Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2023 môn hóa CÓ ĐÁP ÁN - ĐỀ SỐ 1 - YopoVn.Com - DIỄN ĐÀN TÀI LIỆU - GIÁO ÁN

Ngày gửi
Yopovn

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2023 môn hóa CÓ ĐÁP ÁN - ĐỀ SỐ 1, Đề thi thử tốt nghiệp 2023 môn Hóa có đáp án-Đề 1 được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 8 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023-ĐỀ 1

Môn: Hoá học 12


Thời gian làm bài: 50 phút (không kể giao đề)

(Cho biết: C=12, H=1, O=16, N=14, )

Câu 1. Glyxin có công thức cấu tạo là:

A. B.

C. D.

Câu 2.
Dung dịch đặc, nguội không phản ứng với kim loại nào sau đây?

A. B. C. Ag D.

Câu 3.
Chất béo là trieste của các axit béo với:

A. etylen glicol B. ancol etylic C. propan-1,2-điol D. glixerol

Câu 4. Dung dịch loãng tác dụng với chất nào sau đây xảy ra phản ứng oxi hoá - khử?

A. B. C. D.

Câu 5.
Cho metylamin tác dụng với dung dịch , công thức của muối thu được là:

A. B. C. D.

Câu 6.
Dạng công thức phù hợp nhất với xenlulozo là:

A. B. C. D.

Câu 7.
Metyl axetat có công thức cấu tạo là:

A. B. C. D.

Câu 8.
Hợp chất nào sau đây không chuyển màu quì tím ẩm?

A. B. C. D.

Câu 9.
Axetilen là tên gọi của:

A. B. C. D.

Câu 10.
Công thức phân tử tổng quát của amin no, đơn chức, mạch hở là:

A. B. C. D.

Câu 11.
Metylamin là tên gọi của:

A. B. C. D.

Câu 12.
Triolein có công thức cấu tạo thu gọn là:

A. B. C. D.

Câu 13.
Tên gọi của este có mùi thơm của chuối chín là:

A. etyl propionat B. Etyl fomat C. metyl axetat D. isoamyl axetat

Câu 14. Số nguyên tử trong phân tử glucozo là:

A. 3 B. 6 C. 5 D. 11

Câu 15. Etanol là tên gọi của hợp chất:

A. B. C. D.

Câu 16.
Phản ứng nào chứng minh glucozo có nhiều nhóm liền kề trong phân tử

A. tác dụng với ở điều kiện thường

B. thuỷ phân trong môi trường axit

C. tác dụng với

D. lên men

Câu 17. Thuỷ phân etyl axetat trong thu được và ancol nào sau đây?

A. B. C. D.

Câu 18.
Công thức cấu tạo rút gọn của este no, đơn chức, mạch hở là:

A. B. C. D.

Câu 19.
Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit thu được:

A. fructozo B. glucozo C. mantozo D. Saccarozo

Câu 20. Công thức phân tử của saccarozo là:

A. B. C. D.

Câu 21.
Đun nóng glixerol với hỗn hợp axit panmitic và axit stearic. Số hợp chất triglixerit có thể thu được là:

A. 2 B. 4 C. 3 D. 6

Câu 22. Cho dãy chất gồm: glucozơ, phenyl fomat, tripanmitin, etyl acrylat, fructozo, saccarozơ, etyl fomat. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch trong , thu được kết tủa bạc là:

A. 3 . B. 2. C. 5 . D. 4 .

Câu 23. Cho 1,07 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với , thu được gam muối. Giá trị của là

