Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2023 môn lý CÓ ĐÁP ÁN - ĐỀ SỐ 1 - YopoVn.Com - DIỄN ĐÀN TÀI LIỆU - GIÁO ÁN

Ngày gửi
Yopovn

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2023 môn lý CÓ ĐÁP ÁN - ĐỀ SỐ 1, Đề thi thử tốt nghiệp 2023 môn Lý có đáp án-Đề 1 được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 4 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT-ĐỀ 1

NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN VẬT LÍ


Thời gian làm bài:50 phút (không tính thời gian giao đề)Câu 1.
Một sóng ngang truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường

A. là phương ngang. B. trùng với phương truyền sóng

C. là phương thẳng đứng D. vuông góc với phương truyền sóng.

Câu 2. Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường với bước sóng . Trên cùng một hướngtruyền sóng, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất mà phần tử của môi trường tại đó dao động vông pha nhau là

A. . B. . C. D. .

Câu 3. Véc tơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn

A. cùng hướng chuyển động. B. hướng về vị trí cân bằng.

C. hướng ra xa vị trí cân bằng. D. ngược hướng chuyển động.

Câu 4. Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cương bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

A. chu kì của lực cưỡng bức lớn hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động.

B. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động.

C. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ dao động.

D. chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động.

Câu 5. Một vật dao động điều hòa với tần số góc . Khi vật ở vị trí có li độ thì gia tốc của vật là:

A. B. C. D.

Câu 6.
Một vật nhỏ dao động theo phương trình . Pha ban đầu của dao động là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Trong dao động điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không thay đổi theo thời gian?

A. biên độ; tần số; gia tốc

B. biên độ; tần số; năng lượng toàn phần.

C. lực; vận tốc; năng lượng toàn phần.

D. động năng; tần số; lực.

Câu 8. Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với chu kì là:

A. B. C. D.

Câu 9.
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, đang dao động điều hòa. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Biểu thức thế năng của con lắc ở li độ là

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Một sóng cơ hình sin truyền theo trục . Công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng , bước sóng và tần số của sóng là

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Tại nơi có gia tốc trọng trường , một con lắc đơn có sợi dây dài đang dao động điều hòa. Tần số dao động của con lắc là

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Lực kéo về tác dụng vào vật nhỏ của con lắc có độ lởn tỉ lệ thuận với

A. độ lớn vận tốc của vật. B. chiều dài lò xo của con lắc.

C. độ lớn li độ của vật. D. biên độ dao động của con lắc.

Câu 13. Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng có bước sóng . Cực tiểu giao thoa tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ nguồn truyền tới đó bằng

A. với B. với

C. với D. với

Câu 14. Con lắc lò xo dao động điều hòa, khối lượng vật nặng là , độ cứng của lò xo là . Lấy . Tần số dao động của vật là

A. . B. . C. . D.

Câu 15.
Một con lắc đơn có chiều dài , dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy . Chu kì dao động của con lắc là

A. B. C. 2s D. 2,2s

Câu 16. Một vật nhỏ khối lượng dao động theo phương trình tính bằng ; tính bằng ). Động năng cực đại của vật là:

A. B. C. D.

Câu 17.
Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây ?

A. Culông ( C). B. Jun ( J). C. Niutơn ( N). D. Oát (W).

Câu 18. Một người xách một xô nước đi trên đường mỗi bước đi dài thì nước trong xô bị sóng sánh mạnh nhất. Vận tốc đi của người đó là . Chu kỳ dao động riêng của nước trong xô là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 19. Quan sát ảnh của một vật qua một thấu kính phân kỳ ta thấy:

A. ảnh nhỏ hơn vật. B. ảnh lớn hơn vật.

C. ảnh ngược chiều với vật. D. ảnh luôn luôn bằng vật.

Câu 20. Một sóng cơ truyền dọc theo trục với phương trình . Biên độ của sóng này là

A. . B. . C. . D. .

Câu 21. Có hai điện tích điểm và , chúng hút nhau. Khẳng định nào sau đây là không đúng?

A. và . B. . C. . D. và .

Câu 22. Trong tổng hợp hai dao động thành phần và ta thu được . Giá trị của để cực đại:

A. B. C. D. 0

Câu 23. Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp và dao động theo phương thẳng đứng, cùng pha, với cùng biên độ a không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Khi có sự giao thoa hai sóng đó trên mặt nước thì dao động tại trung điểm của đoạn có biên độ

A. bằng B. bằng 0 C. bằng D. bằng

Câu 24. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nuớc, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm và dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là . Trên đoạn thẳng , khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp là

A. . B. C. D.

Câu 25.
Đơn vị cảm ứng từ là

A. Vêbe(Wb). B. Nuitơn(N) C. . D. Tesla (T).

Câu 26. Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là và 12 , biên độ dao động tổng hợp có thể nhận giá trị

A. B. C. D.

Câu 27.
Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang. Cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 2%. Gốc thế năng tại vị trí của vật mà lò xo không biến dạng. Phần trăm cơ năng của con lắc bị mất đi trong hai dao động toàn phần liên tiếp có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. . B. . C. . D.

