Giáo án ngữ văn lớp 11 theo công văn 5512 HỌC KÌ 2 MỚI NHẤT - YopoVn.Com - DIỄN ĐÀN TÀI LIỆU - GIÁO ÁN

Ngày gửi
Yopovn

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
Giáo án ngữ văn lớp 11 theo công văn 5512 HỌC KÌ 2 MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 14 trang. Các bạn xem và tải giáo án ngữ văn lớp 11 theo công văn 5512 về ở dưới.

Tiết 69 -70 :

TÊN BÀI HỌC :


NGHĨA CỦA CÂU

Thời lượng : 2 tiết

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦUSTT
MỤC TIÊU
MÃ HÓA
NĂNG LỰC ĐẶC THÙ : Đọc – nói – nghe –viết

1
Hiểu được khái niệm “ nghĩa sự việc”, “nghĩa tình thái” – hai thành phần nghĩa của câu.
Đ1
2
Đọc – hiểu văn bản để tìm nghĩa của câu
Đ2
3
Thu thập thông tin liên quan đến nghĩa của câu
Đ3
4
Nhận diện phân tích nghĩa tình sự việc, nghĩa tình thái trong câu.
Đ4
5
Phân loại được các nghĩa sự việc và các nghĩa tình thái
Đ5
6
Biết cảm nhận, trình bày ý kiến của mình về các vấn đề thuộc nghĩa của câuN1
7
Biết vận dụng hiểu biết về nghĩa của câu vào việc phân tích và tạo lập câu, văn bản.
V1
NĂNG LỰC CHUNG: GIAO TIẾP VÀ HỢP TÁC, GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
8
Phân tích được các công việc cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ nhóm được GV phân công.
GT-HT
9
Biết thu thập và làm rõ các thông tin có liên quan đến vấn đề; biết đề xuất và phân tích được một số giải pháp giải quyết vấn đề.
GQVĐ
PHẨM CHẤT CHỦ YẾU: TRÁCH NHIỆM
10
Có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Việt; ý thức vận dụng viết câu văn đoạn văn biểu lộ nghĩa tình tháiTN


THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

Thiết bị dạy học:
Máy chiếu/Tivi, giấy A0, A4,…

Học liệu: SGK, Phiếu học tập, bảng phụ,...

TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC


Hoạt động học
(Thời gian)
Mục tiêu
Nội dung dạy học trọng tâm
PP/KTDH chủ đạo
Phương án đánh giá
HĐ 1: Khởi động
(10 phút)
Kết nối - Đ1Huy động, kích hoạt kiến thức trải nghiệm nền của HS có liên quan đến nghĩa của câu- Nêu và giải quyết vấn đề
- Đàm thoại, gợi mở
Đánh giá qua câu trả lời của cá nhân cảm nhận chung của bản thân;
Do GV đánh giá.
HĐ 2: Khám phá kiến thức (60 phút)
Đ1,Đ2,Đ3,Đ4,Đ5,N1GT-HT,GQVĐI. Hai thành phần nghĩa của câu.
II. Nghĩa sự việc
1. Các biểu hiện của nghĩa sự việc.
2. Luyện tập
III. Nghĩa tình thái
1. Sự nhìn nhận, đánh giá và thái độ của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu
2. Tình cảm, thái độ của người nói, đối với người nghe
3. Luyện tập
Đàm thoại gợi mở; Dạy học hợp tác (Thảo luận nhóm, thảo luận cặp đôi); Thuyết trình; Trực quan; kĩ thuật sơ đồ tư duy.Đánh giá qua sản phẩm sơ đồ tư duy với công cụ là rubric; qua hỏi đáp; qua trình bày do GV và HS đánh giá

