Nhận xét sgk tiếng anh 7 mới - NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 Môn: TIẾNG ANH

Ngày gửi

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
Nhận xét sgk tiếng anh 7 mới - NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 Môn: TIẾNG ANH

YOPOVN xin gửi đến quý thầy cô Nhận xét sgk tiếng anh 7 mới - NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 Môn: TIẾNG ANH.


Tìm kiếm có liên quan​


Nhận xét sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới

Bản nhận xét sách giáo khoa mới lớp 7

Bản nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 7 theo Quyết định 104/QĐ-UBND

Nhận
xét sách giáo khoa lớp 7 Cánh diều

Nhận
xét sách giáo khoa lớp 7 Chân trời sáng tạo

Nhận
xét sách Tiếng Anh 7 Global success

Góp ý sách giáo khoa lớp
7 Cánh diều

Góp ý sách giáo khoa lớp
7 môn Tiếng AnhUBND TỈNH
HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN
SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7
MÔN: TIẾNG ANH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7

Môn: TIẾNG ANH


(Dùng cho thành viên Hội đồng)

Người nhận xét, đánh giá:

Đơn vị công tác: Trường THCSBộ 1: Macmillan Motivate! (Hoàng Tăng Đức)

1. Nhận xét theo từng tiêu chí (theo Quyết định 3747/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam)


Tiêu chí đánh giá
Nhận xét, đánh giá
Tiêu chí 1. Phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương
1. Nội dung sách giáo khoa phải đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương. Nội dung sách có tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, con người.
2. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và phong cách học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và phong cách học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh.
3. Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế địa phương. Cấu trúc, nội dung sách tạo cơ hội để giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp.
4. Chất lượng sách (giấy in, độ bền, độ nét của chữ in…) tốt, không có lỗi in ấn…và có giá thành hợp lý.Chất lượng tốt
Giá thành khá cao so với nhiều gia đình học sinh
Tiêu chí 2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục trung học
* Phù hợp với việc học của học sinh
1. Sách giáo khoa được trình bày khoa học, tạo cảm giác ham thích học tập ở học sinh. Kênh chữ rõ ràng, đúng chuẩn; kênh hình có sự chọn lọc, tiêu biểu, trực quan, có độ nét cao, phù hợp với nội dung bài học, có tính thẩm mỹ và tính giáo dục. Sách giáo khoa được trình bày khoa học, tạo cảm giác ham thích học tập ở học sinh. Kênh hình trực quan, có độ nét cao, phù hợp với nội dung bài học, có tính thẩm mỹ và tính giáo dục.
Kênh chữ hơi nhỏ
2. Nội dung bài học/chủ đề bài học cần đảm bảo sự chuẩn xác của kiến thức, đáp ứng các mục tiêu cần đạt của bài học; được trình bày khoa học, sinh động, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, kích thích tư duy sáng tạo. Nội dung bài học chuẩn xác về kiến thức, được trình bày khoa học, sinh động, kích thích tư duy sáng tạo.
