🌻 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY 🌻HÃY CHIA SẺ ĐỂ MỌI NGƯỜI CÙNG TẢI NHÉ!

FILE sơ yếu lý lịch viên chức mới nhất NĂM 2021 - 2022

admin

Administrator
Thành viên BQT
FILE sơ yếu lý lịch viên chức mới nhất NĂM 2021 - 202216) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …./……/…… Ngày chính thức:…..../……/……


17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:…………………………………………


(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, …. và làm việc gì trong tổ chức đó)


18) Ngày nhập ngũ:…/…/…… Ngày xuất ngũ:…/…/…… Quân hàm cao nhất:.


19.1- Danh hiệu được phong tặng cao nhất:………………………..………………


(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang: nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân ưu tú,…)


19.2- Học hàm được phong (Giáo sư, Phó giáo sư):……… Năm được phong:……………


20) Sở trường công tác:…………………………………………………


21) Khen thưởng:…………………….22) Kỷ luật : …………………….……


(Hình thức cao nhất, năm nào?) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào?)


23) Tình trạng sức khoẻ:…………...….. Chiều cao:…..… , Cân nặng:………kg, Nhóm máu:……….


24) Là thương binh hạng:……/……., Là con gia đình chính sách:…………………


(Con thương binh, con liệt sĩ, ngườ nhiễm chất độc da cam, Dioxin)


25) Số chứng minh nhân dân:………… Ngày cấp:……/……/……26) Sổ BHXH: ……………


27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌCTên trường​

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng​

Từ tháng, năm​

đến tháng, năm​

Hình thức​

đào tạo​

Văn bằng,​

chứng chỉ​
Ghi chú:


- Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, từ xa, liên thông, bồi dưỡng.


- Văn bẳng, chứng chỉ: TSKH, TS, chuyên khoa II, Ths, chuyên khoa I, đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chứng chỉ,...28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTừ tháng, năm​

đến tháng, năm​

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, …

29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN


- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu?), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…):…………………………


- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ..?):…………………………


- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ …)?…………………………


30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH


a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruộtMối quan hệ​

Họ và tên​

Năm sinh​

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội …?)b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruộtMối quan hệ​

Họ và tên​

Năm sinh​

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội …?)


31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA VIÊN CHỨCTháng/năm

Mã số

Bậc lương

Hệ số lương

32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC


…………………………………………………………………………………………………………………


Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

…………, Ngày…….tháng………năm 20……

Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức

(Ký tên, đóng dấu)Mẫu Sơ yếu lý lịch viên chức mới nhất và cách điền


Mẫu Sơ yếu lý lịch viên chức mới nhất (Ảnh minh họa)


Cách điền Sơ yếu lý lịch viên chức mới nhất


- Họ và tên khai sinh: khai như họ tên trong giấy khai sinh và phải viết chữ in hoa.


- Tên gọi khác: tên thường gọi khác tên khai sinh hoặc bí danh dùng trong hoạt động cách mạng, trong lĩnh vực báo chí, văn học nghệ thuật.. (nếu có).


- Sinh ngày: ghi theo giấy khai sinh.


Giới tính: nam hoặc Nữ.


- Nơi sinh: viết như trong giấy khai sinh. Nếu có thay đổi địa danh đơn vị hành chính thì ghi: nay là…


- Quê quán: ghi nơi sinh của cha đẻ hoặc ông nội. Ghi rõ tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (quận hoặc thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương).


Trường hợp đặc biệt có thể ghi theo quê quán của mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ cha, mẹ đẻ).


- Dân tộc: ghi theo giấy khai sinh.


- Tôn giáo: khi theo giấy khai sinh. Nếu không theo tôn giáo nào thì ghi là "Không".


- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ghi đúng theo hộ khẩu thường trú.


- Nơi ở hiện nay: ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh nơi ở thực tế.


- Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: là công việc làm để kiếm sống trước khi được tuyển dụng. Nếu chưa có nghề, sống phụ thuộc vào gia đình, thì ghi cụ thể là "không nghề nghiệp".


- Ngày tuyển dụng: ghi theo quyết định tuyển dụng.


- Chức danh (chức vụ) hiện tại: ghi rõ chức danh công việc/lãnh đạo chính hiện tại đang được phân công đảm nhiệm về chính quyền (hoặc Đảng, đoàn thể).


- Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm: ghi rõ chức danh lãnh đạo, quản lý đang kiêm nhiệm ngoài chức danh chính.


- Công việc chính được giao: công việc chính được lãnh đạo phân công đảm nhiệm.


- Chức danh nghề nghiệp viên chức: ghi rõ tên chức danh nghề nghiệp viên chức được bổ nhiệm.


Mã số, bậc lương, hệ số lương và ngày/tháng/năm được hưởng lương, hệ số phụ cấp chức danh (chức vụ) hoặc phụ cấp khác (nếu có): ghi theo quyết định tuyển dụng.


- Trình độ giáo dục phổ thông: Lớp 10/10 (đối với những người tốt nghiệp lớp 10 hệ 10 năm); Lớp 12/12 (đối với những người tốt nghiệp lớp 12 hệ 12 năm).


- Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sĩ luật, Thạc sĩ luật, Cử nhân luật, Kỹ sư Công nghệ thông tin, Trung cấp sư phạm, Đại học sư phạm... Chỉ kê khai trình độ chuyên môn cao nhất.


- Trình độ lý luận chính trị: cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp.