1672288324997.png
 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM

Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai -
 • Từ khóa
  bộ đề lý luyện thi thpt quốc gia 2021 bộ đề thi thpt quốc gia 2021 môn lý bộ đề thi thpt quốc gia môn địa lý 2021 cấu trúc đề thi lý thpt quốc gia 2021 cấu trúc đề thi địa lý thpt quốc gia 2021 chữa đề thi thpt quốc gia 2021 môn lý de thi lý thpt quốc gia 2021 pdf dự đoán đề thi lý thpt quốc gia 2021 file đề thi lý thpt quốc gia 2019 file đề thi lý thpt quốc gia 2020 file đề thi lý thpt quốc gia 2021 file đề thi vật lý thpt quốc gia 2019 giải đề thi lý thpt quốc gia 2021 giải đề thi thử thpt quốc gia 2021 môn lý kết quả đề thi lý thpt quốc gia 2020 kết quả đề thi lý thpt quốc gia 2021 làm đề thi thử địa lý thpt quốc gia 2019 link đề thi lý thpt quốc gia 2020 link đề thi thpt quốc gia 2021 môn lý lời giải đề thi thpt quốc gia 2021 môn lý ma trận đề thi lý thpt quốc gia 2021 nhận xét đề thi lý thpt quốc gia 2021 nhận định đề thi thpt quốc gia 2021 môn lý đánh giá đề thi lý thpt quốc gia 2021 đánh giá đề thi vật lý thpt quốc gia 2021 đáp an đề thi lý thpt quốc gia 2021 đề cương ôn thi tốt nghiệp thpt môn địa lý đề luyện thi thpt quốc gia môn lý 2021 đề lý thi thử thpt đề lý thi thử thpt quốc gia 2020 đề lý thi thử thpt quốc gia 2021 đề lý thpt đề lý thpt 2021 đề lý thpt quốc gia 2021 đề thi chuyên lý thpt đề thi học sinh giỏi lý thpt đề thi học sinh giỏi môn địa lý thpt đề thi học sinh giỏi vật lý thpt cấp tỉnh đề thi hsg lý thpt đề thi hsg vật lý thpt cấp tỉnh đề thi lý 2012 đề thi lý 2016 đề thi lý 2020 đề thi lý 2021 đề thi lý hóa sinh thpt quốc gia 2019 đề thi lý hóa sinh thpt quốc gia 2020 đề thi lý hóa sinh thpt quốc gia 2021 đề thi lý hoá thpt quốc gia 2020 đề thi lý thpt đề thi lý thpt 2020 đề thi lý thpt 2021 mã 208 đề thi lý thpt 2021 mã 214 đề thi lý thpt 2021 đợt 2 đề thi lý thpt năm 2018 đề thi lý thpt năm 2019 đề thi lý thpt năm 2020 đề thi lý thpt năm 2021 đề thi lý thpt qg 2020 đề thi lý thpt quốc gia đề thi lý thpt quốc gia 2016 đề thi lý thpt quốc gia 2017 đề thi lý thpt quốc gia 2018 đề thi lý thpt quốc gia 2018 có đáp án đề thi lý thpt quốc gia 2019 đề thi lý thpt quốc gia 2019 có đáp án đề thi lý thpt quốc gia 2019 không đáp án đề thi lý thpt quốc gia 2019 pdf đề thi lý thpt quốc gia 2020 đề thi lý thpt quốc gia 2020 chính thức đề thi lý thpt quốc gia 2020 có đáp án đề thi lý thpt quốc gia 2020 lần 2 đề thi lý thpt quốc gia 2020 pdf đề thi lý thpt quốc gia 2021 đề thi lý thpt quốc gia 2021 có đáp án đề thi lý thpt quốc gia 2021 khó hay dễ đề thi lý thpt quốc gia 2021 mã 202 đề thi lý thpt quốc gia 2021 mã 203 đề thi lý thpt quốc gia 2021 mã 211 đề thi lý thpt quốc gia 2021 mã 214 đề thi lý thpt quốc gia 2021 mã 218 đề thi lý thpt quốc gia 2021 mã 219 đề thi lý thpt quốc gia 2021 mã 220 đề thi lý thpt quốc gia 2021 mã 222 đề thi lý thpt quốc gia 2021 tuyensinh247 đề thi lý thpt quốc gia 2021 đáp án đề thi lý thpt quốc gia 2021 đợt 2 đề thi lý thuyết nghề tin học thpt đề thi lý thuyết nghề tin học