3. Nội dung bài học/chủ đề bài học có những hoạt động học tập, luyện tập, vận dụng, trải nghiệm sáng tạo thiết thực, dễ thực hiện, giúp học sinh hình thành, phát triển các năng lực, phẩm chất. Đa phần nội dung bài học có những hoạt động học tập, luyện tập, vận dụng, trải nghiệm sáng tạo thiết thực, dễ thực hiện, giúp học sinh hình thành, phát triển các năng lực, phẩm chất.
Một số bài khá dài và khó, từ vựng chưa tổng hợp theo chủ đề.
4. Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học đảm bảo vừa phải hướng đến việc phát triển các năng lực chung vừa hướng đến các năng lực đặc thù của mỗi môn học. Các nhiệm vụ học tập đảm bảo hướng đến việc phát triển các năng lực chung và các năng lực đặc thù của mỗi môn học.
* Phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện dạy học khác của các cơ sở giáo dục trung học tại địa phương
5. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa có tính linh hoạt, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục. Cấu trúc nội dung sách có tính linh hoạt, tạo điều kiện để nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.
6. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.
7. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác và đảm bảo được triển khai tốt tại các cơ sở giáo dục trung học.Nội dung sách giáo khoa đảm bảo phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác.
* Nội dung sách giáo khoa phải thuận tiện, tạo điều kiện cho giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục, kiểm tra đánh giá hiệu quả
8. Cách thiết kế bài học/chủ đề trong sách giáo khoa phải khoa học, tạo điều kiện cho giáo viên dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.Cách thiết kế bài học trong sách khoa học, tạo điều kiện cho giáo viên dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên
9. Sách giáo khoa phải có nhiều ngữ liệu trên cùng một nội dung, chủ đề để giáo viên có thể lựa chọn, thực hiện việc dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn. Sách có nhiều ngữ liệu trên cùng một nội dung, chủ đề để giáo viên có thể lựa chọn, thực hiện việc dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn.
10. Nội dung sách giáo khoa phải đảm bảo đa dạng các cấp độ nhận thức, đảm bảo mục tiêu phân hóa; gợi mở các hình thức, phương pháp đánh giá, tạo điều kiện cho giáo viên lựa chọn công cụ, hình thức, phương pháp đánh giá phù hợp, đáp ứng yêu cầu cần đạt của mục tiêu bài học. Nội dung sách tương đối đảm bảo đa dạng các cấp độ nhận thức, mục tiêu phân hóa; gợi mở các hình thức, phương pháp đánh giá, tạo điều kiện cho giáo viên lựa chọn công cụ, hình thức, phương pháp đánh giá phù hợp, đáp ứng yêu cầu cần đạt của mục tiêu bài học.
Một số nội dung dài, khó.
11. Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác./.Tương đối thuận lợi cho giáo viên khai thác giảng dạy
2. Nhận xét, đánh giá chung

