KẾ HOẠCH DẠY HỌC GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 7 TỈNH SƠN LA HỌC KÌ 2 MỚI NHẤT

Ngày gửi

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
KẾ HOẠCH DẠY HỌC GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 7 TỈNH SƠN LA HỌC KÌ 2 MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 23 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Phụ lục I

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN


(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)​

TRƯỜNG: THCS HUA LA
TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 7

(Năm học 2022 - 2023)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 04, số học sinh:

2. Tình hình đội ngũ:

Số giáo viên:
Trong đó:

- Trình độ đào tạo: Đại học: ; Cao đẳng:

- Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: ; Khá:

3. Thiết bị dạy học

STT
Thiết bị dạy học
Số lượng
Các bài thí nghiệm/thực hành
Ghi chú
1​
Bộ tranh về hình ảnh minh họa, Video của một số điệu múa, trang phục, nhạc cụ tiêu biểu của các dân tộc sống ở tỉnh Sơn La.
1​
- Âm nhạc dân tộc ở Sơn La
- Nghệ thuật múa ở Sơn La
- Trang phục truyền thống của các dân tộc ở Sơn La
2​
Bộ tranh về sự phát triển về kinh tế, chính trị, xã hội và nhân dân sơn la
1​
- Nhân dân các dân tộc Sơn La tham gia phong trào đấu tranh
-Những chuyển biến về kinh tế, chính trị, xã hội ở Sơn La từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII.
3​
Bộ tranh về một số hình ảnh tiêu biểu về dân cư, cộng đồng các dân tộc, khu kinh tế, nghề truyền thống của tỉnh Sơn La
1​
- Dân cư Sơn La
-Cộng đồng các dân tộc tỉnh Sơn La
- Lao động, việc làm và chất lượng cuộc sống của dân cư Sơn La
- Khái quát nền kinh tế Sơn La
- Nghề nghiệp em yêu thích
4​
Tranh ảnh, mô hình hóa các yếu tố hình thức của văn bản thông tin.
Một số tranh ảnh về tài nguyên rừng ở Sơn La
1​
-Đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La
-Tài nguyên rừng ở Sơn La
-Bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế bền vững ở Sơn La
4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập : Không có

II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình.


CẢ NĂM: 35 tiết

 • Học kì II: 35 tiết
Tuần
Bài học
Số tiết
Yêu cầu cần đạt
PHẦN VĂN HÓA, LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG
21​
Bài 1. Âm nhạc truyền thống của các dân tộc ở tỉnh Sơn La
3
TIẾT 1,2,3

1. Kiến thức: HS nắm được các nội dung cơ bản khái quát làn điệu dân ca của các dân tộc ở Sơn La: như hát giao duyên đối đáp, hát đồng dao; hát Then, Mo của người Dao, Tày, Thái; hát ống của người Mông,…; các nhạc cụ truyền thống ở Sơn La như: khèn của dân tộc Hmông, sáo của dân tộc La Ha,…​