A. 2,135. B. 4,33 . C. 2,165. D. 4,27 .

1672288189181.png
 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM

Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai -
 • Từ khóa
  bài tập trắc nghiệm hóa học thi thpt quốc gia bộ đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa câu hỏi trắc nghiệm hóa thpt quốc gia de thi khảo sát chất lượng môn hóa lớp 10 de thi thử tốt nghiệp 2020 môn hóa violet de thi thử tốt nghiệp môn hóa 2021 violet de thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa violet khảo sát chất lượng khảo sát chất lượng hóa khảo sát chất lượng hóa 10 đề khảo sát chất lượng hóa 11 khảo sát chất lượng lớp 12 môn toán thanh hóa khảo sát chất lượng đầu năm khảo sát eq khảo sát hệ thống khảo sát môn học tài liệu hóa học luyện thi thpt quốc gia 2020 tài liệu hóa ôn thi đại học tài liệu hóa thpt tài liệu ôn hóa thpt quốc gia tài liệu ôn hsg hóa 10 tài liệu ôn hsg hóa 11 tài liệu ôn thi hóa học thpt tài liệu ôn thi hsg hóa 10 tài liệu ôn thi hsg hóa 8 tài liệu ôn thi hsg hóa 9 tài liệu ôn thi hsg hóa thpt tài liệu ôn thi thpt môn hóa tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2020 môn hóa tài liệu on thi thpt quốc gia 2020 môn hóa violet tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2021 môn hóa tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn hóa tài liệu thi hóa thpt tài liệu thi thpt quốc gia môn hóa tải đề thi tốt nghiệp môn hóa 2020 thi thử fce thi thử tốt nghiệp hóa thi thử tốt nghiệp thpt trắc nghiệm hóa dược trắc nghiệm hóa dược 1 trắc nghiệm hóa dược 2 trắc nghiệm hóa học trắc nghiệm hóa online trắc nghiệm hóa thi thpt trắc nghiệm hóa thpt trắc nghiệm lý thuyết hóa thi thpt quốc gia 2020 trắc nghiệm lý thuyết hóa thpt quốc gia trắc nghiệm lý thuyết hóa thpt quốc gia có đáp an trắc nghiệm môn hóa dược tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hóa học thpt đáp an trắc nghiệm module 1 môn hóa học thpt đáp an trắc nghiệm module 2 môn hóa học thpt đáp án trắc nghiệm module 3 hóa học thpt đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa 2020 đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa 12 giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn hóa 2020 đề cương on thi tốt nghiệp môn hóa 12 violet đề khảo sát chất lượng 12 thanh hoá đề khảo sát chất lượng lần 3 sở thanh hóa đề khảo sát chất lượng lớp 12 sở thanh hóa đề khảo sát chất lượng lớp 12 thanh hóa đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi hóa 8 đề khảo sát chất lượng lớp 12 thpt thanh hóa đề khảo sát chất lượng đầu năm hóa 11 đề khảo sát chất lượng đầu năm hóa 9 đề thi hoá tốt nghiệp thpt 2020 mã 202 đề thi hóa tốt nghiệp thpt 2021 đề thi hóa tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 đề thi khảo sát chất lượng lớp 9 thanh hóa đề thi khảo sát chất lượng môn hóa lớp 11 đề thi thử tốt nghiệp hóa 2020 đề thi thử tốt nghiệp hóa 2021 đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2020 đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2020 violet đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2021 đề thi thử tốt nghiệp môn hóa năm 2020 đề thi thử tốt nghiệp môn hóa năm 2021 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2020 môn hóa violet đề thi thử tốt nghiệp thpt môn hóa 2020 đề thi thử tốt nghiệp thpt môn hóa 2020 violet đề thi tốt nghiệp 2020 môn hóa violet đề thi tốt nghiệp anh 2020 đề thi tốt nghiệp hóa đề thi tốt nghiệp hóa 2012 đề thi tốt nghiệp hóa 2012 file word đề thi tốt nghiệp hóa 2013 violet đề thi tốt nghiệp hóa 2018 đề thi tốt nghiệp hóa 2019 đề thi tốt nghiệp hóa 2020 đề thi tốt nghiệp hóa 2021 đề thi tốt nghiệp hóa năm 2021 đề thi tốt nghiệp khoa học 2020 đề thi tốt nghiệp lý 2020 đề thi tốt nghiệp môn hóa 2013 có đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa 2018 đề thi tốt nghiệp môn hóa 2019 đề thi tốt nghiệp môn hóa 2020 đề thi tốt nghiệp môn hóa 2020 violet đề thi tốt nghiệp môn hóa 2021 đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2010 đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2012 violet đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2014 violet đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2015 violet đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2019 đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2020 đề thi tốt nghiệp năm 2020 đề thi tốt nghiệp năm 2021 đề thi tốt nghiệp sử đề thi tốt nghiệp thpt 2020 môn hoá đợt 1 đề thi tốt nghiệp thpt 2020 môn hóa đợt 2 đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa học đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2021 đề thi tốt nghiệp thpt hoá 2020 đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa 2019 đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa 2020 đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa 2020 violet đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa 2021 đề thi tốt nghiệp thpt môn hoá học đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa năm 2012 đề thi tốt nghiệp thpt năm 2021 đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đề tốt nghiệp hóa 2020
 • Bump Thread

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  19,259
  Bài viết
  20,564
  Thành viên
  62,698
  Thành viên mới nhất
  nguyendieuhuyen

  Thành viên Online

  Không có thành viên trực tuyến.
  Top