- Sách khá phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương, phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục trung học

- Sách chưa có tính kết nối với sách ở lớp dưới, không thuận lợi cho giáo viên trong công tác soạn giảng.

Bộ 2: Tiếng Anh 7 Globle Success - Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên)

1. Nhận xét theo từng tiêu chí (theo Quyết định 3747/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam)


Tiêu chí đánh giá
Nhận xét, đánh giá
Tiêu chí 1. Phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương
1. Nội dung sách giáo khoa phải đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương. Nội dung sách có tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương.
2. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và phong cách học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương. Nội dung sách đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và phong cách học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương.
3. Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế địa phương. Cấu trúc, nội dung sách rõ rang, tạo điều kiện để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế địa phương.
4. Chất lượng sách (giấy in, độ bền, độ nét của chữ in…) tốt, không có lỗi in ấn…và có giá thành hợp lý.- Chất lượng sách tốt, không có lỗi in ấn
- Giá thành chưa phù hợp với nhiều gia đình học sinh
Tiêu chí 2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục trung học
* Phù hợp với việc học của học sinh
1. Sách giáo khoa được trình bày khoa học, tạo cảm giác ham thích học tập ở học sinh. Kênh chữ rõ ràng, đúng chuẩn; kênh hình có sự chọn lọc, tiêu biểu, trực quan, có độ nét cao, phù hợp với nội dung bài học, có tính thẩm mỹ và tính giáo dục. Sách được trình bày khoa học, tạo cảm giác ham thích học tập ở học sinh. Kênh chữ rõ ràng, đúng chuẩn; kênh hình có sự chọn lọc, tiêu biểu, trực quan, có độ nét cao, phù hợp với nội dung bài học, có tính thẩm mỹ và tính giáo dục.
2. Nội dung bài học/chủ đề bài học cần đảm bảo sự chuẩn xác của kiến thức, đáp ứng các mục tiêu cần đạt của bài học; được trình bày khoa học, sinh động, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, kích thích tư duy sáng tạo. - Nội dung bài học/chủ đề bài học đảm bảo sự chuẩn xác của kiến thức, đáp ứng các mục tiêu cần đạt của bài học; được trình bày khoa học, sinh động, cuốn hút, kích thích tư duy sáng tạo.
3. Nội dung bài học/chủ đề bài học có những hoạt động học tập, luyện tập, vận dụng, trải nghiệm sáng tạo thiết thực, dễ thực hiện, giúp học sinh hình thành, phát triển các năng lực, phẩm chất. Nội dung bài học/chủ đề bài học có những hoạt động học tập, luyện tập, vận dụng, trải nghiệm sáng tạo thiết thực, đa phần dễ thực hiện, giúp học sinh hình thành, phát triển các năng lực, phẩm chất.
4. Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học đảm bảo vừa phải hướng đến việc phát triển các năng lực chung vừa hướng đến các năng lực đặc thù của mỗi môn học. Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học đảm bảo hướng đến việc phát triển các năng lực chung và các năng lực đặc thù của mỗi môn học.
* Phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện dạy học khác của các cơ sở giáo dục trung học tại địa phương
5. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa có tính linh hoạt, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa có tính linh hoạt, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.
6. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.
7. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác và đảm bảo được triển khai tốt tại các cơ sở giáo dục trung học.Nội dung sách giáo khoa đảm bảo phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác và đảm bảo được triển khai tốt tại các cơ sở giáo dục trung học.
* Nội dung sách giáo khoa phải thuận tiện, tạo điều kiện cho giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục, kiểm tra đánh giá hiệu quả
8. Cách thiết kế bài học/chủ đề trong sách giáo khoa phải khoa học, tạo điều kiện cho giáo viên dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.Cách thiết kế bài học/chủ đề trong sách giáo khoa đảm bảo khoa học, tạo điều kiện cho giáo viên lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.
9. Sách giáo khoa phải có nhiều ngữ liệu trên cùng một nội dung, chủ đề để giáo viên có thể lựa chọn, thực hiện việc dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn. Sách giáo khoa có nhiều ngữ liệu trên cùng một nội dung, chủ đề để giáo viên lựa chọn, thực hiện việc dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn.
10. Nội dung sách giáo khoa phải đảm bảo đa dạng các cấp độ nhận thức, đảm bảo mục tiêu phân hóa; gợi mở các hình thức, phương pháp đánh giá, tạo điều kiện cho giáo viên lựa chọn công cụ, hình thức, phương pháp đánh giá phù hợp, đáp ứng yêu cầu cần đạt của mục tiêu bài học. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo đa dạng các cấp độ nhận thức, đảm bảo mục tiêu phân hóa; gợi mở các hình thức, phương pháp đánh giá, tạo điều kiện cho giáo viên lựa chọn công cụ, hình thức, phương pháp đánh giá phù hợp, đáp ứng yêu cầu cần đạt của mục tiêu bài học.
11. Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác./.Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung đáp ứng được nhu cầu dạy học theo SGK./.
2. Nhận xét, đánh giá chung

Nội dung sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục trung học; tạo điều kiện thuận tiện cho giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục, kiểm tra đánh giá hiệu quả.Bộ 3: Tiếng Anh 7 Explore English - Nguyễn Thanh Bình (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)