- Cấu tạo của các nhạc cụ dân tộc.
- Đặc điểm, ý nghĩa của các làn điệu dân ca và nhạc cụ truyền thống.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
Năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề.
b. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được một số nội dung cơ bản của bài yêu cầu.
- Biết được một số phương pháp học tập môn địa phương.
- Nêu được những suy nghĩ, cảm xúc riêng của bản thân.
3. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất trách nhiệm với việc học tập của bản thân.
Tuần 22​
Bài 2. Nghệ thuật múa của các dân tộc ở tỉnh Sơn La
3
TIẾT 4,5,6
1. Kiến thức:
- Tìm hiểu tri thức về các điệu múa: Nghệ thuật múa xòe của người Thái, múa gieo hạt của dân tộc Khơ Mú, múa Chuông của đồng bào Dao,múa khèn của Hmông
- Nội dung, ý nghĩa của các điệu múa.
2. Năng lực:
- Nhận biết được một số điệu múa của các dân tộc thiểu số ở Sơn La
- Nhận biết và phân tích được động tác qua các bài múa tiêu biểu trong tính chỉnh thể của tác phẩm và tình cảm cảm xúc của người sáng tác nghệ thuật của bài.
- Biết thảo luận nhóm nhỏ về một số vấn đề cần có giải pháp thống nhất trong bài học.
3. Phẩm chất:
-
Biết giữ gìn, phát huy truyền thống của dân tộc, trân trọng các giá trị văn hóa của dân tộc ở Sơn La.
Tuần 23​
Bài 3. Trang phục truyền thống của một số dân tộc ở tỉnh Sơn La
2
TIẾT 7,8
1. Kiến thức:
- Khái quát về trang phục truyền thống của một số dân tộc ở Sơn La.
- Nguyên vật liệu và cách thức sản xuất các trang phục.
- Đặc điểm, cấu tạo, ý nghĩa của các trang phục truyền thống
2. Năng lực:
- Nhận biết trang phục một số dân tộc mà HS đã được biết và mô tả được về loại trang phục đó.
- Biết sử dụng trang phục đúng, phù hợp trong các lễ hội dân tộc.
3. Phẩm chất: Có tấm lòng nhân ái, yêu thương mọi người, tôn trọng sự khác biệt.
Tuần 24​
Bài 4:
Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở Sơn La từ thế kỉ X đến cuối thế kỉ XVI
3
TIẾT 9,10,11
1. Kiến thức:
- Nêu được những chuyển biến về kinh tế, chính trị, xã hội ở Sơn La trong các thế kỷ X - XVIII.
- Đánh giá được những đóng góp của các dân tộc Sơn La trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước trong các thể kỷ X – XVIII
- Trân trọng, tự hào về truyền thống lao động của các dân tộc Sơn La, có những hành động phù hợp duy trì và phát huy truyền thống lao động của cha ông.
2. Năng lực:
* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: tự nghiên cứu bài ở nhà; tìm kiếm nguồn học liệu qua các kênh sách hoặc trên internet; hoàn thành các phiếu học tập được giao; tự đánh giá và đánh giá, tranh luận, phản biện qua các hoạt động nhóm.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lựa chọn nội dung, ngôn từ và các phương tiện giao tiếp khác phù hợp với ngữ cảnh và đối tượng giao tiếp,
- Năng lực giải quyết vấn đề: phối hợp, vận dụng những kinh nghiệm của bản thân, kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống trong học tập.
* Năng lực chuyên biệt:
- Năng lực ngôn ngữ: Có khả năng diễn đạt các vấn đề trôi chảy, sử dụng từ ngữ, đặt câu chuẩn xác.
- Năng lực thẩm mĩ: HS khám phá, thưởng thức, rung cảm về những cái đẹp qua bài học.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết yêu thương, đùm bọc mọi người; biết cảm thông, độ lượng, sẵn lòng giúp đỡ người khác.
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng; biết đứng ra bảo vệ lẽ phải, biết nhận lỗi, sữa lỗi.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với chính bản thân mình và cộng đồng.
Tuần 25​
Bài 5: Nhân dân Sơn La đấu tranh chống ngoại xâm từ thế kỳ X đến thế kỉ XVI
2
TIẾT 12,13
1. Kiến thức:
- Nêu được những nét chính các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của các dân tộc ở Sơn La từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XVIII.
- Đánh giá được đóng góp của các dân tộc Sơn La trong cuộc đấu tranh bảo vệ quê hương, đất nước.
- Trân trọng, tự hào về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của các dân tộc Sơn La. Có những hành động phù hợp phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân các dân tộc
2. Năng lực:
- Nhận biết được hình thức ghi chép, cách kể sự việc.
- Nhận biết được chủ đề của văn bản địa phương.
- Nhận biết được đóng góp của các dân tộc Sơn La trong cuộc đấu tranh bảo vệ quê hương, đất nước.
- Trân trọng, tự hào về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của các dân tộc Sơn La.
- Biết lắng nghe lịch sử quê hương Sơn La và tâm hồn mình.
3. Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, đoàn kết yêu quê hương Sơn La.

