Góp ý dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung các thông tư số 1 2 3 4 /2021/TT-BGDĐT

Ngày gửi

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
Góp ý dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung các thông tư số 1 2 3 4 /2021/TT-BGDĐT

YOPOVN xin gửi Góp ý dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung các thông tư số 1 2 3 4 /2021/TT-BGDĐT đến quý thầy cô. Đây là bộ Góp ý dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung các thông tư số 1 2 3 4 /2021/TT-BGDĐT....
BIÊN BẢN

V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung

các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT


I. THỜI GIAN- ĐỊA ĐIỂM- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 01 / 6 / 2022

Địa điểm: Phòng Khách – Trường tiểu học Tân Túc 2

Thành phần:

Chủ trì: Cô Nguyễn Thị Kim Hồng

Thư ký: Cô Phan Thị Hồng Mai

Thành viên: Cô Thái Thị Hồng Liên

Thầy Nguyễn Ngọc Khôi

Cô Nguyễn Thị Thu Hồng

Cô Trần Thị Hồng Hạnh

II. NỘI DUNG

Cô Nguyễn Thị Kim Hồng – Chủ trì buổi họp triển khai các văn bản:

+ Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục tiểu học công lập;

+ Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập,

Tổ chuyên môn Tổ 3 tiến hành góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT như sau:

I. Báo cáo tóm tắt các vướng mắc khi triển khai thực hiện các Thông tư số 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT

Không có vướng mắc khi triển khai thực hiện các Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT

II. Ý kiến góp ý nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT

1.
Nhiệm vụ của giáo viên

- Nội dung đồng ý:

+ Đồng ý khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 của TT 02/2021/TT-BGDĐT về nhiệm vụ của giáo viên.

- Nội dung không đồng ý: Không

- Đề xuất, kiến nghị: Không

2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

- Nội dung đồng ý:

Điều 2a sau Điều 2 quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp như sau: “Điều 2a. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

- Nội dung không đồng ý: Không

- Đề xuất, kiến nghị: Không

3. Quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN

- Nội dung đồng ý:

+ Điểm b khoản 3 Điều 3 quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

- Nội dung không đồng ý: Không

- Đề xuất, kiến nghị: Không

4. Quy định về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên

- Nội dung đồng ý:

+ Đồng ý điểm i khoản 4 Điều 4 quy định về thời gian giữ hạng thấp hơn hoặc liền kề: “Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự).”

- Nội dung không đồng ý: Không

- Đề xuất, kiến nghị: Không

5. Điều khoản áp dụng

- Nội dung đồng ý:

+ Đồng ý khoản 1 Điều 10: “Giáo viên tiểu học có bằng tốt nghiệp Đại học thì được công nhận tương đương bằng Cử nhân.”

+ Đồng ý khoản 2; 3; 4 Điều 10.

- Nội dung không đồng ý: Không

- Đề xuất, kiến nghị: Không

1654657245208.png


XEM THÊM NHỮNG CHỦ ĐỀ KHÁC
 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM

Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai -
 • Từ khóa
  biên bản góp ý sgk lớp 2 biên bản góp ý sgk lớp 6 biên bản góp ý sgk toán 6 góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 3 góp ý dự thảo sgk mới góp ý sách giáo khoa góp ý sách giáo khoa lớp 3 góp ý sách giáo khoa lớp 3 bộ cánh diều góp ý sách giáo khoa lớp 3 cánh diều góp ý sách giáo khoa lớp 3 môn tiếng anh góp ý sách giáo khoa lớp 3 môn tiếng việt góp ý sách giáo khoa lớp 3 môn toán góp ý sách giáo khoa lớp 3 môn đạo đức góp ý sách giáo khoa mới góp ý sgk góp ý sgk cánh diều lớp 3 góp ý sgk công nghệ 10 góp ý sgk công nghệ 7 góp ý sgk công nghệ 7 cánh diều góp ý sgk hóa 10 góp ý sgk khtn 7 góp ý sgk khtn 7 cánh diều góp ý sgk lớp 2 góp ý sgk lớp 2 môn âm nhạc góp ý sgk lớp 2 môn toán góp ý sgk lớp 3 góp ý sgk lớp 3 bộ cánh diều góp ý sgk lớp 3 cánh diều góp ý sgk lớp 3 chân trời sáng tạo góp ý sgk lớp 3 môn đạo đức góp ý sgk lớp 6 góp ý sgk lớp 6 mới góp ý sgk lớp 7 góp ý sgk lớp 7 cánh diều góp ý sgk lớp 7 môn gdcd góp ý sgk lớp 7 môn khtn góp ý sgk lớp 7 môn toán góp ý sgk mĩ thuật 7 gop y sgk moi góp ý sgk môn gdtc lớp 3 góp ý sgk môn tnxh lớp 3 góp ý sgk môn đạo đức lớp 3 góp ý sgk ngữ văn 10 góp ý sgk ngữ văn 6 góp ý sgk ngữ văn 7 bộ cánh diều góp ý sgk ngữ văn 7 cánh diều góp ý sgk sinh học 10 góp ý sgk tiếng anh 3 góp ý sgk tiếng anh 6 góp ý sgk tin 6 góp ý sgk tin 7 góp ý sgk tin học 10 góp ý sgk tin học 7 góp ý sgk tin học lớp 3 góp ý sgk toán 10 góp ý sgk toán 3 góp ý sgk toán 3 cánh diều góp ý sgk toán 6 góp ý sgk toán 6 mới góp ý sgk toán 7 góp ý sgk toán 7 chân trời sáng tạo góp ý sgk văn 7 góp ý sgk vật lí 10 góp ý sgk vật lý 10 góp ý tiêu chí lựa chọn sgk nhận xét góp ý sgk lớp 2 nhận xét góp ý sgk lớp 6 phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 3 phiếu góp ý sgk lớp 3 phiếu góp ý sgk lớp 6 phiếu góp ý sgk toán 7
 • BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

  Thống kê

  Chủ đề
  73,959
  Bài viết
  75,914
  Thành viên
  67,412
  Thành viên mới nhất
  Bùi An Nhiên

  Thành viên Online

  Top