1. Nhận xét theo từng tiêu chí (theo Quyết định 3747/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam)


Tiêu chí đánh giá
Nhận xét, đánh giá
Tiêu chí 1. Phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương
1. Nội dung sách giáo khoa phải đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương. - Ngôn ngữ và cách thức thể hiện đảm bảo thuần phong mỹ tục.
- Nội dung chưa có tính kế thừa
- Không có nhiều nội dung về địa lý, văn hóa, con người Việt Nam
2. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và phong cách học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương. Nội dung sách đảm bảo tính linh hoạt để điều chỉnh cho phù hợp với khả năng và phong cách học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương.
3. Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế địa phương. Cấu trúc, nội dung sách có tính mở, tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp.
4. Chất lượng sách (giấy in, độ bền, độ nét của chữ in…) tốt, không có lỗi in ấn…và có giá thành hợp lý.- Sách có chất lượng tốt
- Giá thành chưa phù hợp với nhiều gia đình học sinh
Tiêu chí 2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục trung học
* Phù hợp với việc học của học sinh
1. Sách giáo khoa được trình bày khoa học, tạo cảm giác ham thích học tập ở học sinh. Kênh chữ rõ ràng, đúng chuẩn; kênh hình có sự chọn lọc, tiêu biểu, trực quan, có độ nét cao, phù hợp với nội dung bài học, có tính thẩm mỹ và tính giáo dục. Sách được trình bày khoa học, tạo cảm giác ham thích học tập ở học sinh. Kênh chữ rõ ràng, đúng chuẩn; kênh hình có sự chọn lọc, tiêu biểu, trực quan, có độ nét cao, phù hợp với nội dung bài học, có tính thẩm mỹ và tính giáo dục.
2. Nội dung bài học/chủ đề bài học cần đảm bảo sự chuẩn xác của kiến thức, đáp ứng các mục tiêu cần đạt của bài học; được trình bày khoa học, sinh động, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, kích thích tư duy sáng tạo. Nội dung bài học đảm bảo sự chuẩn xác của kiến thức, được trình bày khoa học, sinh động, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, kích thích tư duy sáng tạo.
Một số bài có dung lượng kiến thức nhiều, yêu cầu cao
3. Nội dung bài học/chủ đề bài học có những hoạt động học tập, luyện tập, vận dụng, trải nghiệm sáng tạo thiết thực, dễ thực hiện, giúp học sinh hình thành, phát triển các năng lực, phẩm chất. Nội dung bài học có những hoạt động học tập, luyện tập, vận dụng, trải nghiệm sáng tạo thiết thực, dễ thực hiện, giúp học sinh hình thành, phát triển các năng lực, phẩm chất.
Không có bài ôn tập sau mỗi nhóm unit để HS khắc sâu lại kiến thức; bài tập vận dụng chưa phong phú
4. Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học đảm bảo vừa phải hướng đến việc phát triển các năng lực chung vừa hướng đến các năng lực đặc thù của mỗi môn học. Các nhiệm vụ học tập trong đa số bài học đảm bảo hướng đến việc phát triển các năng lực chung và các năng lực đặc thù của môn học.
* Phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện dạy học khác của các cơ sở giáo dục trung học tại địa phương
5. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa có tính linh hoạt, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục. Cấu trúc nội dung sách có tính linh hoạt, tạo điều kiện để nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.
6. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.
7. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác và đảm bảo được triển khai tốt tại các cơ sở giáo dục trung học.Nội dung sách giáo khoa khá phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác.
* Nội dung sách giáo khoa phải thuận tiện, tạo điều kiện cho giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục, kiểm tra đánh giá hiệu quả
8. Cách thiết kế bài học/chủ đề trong sách giáo khoa phải khoa học, tạo điều kiện cho giáo viên dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.Cách thiết kế bài học trong sách khá khoa học, tạo điều kiện cho giáo viên dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.
Từ vựng thiếu kết nối, một số chủ đề chưa rõ rang, gây khó khăn cho GV soạn giảng.
9. Sách giáo khoa phải có nhiều ngữ liệu trên cùng một nội dung, chủ đề để giáo viên có thể lựa chọn, thực hiện việc dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn. Sách giáo khoa có nhiều ngữ liệu trên cùng một nội dung, chủ đề để giáo viên có thể lựa chọn, thực hiện việc dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn.
10. Nội dung sách giáo khoa phải đảm bảo đa dạng các cấp độ nhận thức, đảm bảo mục tiêu phân hóa; gợi mở các hình thức, phương pháp đánh giá, tạo điều kiện cho giáo viên lựa chọn công cụ, hình thức, phương pháp đánh giá phù hợp, đáp ứng yêu cầu cần đạt của mục tiêu bài học. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo đa dạng các cấp độ nhận thức, đảm bảo mục tiêu phân hóa; gợi mở các hình thức, phương pháp đánh giá, tạo điều kiện cho giáo viên lựa chọn công cụ, hình thức, phương pháp đánh giá phù hợp, đáp ứng yêu cầu cần đạt của mục tiêu bài học.
11. Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác./.Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách tương đối phong phú, hữu ích.
2. Nhận xét, đánh giá chung

- Sách khá phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương, phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục trung học.