Đánh giá qua quan sát thái độ của HS khi thảo luận do GV đánh giá
HĐ 3: Luyện tập (10 phút)Đ3,Đ4,Đ5,GQVĐThực hành bài tập luyện kiến thức, kĩ năngVấn đáp, dạy học nêu vấn đề, thực hành. Dạy học hợp tác (Thảo luận nhóm, thảo luận cặp đôi);
Kỹ thuật: động não.
Đánh giá qua hỏi đáp; qua trình bày do GV và HS đánh giá
Đánh giá qua quan sát thái độ của HS khi thảo luận do GV đánh giá
HĐ 4: Vận dụng (5 phút)
Đ2, Đ3, Đ4, V1
Liên hệ thực tế đời sống để làm rõ thêm hai thành phần nghĩa của câu.Đàm thoại gợi mở; Thuyết trình; Trực quan.Đánh giá qua sản phẩm graphics qua trình bày do GV và HS đánh giá.
Đánh giá qua quan sát thái độ của HS khi thảo luận do GV đánh giá
HĐ 5: Mở rộng
(5 phút)
GQVĐTìm tòi, mở rộng kiến thứcThuyết trình; sử dụng công nghệ thông tin để vẽ sơ đồ tư duy, tóm tắt bài họcĐánh giá qua sản phẩm theo yêu cầu đã giao.
GV và HS đánh giá
B. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định tổ chức lớp học

2. Bài mới


HĐ Khởi động (cả 2 tiết).

a. Mục tiêu: Kết nối - Đ1, Đ3, GQVĐ

b. Nội dung:
3 câu văn có dấu 3 chấm.

c. Sản phẩm:

(1) Thành phần tình thái được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu.(2. Thành phần cảm thán được dùng để bộc lộ tâm lí của người nói (vui, buồn, mừng, giận...).

(3.).
Các thành phần tình thái, cảm thán là những bộ phận không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu nên được gọi là thành phần biệt lập.

d. Các bước dạy học:

HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HỌC SINH
*GV giao nhiệm vụ: Dựa vào kiến thức đã học về cac thành phần câu trong chương trình Ngữ văn 9, em hãy điền vào chỗ trống các câu sau:
(1)……………….được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu.
(2)……………….được dùng để bộc lộ tâm lí của người nói (vui, buồn, mừng, giận...).
(3)………………là những bộ phận không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu nên được gọi là thành phần biệt lập.

-GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
* HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ:


Từ đó, giáo viên giới thiệu Vào bài: Trong phần Ghi nhớ sách Ngữ văn 9, tâp hai, NXB Giáo dục Hà Nội, 2005 đã tổng kết tác dụng thành phần tình thái và thành phần cảm thán trong câu. Để thấy rõ hơn 2 thành phần nghĩa này, chúng ta đi vào tìm hiểu bài NGHĨA CỦA CÂU.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

HĐ 1: Tìm hiểu hai thành phần nghĩa của câu

Mục tiêu: Đ1, Đ2, N1, GT-HT, GQVĐ

b. Nội dung hoạt động: Trả lời câu hỏi làm nổi bật 2 thành phần nghĩa của câu.

c. Sản phẩm:


- Mỗi câu thường có hai thành phần nghĩa: Thành phần nghĩa sự việc và thành phần nghĩa tình thái.

- Các thành phần nghĩa của câu thường có quan hệ gắn bó mật thiết. Trừ trường hợp câu chỉ có cấu tạo bằng từ ngữ cảm thán, nghĩa tình thái.*. Tìm hiểu ngữ liệu:.


+ Cặp câu a1/ a2 đều nói đến một sự việc.

Câu a1 có từ hình như: Chưa chắc chắn.

Câu a2 không có từ hình như: thể hiện độ tin cậy cao.

+ Cặp câu b1/ b2 đều đề cập đến một sự việc.

Câu b1 bộc lộ sự tin cậy.

Câu b2 chỉ đề cập đến sự việc

* Kết luận: - Mỗi câu thường có hai thành phần nghĩa: Thành phần nghĩa sự việc và thành phần

d. Các bước dạy họcHĐ CỦA GV
HĐ CỦA HỌC SINH
Trước hoạt động : Em biết gì về Hai thành phần nghĩa của câu ?
Trong hoạt động :Em hãy đọc mục I.1 SGK và trả lời câu hỏi tìm hiểu.
Các em hãy chuẩn bị để :
Hoạt động nhóm :
* CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:
- Giáo viên giao nhiệm vụ
- GV nhận xét và chuẩn kiến thức.