thpt 2018 đề thi lý thuyết nghề tin học thpt 2020 đề thi lý thuyết nghề tin học văn phòng thpt đề thi lý thuyết nghề điện dân dụng thpt đề thi lý tốt nghiệp thpt 2020 đề thi lý tốt nghiệp thpt 2021 đề thi minh họa thpt quốc gia 2021 môn lý đề thi môn lý thpt quốc gia 2019 đề thi môn lý thpt quốc gia 2020 đề thi môn lý thpt quốc gia 2021 đề thi môn lý thpt quốc gia 2021 đợt 2 đề thi tham khảo thpt quốc gia 2021 môn lý đề thi tham khảo thpt quốc gia 2021 địa lý đề thi thpt lý 2020 đề thi thpt lý thái tổ bắc ninh đề thi thpt môn lý đề thi thpt môn lý 2018 đề thi thpt quốc gia 2017 môn lý pdf đề thi thpt quốc gia 2020 môn lý lần 1 đề thi thpt quốc gia 2020 môn lý pdf đề thi thpt quốc gia môn địa lý năm 2021 đề thi thpt quốc gia năm 2021 môn vật lý đề thi thử lý thpt 2021 đề thi thử lý thpt quốc gia đề thi thử lý thpt quốc gia 2019 đề thi thử lý thpt quốc gia 2021 đề thi thử môn lý thpt quốc gia 2021 đề thi thử thpt lý có đáp án đề thi thử thpt lý thái tổ bắc ninh đề thi thử thpt lý thái tổ bắc ninh 2018 đề thi thử thpt quốc gia 2021 môn lý nghệ an đề thi thử thpt quốc gia 2021 môn lý pdf đề thi thử thpt quốc gia môn lý lần 1 đề thi thử thpt quốc gia năm 2021 môn lý đề thi thử toán thpt lý thái tổ bắc ninh đề thi thử vật lý thpt quốc gia 2021 đề thi thử địa lý thpt quốc gia 2021 đề thi tiếng lý thpt quốc gia 2021 đề thi tn thpt 2020 môn lý file word đề thi tốt nghiệp lý 2020 đề thi tốt nghiệp lý thpt đề thi tốt nghiệp thpt 2020 địa lý đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn lý đề thi tốt nghiệp thpt 2021 địa lý đề thi tốt nghiệp thpt môn vật lý năm 2014 đề thi tốt nghiệp thpt môn lý 2019 đề thi tốt nghiệp thpt môn lý 2020 đề thi tốt nghiệp thpt môn lý các năm đề thi tốt nghiệp thpt môn lý năm 2021 đề thi tốt nghiệp thpt môn vật lý 2020 đề thi tốt nghiệp thpt môn vật lý các năm đề thi tốt nghiệp thpt môn vật lý năm 2015 đề thi tốt nghiệp thpt môn địa lý năm 2020 đề thi tốt nghiệp vật lý 2020 đề thi vật lý 12 thpt quốc gia 2018 đề thi vật lý 12 thpt quốc gia 2019 đề thi vật lý 12 thpt quốc gia 2020 đề thi vật lý 12 thpt quốc gia 2021 đề thi vật lý thpt đề thi vật lý thpt quốc gia 2017 đề thi vật lý thpt quốc gia 2018 đề thi vật lý thpt quốc gia 2018 file word đề thi vật lý thpt quốc gia 2018 pdf đề thi vật lý thpt quốc gia 2019 đề thi vật lý thpt quốc gia 2019 file word đề thi vật lý thpt quốc gia 2019 pdf đề thi vật lý thpt quốc gia 2020 đề thi vật lý thpt quốc gia 2020 file word đề thi vật lý thpt quốc gia 2020 pdf đề thi vật lý thpt quốc gia 2021 đề thi vật lý thpt quốc gia 2021 file word đề thi vật lý tốt nghiệp trung học phổ thông đề thi địa lý 12 thpt quốc gia 2019 đề thi địa lý 12 thpt quốc gia 2020 đề thi địa lý 12 thpt quốc gia 2021 đề thi địa lý thpt năm 2020 đề thi địa lý thpt quốc gia 2021 đợt 2 đề thpt lý 2020 đề tốt nghiệp lý 2020
 • Bump Thread

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  19,259
  Bài viết
  20,565
  Thành viên
  62,699
  Thành viên mới nhất
  hanhusong0310

  Thành viên Online

  • Nguyễn Hương Giangg
  Top