- Nội dung sách giáo khoa chưa có tính nối tiếp. Một số nội dung, tranh ảnh chưa có tính kế thừa văn hóa, từ vựng chưa tổng hợp theo chủ đề và chưa có tính kết nối, không thuận lợi cho giáo viên trong công tác soạn giảng.Bộ 4: Tiếng Anh 7 English Discovery / Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Hoàng Thị Minh Lý

1. Nhận xét theo từng tiêu chí (theo Quyết định 3747/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam)


Tiêu chí đánh giá
Nhận xét, đánh giá
Tiêu chí 1. Phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương
1. Nội dung sách giáo khoa phải đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương. Nội dung sách có tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương.
2. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và phong cách học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương. Nội dung sách đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng của nhiều nhóm đối tượng học sinh.
3. Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế địa phương. Cấu trúc, nội dung sách tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp.
4. Chất lượng sách (giấy in, độ bền, độ nét của chữ in…) tốt, không có lỗi in ấn…và có giá thành hợp lý.- Chất lượng sách tốt, không có lỗi in ấn
- Giá thành chưa phù hợp với nhiều gia đình học sinh
Tiêu chí 2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục trung học
* Phù hợp với việc học của học sinh
1. Sách giáo khoa được trình bày khoa học, tạo cảm giác ham thích học tập ở học sinh. Kênh chữ rõ ràng, đúng chuẩn; kênh hình có sự chọn lọc, tiêu biểu, trực quan, có độ nét cao, phù hợp với nội dung bài học, có tính thẩm mỹ và tính giáo dục. Sách được trình bày khoa học, kênh hình có sự chọn lọc, tiêu biểu, trực quan, phù hợp với nội dung bài học, có tính thẩm mỹ và tính giáo dục.
Kênh chữ hơi nhỏ
2. Nội dung bài học/chủ đề bài học cần đảm bảo sự chuẩn xác của kiến thức, đáp ứng các mục tiêu cần đạt của bài học; được trình bày khoa học, sinh động, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, kích thích tư duy sáng tạo. Nội dung bài học đảm bảo sự chuẩn xác về kiến thức, đáp ứng các mục tiêu cần đạt của bài học; được trình bày khoa học, sinh động, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, kích thích tư duy sáng tạo.
3. Nội dung bài học/chủ đề bài học có những hoạt động học tập, luyện tập, vận dụng, trải nghiệm sáng tạo thiết thực, dễ thực hiện, giúp học sinh hình thành, phát triển các năng lực, phẩm chất. Nội dung bài học/chủ đề có những hoạt động học tập, luyện tập, vận dụng, trải nghiệm sáng tạo dễ thực hiện, giúp học sinh hình thành, phát triển các năng lực, phẩm chất.
4. Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học đảm bảo vừa phải hướng đến việc phát triển các năng lực chung vừa hướng đến các năng lực đặc thù của mỗi môn học. Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học hướng đến việc phát triển các năng lực chung và các năng lực đặc thù của môn học.
* Phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện dạy học khác của các cơ sở giáo dục trung học tại địa phương
5. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa có tính linh hoạt, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục. Cấu trúc nội dung sách có tính linh hoạt, tạo điều kiện để nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.
6. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh.
7. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác và đảm bảo được triển khai tốt tại các cơ sở giáo dục trung học.Nội dung sách phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở giáo dục trung học.
* Nội dung sách giáo khoa phải thuận tiện, tạo điều kiện cho giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục, kiểm tra đánh giá hiệu quả
8. Cách thiết kế bài học/chủ đề trong sách giáo khoa phải khoa học, tạo điều kiện cho giáo viên dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.Cách thiết kế bài học trong sách khoa học, tạo điều kiện cho giáo viên dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
9. Sách giáo khoa phải có nhiều ngữ liệu trên cùng một nội dung, chủ đề để giáo viên có thể lựa chọn, thực hiện việc dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn. Sách có nhiều ngữ liệu trên cùng một nội dung để giáo viên lựa chọn, thực hiện việc dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn
10. Nội dung sách giáo khoa phải đảm bảo đa dạng các cấp độ nhận thức, đảm bảo mục tiêu phân hóa; gợi mở các hình thức, phương pháp đánh giá, tạo điều kiện cho giáo viên lựa chọn công cụ, hình thức, phương pháp đánh giá phù hợp, đáp ứng yêu cầu cần đạt của mục tiêu bài học. Nội dung sách đảm bảo đa dạng các cấp độ nhận thức, mục tiêu phân hóa; gợi mở các hình thức, phương pháp đánh giá, tạo điều kiện cho giáo viên lựa chọn công cụ, hình thức, phương pháp đánh giá phù hợp, đáp ứng yêu cầu cần đạt của mục tiêu bài học.
11. Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác./.Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách tương đối phong phú, hữu ích.
2. Nhận xét, đánh giá chung

- Nội dung sách giáo khoa tương đối phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương, phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục trung học.