NHIỆM VỤ CỤ THỂ GV GIAO (chiếu sile)

+ Nhóm 1 : So sánh cặp câu a1- a2
+ Nhóm 2 : So sánh cặp câu b1- b2

Từ sự so sánh trên em rút ra nhận định gì?
- GV chuẩn kiến thức.
Sau hoạt động
: khuyến khích HS xung phong trả lời câu hỏi.
- Giải thích, cung cấp thêm một số ví dụ
HS suy nghĩ và trả lời (cá nhân)

HS suy nghĩ và trả lời (cá nhân)

HS làm việc nhóm.

+ Nhóm 1 : So sánh cặp câu a1- a2
+ Nhóm 2 : So sánh cặp câu b1- b2
- HS thảo luận khoảng 5 phút
- Đại diện mỗi nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình.
- Các nhóm khác nhận xét chéo.
HS suy nghĩ và trả lời (cá nhân)
HĐ 2.TÌM HIỂU NGHĨA SỰ VIỆC :

b.Nội dung hoạt động:

- Nghĩa sự việc của câu là thành phần nghĩa ứng với sự việc mà câu đề cập đến.

- Nghĩa sự việc trong câu rất đa dạng:

- Nghĩa sự việc của câu thường được biểu hiện nhờ những thành phần như chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, khởi ngữ và một số thành phần phụ khác.

c. Sản phẩm:

- Nghĩa sự việc của câu là thành phần nghĩa ứng với sự việc mà câu đề cập đến.

- Nghĩa sự việc trong câu rất đa dạng:

+ Câu biểu hiện hành động.

+ Câu biểu hiện trạng thái, tính chất, đặc điểm.