- Trình độ quản lý nhà nước: chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên; cán sự.


- Trình độ nghiệp vụ theo chuyên ngành: ghi chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ bồi dưỡng chuyên ngành theo vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp viên chức.


- Trình độ ngoại ngữ: đối với viên chức có chứng chỉ ngoại ngữ thì ghi tên ngoại ngữ + trình độ đào tạo.


Trường hợp viên chức đã có bằng ngoại ngữ từ trình độ cử nhân trở lên thì ghi: Cử nhân Pháp văn, Thạc sĩ Pháp văn, Cử nhân Anh văn, Thạc sĩ Anh văn ...


- Trình độ tin học: ghi trình độ tin học cao nhất.


- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: ghi rõ ngày, tháng, năm được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam; ngày, tháng, năm được công nhận Đảng viên chính thức (nếu có).


- Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: tổ chức chính trị xã hội là Đoàn, Hội... ghi rõ ngày, tháng, năm tham gia và công việc trong tổ chức đó.


- Ngày nhập ngũ: ghi ngày, tháng, năm đi bộ đội hoặc công an. Ghi rõ quân hàm hoặc chức vụ cao nhất trong quân đội, công an (nếu có).


- Danh hiệu được phong tặng cao nhất: ghi danh hiệu anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú, ... (nếu có) và năm được phong tặng.


- Học hàm được phong: giáo sư/phó giáo sư và ghi rõ năm được phong.


- Sở trường công tác: công việc liên quan đến công việc của viên chức làm hiệu quả nhất.


- Khen thưởng: là Giấy khen, Bằng khen, Vinh dự được nhà nước phong tặng, Huy chương, Huân chương), ghi rõ năm được tặng thưởng.


- Kỷ luật: ghi cụ thể hình thức kỷ luật cao nhất về đảng, chính quyền hoặc đoàn thể và ghi rõ năm bị kỷ luật.


- Tình trạng sức khỏe: tốt, trung bình, kém; ghi rõ chiều cao cơ thể, ghi rõ cân nặng cơ thể và nhóm máu gì.


- Là thương binh hạng: ghi rõ là thương binh hạng mấy trên mấy (nếu có). Nếu là con thương binh liệt sĩ thì ghi rõ.


- Số chứng minh nhân dân: ghi theo chứng minh nhân dân. Nếu sử dụng căn cước công dân thì ghi số căn cước công dân.


- Sổ bảo hiểm xã hội (Sổ BHXH): ghi theo sổ BHXH.


- Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học: chỉ kê khai sau khi đã tốt nghiệp đối với các chương trình, đào tạo, bồi dưỡng đó.


- Tóm tắt quá trình công tác: ghi theo trình tự thời gian.


- Đặc điểm lịch sử bản thân:


Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu?), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…).


Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ..?).


Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ …).


- Quan hệ gia đình: nêu rõ mối quan hệ với người đang kê khai, họ và tên, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước).


- Diễn biến quá trình lương của viên chức: ghi theo thời gian tháng/năm, mã số, bậc lương, hệ số lương.


- Nhận xét, đánh giá của đơn vị sử dụng viên chức: phần này viên chức không khai vào.
 

Đính kèm

🌻Nếu cần liên hệ về việc báo lỗi tài liệu hay không tải được hãy nhắn tin cho Trang hoặc ĐT/ZALO: 0979.702.422.
🌻YOPOVN.COM mong nhận được sự ủng từ quý vị để có động lực tổng hợp và biên soạn nhiều tài liệu hay hơn và có thêm kinh phí duy trì website.
🌻Quý vị có thể ủng hộ qua Số tài khoản: 0071000708544( Ngân hàng VietcombanK.CN Bình Thạnh Chủ Tài Khoản: VŨ NGÔ ĐÀN). Những ai ủng hộ, sẽ được admin hỗ trợ gửi file nhanh theo yêu cầu!
❤️️Quý vị xem thêm bài viết ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG
 • Từ khóa
  bản sơ yếu lý lịch viên chức bản sơ yếu lý lịch viên chức mẫu số 2 cách nhận xét sơ yếu lý lịch viên chức cách viết sơ yếu lý lịch viên chức mẫu sơ yếu lý lịch viên chức bản word sơ yếu lý lịch cán bộ công chức sơ yếu lý lịch cán bộ công chức mẫu 2a sơ yếu lý lịch cán bộ công chức mẫu 2c sơ yếu lý lịch công chức mẫu 2c-bnv/2008 sơ yếu lý lịch công chức viên chức sơ yếu lý lịch của viên chức sơ yếu lý lịch viên chức sơ yếu lý lịch viên chức biểu 02-vc sơ yếu lý lịch viên chức mẫu 2 sơ yếu lý lịch viên chức mẫu 2c sơ yếu lý lịch viên chức mẫu hs01-vc/bnv sơ yếu lý lịch viên chức mẫu số 2 sơ yếu lý lịch viên chức mẫu số 4 sơ yếu lý lịch viên chức mới nhất sơ yếu lý lịch viên chức theo mẫu hs02-vc/bnv sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành sơ yếu lý lịch viên chức theo thông tư 07 sơ yếu lý lịch viên chức theo thông tư 07/2019/tt-bnv
 • Nội dung liên quan

  BQT trực tuyến

  Thống kê diễn đàn

  Chủ đề
  4,544
  Bài viết
  4,890
  Thành viên
  17,056
  Thành viên mới nhất
  phanthide
  Top