lãnh đạo công nhân đấu tranh.

Câu 5: Luận cương chính trị (10 - 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương không đưa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp là do

A. chưa xác định được mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Đông Dương thuộc địa.

B. đánh giá không đúng khả năng chống đế quốc và phong kiến của tư sản dân tộc.

C. chịu sự chi phối của tư tưởng tả khuynh từ các đảng cộng sản trên thế giới.

D. đánh giá chưa đúng khả năng phân hóa, lôi kéo bộ phận địa chủ vừa và nhỏ.

Câu 6: Yếu tố nào dưới đây tác động đến việc các nước tư bản có xu hướng liên kết kinh tế khu vực trong nửa sau thế kỷ XX?

A. Chủ nghĩa khủng bố, li khai xuất hiện. B. Các nước lớn chi phối quan hệ quốc tế.

C. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc. D. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất.

Câu 7: Quốc gia đi đầu trong lĩnh vực công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Mĩ và Trung Quốc. B. Mĩ và Nga.

C. Mĩ và Nhật Bản. D. Liên Xô.

Câu 8: Một trong những hạn chế của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ là

A. làm thay đổi căn bản cơ cấu dân cư.

B. mọi mặt hoạt động và đời sống con người kém an toàn.

C. làm thay đổi chất lượng nguồn nhân lực.

D. những tai nạn lao động và giao thông.

1676346252096.png
 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM

Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai -
 • Từ khóa
  bộ đề lịch sử thpt quốc gia 2021 bộ đề sử thpt quốc gia 2020 bộ đề sử thpt quốc gia 2021 bộ đề thi sử thpt quốc gia 2019 bộ đề thi sử thpt quốc gia 2020 bộ đề thi thpt quốc gia môn lịch sử 2021 bộ đề thi thpt quốc gia môn sử 2021 bộ đề thi thử sử thpt quốc gia 2021 bộ đề thi thử thpt quốc gia 2021 môn sử các đề sử thpt quốc gia 2021 chữa đề sử thpt quốc gia 2020 dáp án đề sử thpt quốc gia 2021 dáp án đề thi sử thpt quốc gia 2021 dự đoán đề thi sử thpt quốc gia 2021 file đề sử thpt quốc gia 2020 file đề sử thpt quốc gia 2021 file đề thi sử thpt quốc gia 2019 file đề thi sử thpt quốc gia 2020 file đề thi thử thpt quốc gia 2021 môn sử full đề thi sử thpt quốc gia 2021 giải đề môn sử thpt quốc gia 2021 giải đề sử thpt quốc gia 2021 giải đề sử thpt quốc gia 2021 có đáp án giải đề sử thpt quốc gia 2021 online giải đề thi lịch sử thpt quốc gia 2021 hình ảnh đề thi lịch sử thpt quốc gia 2021 kết quả đề sử thpt quốc gia 2020 kết quả đề sử thpt quốc gia 2021 kết quả đề thi lịch sử thpt quốc gia 2021 làm đề sử thpt quốc gia làm đề sử thpt quốc gia 2021 làm đề thi sử thpt quốc gia 2021 online làm đề thi thử thpt quốc gia 2021 online sử luyện đề sử thi thpt quốc gia 2020 luyện đề sử thi thpt quốc gia 2021 luyện đề sử thpt quốc gia luyện đề sử thpt quốc gia 2021 sửa đề sử thpt 2020 sửa đề sử thpt 2021 sửa đề sử thpt quốc gia 2021 sửa đề thi thpt quốc gia 2021 môn sử tất cả đề sử thpt quốc gia 2021 đánh giá đề sử thpt quốc gia 2021 đánh giá đề thi sử thpt quốc gia 2021 đáp an đề sử thpt quốc gia 2020 đáp án đề thi sử thpt quốc gia năm 2021 đề bài môn sử thpt quốc gia 2020 đề bài sử thpt quốc gia 2021 đề cương ôn sử