- Nội dung sách giáo khoa chưa có tính liên kết với chương trình lớp dưới.Bộ 5: Tiếng Anh 7 ThiNK - Trương thị Thanh Hoa (Chủ biên)

1. Nhận xét theo từng tiêu chí (theo Quyết định 3747/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam)


Tiêu chí đánh giá
Nhận xét, đánh giá
Tiêu chí 1. Phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương
1. Nội dung sách giáo khoa phải đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương. Nội dung sách chưa đảm bảo tính kế thừa, cách thức thể hiện chưa phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương.
2. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và phong cách học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương. Nội dung sách có tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và phong cách học tập của học sinh tại địa phương.
3. Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế địa phương. Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế.
4. Chất lượng sách (giấy in, độ bền, độ nét của chữ in…) tốt, không có lỗi in ấn…và có giá thành hợp lý.- Chất lượng sách tốt, không có lỗi in ấn
- Giá thành chưa phù hợp với nhiều gia đình học sinh
Tiêu chí 2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục trung học
* Phù hợp với việc học của học sinh
1. Sách giáo khoa được trình bày khoa học, tạo cảm giác ham thích học tập ở học sinh. Kênh chữ rõ ràng, đúng chuẩn; kênh hình có sự chọn lọc, tiêu biểu, trực quan, có độ nét cao, phù hợp với nội dung bài học, có tính thẩm mỹ và tính giáo dục. Sách giáo khoa được trình bày khoa học, kênh hình gần gũi, phù hợp với nội dung bài học.
Kênh chữ quá nhỏ
2. Nội dung bài học/chủ đề bài học cần đảm bảo sự chuẩn xác của kiến thức, đáp ứng các mục tiêu cần đạt của bài học; được trình bày khoa học, sinh động, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, kích thích tư duy sáng tạo. Nội dung bài học đảm bảo sự chuẩn xác của kiến thức, đáp ứng các mục tiêu cần đạt của bài học.
3. Nội dung bài học/chủ đề bài học có những hoạt động học tập, luyện tập, vận dụng, trải nghiệm sáng tạo thiết thực, dễ thực hiện, giúp học sinh hình thành, phát triển các năng lực, phẩm chất. - Nội dung bài học có những hoạt động học tập, luyện tập, vận dụng thiết thực, giúp học sinh hình thành, phát triển các năng lực, phẩm chất.
4. Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học đảm bảo vừa phải hướng đến việc phát triển các năng lực chung vừa hướng đến các năng lực đặc thù của mỗi môn học. Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học đảm bảo vừa phải hướng đến việc phát triển các năng lực chung và năng lực đặc thù của môn học.
* Phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện dạy học khác của các cơ sở giáo dục trung học tại địa phương
5. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa có tính linh hoạt, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.Cấu trúc nội dung sách tương đối linh hoạt, tạo điều kiện để nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.
6. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường. Cấu trúc nội dung sách thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường
7. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác và đảm bảo được triển khai tốt tại các cơ sở giáo dục trung học.Nội dung sách giáo khoa đảm bảo phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác.
* Nội dung sách giáo khoa phải thuận tiện, tạo điều kiện cho giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục, kiểm tra đánh giá hiệu quả
8. Cách thiết kế bài học/chủ đề trong sách giáo khoa phải khoa học, tạo điều kiện cho giáo viên dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.Cách thiết kế bài học trong sách khó đảm bảo tính khả thi, thiếu phù hợp với đội ngũ giáo viên.
9. Sách giáo khoa phải có nhiều ngữ liệu trên cùng một nội dung, chủ đề để giáo viên có thể lựa chọn, thực hiện việc dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn. Sách có nhiều ngữ liệu trên cùng một nội dung để giáo viên có thể lựa chọn, thực hiện việc dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn
10. Nội dung sách giáo khoa phải đảm bảo đa dạng các cấp độ nhận thức, đảm bảo mục tiêu phân hóa; gợi mở các hình thức, phương pháp đánh giá, tạo điều kiện cho giáo viên lựa chọn công cụ, hình thức, phương pháp đánh giá phù hợp, đáp ứng yêu cầu cần đạt của mục tiêu bài học. Nội dung sách đa dạng các cấp độ nhận thức, tạo điều kiện cho giáo viên lựa chọn công cụ, hình thức, phương pháp đánh giá phù hợp.
11. Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác./.Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa phong phú, hữu ích.
2. Nhận xét, đánh giá chung