1673589052586.png
 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM

Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai -
 • Từ khóa
  giáo án dạy học theo chủ đề ngữ văn 11 giáo án dạy ngữ văn lớp 11 giáo án dạy thêm ngữ văn 11 giáo án môn ngữ văn lớp 11 giáo án ngữ cảnh soạn văn 11 giáo án ngữ văn 11 giáo án ngữ văn 11 bài ca ngất ngưởng giáo án ngữ văn 11 bài chí phèo giáo án ngữ văn 11 bài chí phèo phần 1 giáo án ngữ văn 11 bài chí phèo phần 2 giáo án ngữ văn 11 bài chí phèo tác giả giáo án ngữ văn 11 bài chí phèo violet giáo án ngữ văn 11 bài chữ người tử tù giáo án ngữ văn 11 bài hai đứa trẻ giáo án ngữ văn 11 bài hai đứa trẻ violet giáo án ngữ văn 11 bài hầu trời giáo án ngữ văn 11 bài lẽ ghét thương giáo án ngữ văn 11 bài sa hành đoản ca giáo án ngữ văn 11 bài tiếng mẹ đẻ giáo án ngữ văn 11 bài tiểu sử tóm tắt giáo án ngữ văn 11 bài tôi yêu em giáo án ngữ văn 11 bài tự tình giáo án ngữ văn 11 bài vội vàng giáo án ngữ văn 11 bài xin lập khoa luật giáo án ngữ văn 11 câu cá mùa thu giáo án ngữ văn 11 chí phèo giáo án ngữ văn 11 chí phèo phần 1 giáo án ngữ văn 11 chí phèo phần 2 giáo án ngữ văn 11 chí phèo phần tác giả giáo án ngữ văn 11 chí phèo phần tác phẩm giáo án ngữ văn 11 chí phèo tác giả giáo án ngữ văn 11 chí phèo tác phẩm giáo án ngữ văn 11 chí phèo tiết 1 giáo án ngữ văn 11 chí phèo tiết 2 giáo án ngữ văn 11 chí phèo tiết 3 giáo án ngữ văn 11 chí phèo tiết 54 giáo án ngữ văn 11 chí phèo violet giáo án ngữ văn 11 chiếu cầu hiền giáo án ngữ văn 11 chiều tối giáo án ngữ văn 11 chữ người tử tù giáo án ngữ văn 11 chuẩn cả năm giáo án ngữ văn 11 filetype pdf giáo án ngữ văn 11 hai đứa trẻ giáo án ngữ văn 11 hạnh phúc của một tang gia giáo án ngữ văn 11 hạnh phúc một tang gia giáo án ngữ văn 11 hầu trời giáo án ngữ văn 11 hk2 giáo án ngữ văn 11 học kì 2 giáo án ngữ văn 11 học kì 2 mới nhất giáo án ngữ văn 11 khái quát văn học việt nam giáo án ngữ văn 11 kì 1 giáo án ngữ văn 11 kì 2 giáo án ngữ văn 11 kịch giáo án ngữ văn 11 lẽ ghét thương giáo án ngữ văn 11 lưu biệt khi xuất dương giáo án ngữ văn 11 luyện tập viết bản tin giáo an ngữ văn 11 mới nhất giáo án ngữ văn 11 một số thể loại văn học giáo án ngữ văn 11 năm 2021 giáo án ngữ văn 11 nam cao giáo án ngữ văn 11 nâng cao giáo án ngữ văn 11 nâng cao tập 1 giáo án ngữ văn 11 ngắn gọn giáo án ngữ văn 11 nghĩa của câu giáo án ngữ văn 11 nghĩa của câu tiếp theo giáo án ngữ văn 11 ngữ cảnh giáo án ngữ văn 11 phát triển năng lực giáo án ngữ văn 11 phong cách ngôn ngữ báo chí giáo án ngữ văn 11 phỏng vấn và trả lời phỏng vấn giáo án ngữ văn 11 soạn theo 5 bước giáo án ngữ văn 11 tập 1 giáo án ngữ văn 11 tập 2 giáo án ngữ văn 11 theo 5 bước giáo án ngữ văn 11 theo 5 bước mới giáo án ngữ văn 11 thương vợ giáo án ngữ văn 11 tiểu sử tóm tắt giáo án ngữ văn 11 tình yêu và thù hận giáo án ngữ văn 11 tôi yêu em giáo án ngữ văn 11 từ ấy giáo án ngữ văn 11 tự tình giáo án ngữ văn 11 văn tế nghĩa sĩ cần giuộc giáo án ngữ văn 11 vào phủ chúa trịnh giáo án ngữ văn 11 vietjack giáo án ngữ văn 11 vĩnh biệt cửu trùng đài giáo án ngữ văn 11 vĩnh biệt cửu trùng đài violet giáo án ngữ văn 11 vịnh khoa thi hương giáo án ngữ văn 11 violet giáo án ngữ văn 11 vội vàng giáo án ngữ văn 11 xin lập khoa luật giáo án ngữ văn 11 đây thôn vĩ dạ giáo án ngữ văn lớp 11 giáo án ngữ văn lớp 11 bài chí phèo giáo án ngữ văn lớp 11 bài chiều tối giáo án ngữ văn lớp 11 bài tôi yêu em giáo án ngữ văn lớp 11 bài tự tình giáo án ngữ văn lớp 11 chí phèo giáo án ngữ văn lớp 11 thương vợ giáo án điện tử ngữ văn 11 chí phèo soạn giáo án ngữ văn 11 soạn giáo án ngữ văn 11 bài ca ngất ngưởng soạn giáo án ngữ văn 11 bài hai đứa trẻ soạn giáo án ngữ văn 11 bài tôi yêu em
 • Bump Thread

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  Yopovn
  Trả lời
  0
  Lượt xem
  291
  Yopovn
  Yopovn
  Yopovn
  Trả lời
  0
  Lượt xem
  556
  Yopovn
  Yopovn

  TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  19,259
  Bài viết
  20,565
  Thành viên
  62,699
  Thành viên mới nhất
  hanhusong0310

  BQT trực tuyến

  • Yopovn
   Yopovn
   Administrator

  Thành viên Online

  • Linh Lan Nguyễn
  • Yopovn
  • hanhusong0310
  Top