thpt quốc gia 2021 đề lịch sử thpt quốc gia đề lịch sử thpt quốc gia 2018 đề lịch sử thpt quốc gia 2019 đề lịch sử thpt quốc gia 2020 đề lịch sử thpt quốc gia 2021 đề lịch sử thpt quốc gia 2021 có đáp án đề lịch sử thpt quốc gia 2021 mã 309 đề lịch sử thpt quốc gia 2021 mã 313 đề lịch sử thpt quốc gia 2021 mã 320 đề minh hoạ sử thpt quốc gia 2019 đề minh hoạ sử thpt quốc gia 2020 đề minh họa sử thpt quốc gia 2021 đề môn sử thpt quốc gia 2020 đề môn sử thpt quốc gia 2021 đề sử 12 thpt quốc gia 2019 đề sử 12 thpt quốc gia 2020 đề sử 12 thpt quốc gia 2021 đề sử thi thpt 2021 đề sử thi thpt quốc gia đề sử thi thpt quốc gia 2018 đề sử thi thpt quốc gia 2019 đề sử thi thpt quốc gia 2020 đề sử thi thpt quốc gia 2021 đề sử thpt 2020 mã 306 đề sử thpt 2020 mã 322 đề sử thpt có đáp án đề sử thpt hà nội 2021 đề sử thpt năm 2020 đề sử thpt quốc gia đề sử thpt quốc gia 2018 đề sử thpt quốc gia 2018 có đáp án đề sử thpt quốc gia 2019 đề sử thpt quốc gia 2020 đề sử thpt quốc gia 2020 chính thức đề sử thpt quốc gia 2020 có đáp án đề sử thpt quốc gia 2020 không đáp án đề sử thpt quốc gia 2021 đề sử thpt quốc gia 2021 bộ giáo dục đề sử thpt quốc gia 2021 có đáp án đề sử thpt quốc gia 2021 hà nội đề sử thpt quốc gia 2021 không có đáp án đề sử thpt quốc gia 2021 không đáp án đề sử thpt quốc gia 2021 mã 301 đề sử thpt quốc gia 2021 mã 302 đề sử thpt quốc gia 2021 mã 303 đề sử thpt quốc gia 2021 mã 304 đề sử thpt quốc gia 2021 mã 310 đề sử thpt quốc gia 2021 mã 313 đề sử thpt quốc gia 2021 mã 318 đề sử thpt quốc gia 2021 mã 321 đề sử thpt quốc gia 2021 nam định đề sử thpt quốc gia 2021 online đề sử thpt quốc gia 2021 pdf đề sử thpt quốc gia 2021 tuyển sinh 247 đề sử thpt quốc gia 2021 đợt 1 đề sử thpt quốc gia 2021 đợt 2 đề tham khảo sử thpt quốc gia 2020 đề tham khảo sử thpt quốc gia 2021 đề tham khảo thpt quốc gia 2021 môn sử đề thi hsg sử thpt đề thi lịch sử thpt năm 2019 đề thi lịch sử thpt quốc gia 2021 hà nội đề thi môn sử thpt năm 2021 đề thi môn sử thpt quốc gia 2021 đợt 2 đề thi sử thpt có đáp án đề thi sử thpt năm 2018 đề thi sử thpt năm 2019 đề thi sử thpt năm 2021 đề thi sử thpt quốc gia 2018 và đáp án đề thi sử thpt quốc gia 2019 hà nội đề thi sử thpt quốc gia 2019 pdf đề thi sử thpt quốc gia 2020 hà nội đề thi sử thpt quốc gia 2020 online đề thi sử thpt quốc gia 2020 pdf đề thi sử thpt quốc gia 2021 đề thi sử thpt quốc gia 2021 chính thức đề thi sử thpt quốc gia 2021 có đáp án đề thi sử thpt quốc gia 2021 hà nội đề thi sử thpt quốc gia 2021 không đáp án đề thi sử thpt quốc gia 2021 môn anh đề thi sử thpt quốc gia 2021 pdf đề thi sử thpt quốc gia năm 2021 đề thi thpt quốc gia 2021 môn sử đề thi thử sử thpt quốc gia 2021 online đề thi thử thpt quốc gia 2021 môn sử nghệ an đề thi thử thpt quốc gia năm 2021 môn sử đề và đáp an môn sử thpt quốc gia 2021 đề và đáp án sử thpt quốc gia 2019
 • BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  BÀI VIẾT MỚI

  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

  Thống kê

  Chủ đề
  70,645
  Bài viết
  72,031
  Thành viên
  67,261
  Thành viên mới nhất
  sanghinhxam
  Top