1675072480224.png
 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM

Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai -
 • Từ khóa
  dạy giáo dục địa phương lớp 6 file giáo dục địa phương lớp 6 file sách giáo dục địa phương lớp 6 giao duc dia phuong o tieu hoc giáo dục địa phương giáo dục địa phương 6 giáo dục địa phương 6 bài 1 giáo dục địa phương 6 cánh diều giáo dục địa phương 6 chân trời sáng tạo giáo dục địa phương 6 chủ đề 3 giáo dục địa phương 6 chủ đề 4 giáo dục địa phương 6 kết nối tri thức giáo dục địa phương an giang giáo dục địa phương an giang lớp 6 giáo dục địa phương bắc giang giáo dục địa phương bắc giang lớp 6 giáo dục địa phương bạc liêu giáo dục địa phương bắc ninh giáo dục địa phương bình dương lớp 6 giáo dục địa phương bình phước giáo dục địa phương bình định giáo dục địa phương cà mau giáo dục địa phương cấp tiểu học giáo dục địa phương cho học sinh giáo dục địa phương gia lai lớp 8 giáo dục địa phương hà nam giáo dục địa phương hà nội giáo dục địa phương hà tĩnh giáo dục địa phương hà tỉnh lớp 6 giáo dục địa phương hải phòng giáo dục địa phương hưng yên giáo dục địa phương hưng yên lớp 6 giáo dục địa phương là gì giáo dục địa phương là môn gì giáo dục địa phương là sách gì giáo dục địa phương lớp 1 giáo dục địa phương lớp 1 đà nẵng giáo dục địa phương lớp 12 giáo dục địa phương lớp 2 giáo dục địa phương lớp 2 đà nẵng giáo dục địa phương lớp 3 giáo dục địa phương lớp 6 bắc kạn giáo dục địa phương lớp 6 bài 1 giáo dục địa phương lớp 6 binh dinh giáo dục địa phương lớp 6 chân trời sáng tạo giáo dục địa phương lớp 6 chủ đề 1 giáo dục địa phương lớp 6 hà nội giáo dục địa phương lớp 6 kết nối tri thức giáo dục địa phương lớp 6 khánh hòa giáo dục địa phương lớp 6 kì 2 giáo dục địa phương lớp 6 kiên giang giáo dục địa phương lớp 6 kon tum giáo dục địa phương lớp 6 mới giáo dục địa phương lớp 6 pdf giáo dục địa phương lớp 6 phú thọ giáo dục địa phương lớp 6 quảng bình giáo dục địa phương lớp 6 quảng nam giáo dục địa phương lớp 6 quảng ngãi giáo dục địa phương lớp 8 giáo dục địa phương môn âm nhạc thcs giáo dục địa phương môn gdcd giáo dục địa phương môn mĩ thuật giáo dục địa phương môn văn giáo dục địa phương môn đạo đức giáo dục địa phương nam định giáo dục địa phương nghệ an lớp 6 giáo dục địa phương ngữ văn 7 giáo dục địa phương ngữ văn lớp 6 giáo dục địa phương phú thọ giáo dục địa phương quảng nam giáo dục địa phương sóc trăng giáo dục địa phương sơn la giáo dục địa phương thái bình giáo dục địa phương thái nguyên giáo dục địa phương thành phố hồ chí minh giao duc dia phuong lop 6 giáo dục địa phương tiền giang giáo dục địa phương tiếng anh là gì giáo dục địa phương tỉnh bà rịa vũng tàu giáo dục địa phương tỉnh bắc giang lớp 6 giáo dục địa phương tỉnh bình định lớp 6 giáo dục địa phương tỉnh hải dương lớp 6 giáo dục địa phương tỉnh nghệ an lớp 6 giáo dục địa phương tỉnh ninh bình lớp 6 giáo dục địa phương tỉnh quảng trị giáo dục địa phương tuyên quang giáo dục địa phương vĩnh phúc giáo dục địa phương đồng nai nội dung giáo dục địa phương nội dung giáo dục địa phương ở tiểu học olm.vn lớp 6 giáo dục địa phương ppct giáo dục địa phương lớp 6 sách giáo dục địa phương 6 chân trời sáng tạo sách giáo dục địa phương gia lai lớp 6 sách giáo dục địa phương lớp 6 online sách giáo dục địa phương online sách giáo dục địa phương quảng ngãi tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học tóm tắt giáo dục địa phương 6 filetype pdf xa hoi hoa giao duc o dia phuong
 • BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

  Thống kê

  Chủ đề
  73,959
  Bài viết
  75,914
  Thành viên
  67,416
  Thành viên mới nhất
  nguy_enngochan

  Thành viên Online

  Top