- Nội dung sách giáo khoa tương đối phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương, phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục trung học.

- Nội dung sách giáo khoa chưa có tính liên kết với chương trình lớp dưới, kênh chữ nhỏ, còn hạn chế về tính khả thi.Bộ 6: Tiếng Anh 7 Bloggers - Smart - Lê Hoàng Dũng (Chủ biên)

1. Nhận xét theo từng tiêu chí (theo Quyết định 3747/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam)


Tiêu chí đánh giá
Nhận xét, đánh giá
Tiêu chí 1. Phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương
1. Nội dung sách giáo khoa phải đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương. Nội dung sách chưa có tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện chưa phù hợp với văn hóa, lịch sử, của địa phương.
2. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và phong cách học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương. Nội dung sách có tính linh hoạt, tuy nhiên khá khó điều chỉnh để phù hợp với phong cách học tập học sinh tại địa phương.
3. Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế địa phương. Cấu trúc, nội dung sách tương đối khó để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế địa phương.
4. Chất lượng sách (giấy in, độ bền, độ nét của chữ in…) tốt, không có lỗi in ấn…và có giá thành hợp lý.Chất lượng sách tốt
Tiêu chí 2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục trung học
* Phù hợp với việc học của học sinh
1. Sách giáo khoa được trình bày khoa học, tạo cảm giác ham thích học tập ở học sinh. Kênh chữ rõ ràng, đúng chuẩn; kênh hình có sự chọn lọc, tiêu biểu, trực quan, có độ nét cao, phù hợp với nội dung bài học, có tính thẩm mỹ và tính giáo dục. Sách được trình bày khoa học, kênh chữ rõ ràng, đúng chuẩn; kênh hình có sự chọn lọc, tiêu biểu, trực quan, có độ nét cao, phù hợp với nội dung bài học, có tính thẩm mỹ.
2. Nội dung bài học/chủ đề bài học cần đảm bảo sự chuẩn xác của kiến thức, đáp ứng các mục tiêu cần đạt của bài học; được trình bày khoa học, sinh động, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, kích thích tư duy sáng tạo. Nội dung bài học đảm bảo sự chuẩn xác của kiến thức, đáp ứng các mục tiêu cần đạt của bài học.
3. Nội dung bài học/chủ đề bài học có những hoạt động học tập, luyện tập, vận dụng, trải nghiệm sáng tạo thiết thực, dễ thực hiện, giúp học sinh hình thành, phát triển các năng lực, phẩm chất. Nội dung bài học có những hoạt động học tập, luyện tập, vận dụng thiết thực, giúp học sinh hình thành, phát triển các năng lực, phẩm chất.
4. Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học đảm bảo vừa phải hướng đến việc phát triển các năng lực chung vừa hướng đến các năng lực đặc thù của mỗi môn học. Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học đảm bảo hướng đến việc phát triển các năng lực chung và các năng lực đặc thù của môn học.
* Phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện dạy học khác của các cơ sở giáo dục trung học tại địa phương
5. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa có tính linh hoạt, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục. Cấu trúc nội dung sách có tính linh hoạt, tạo điều kiện để nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục
6. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường. Cấu trúc nội dung sách thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.
7. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác và đảm bảo được triển khai tốt tại các cơ sở giáo dục trung học.Nội dung sách đảm bảo phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác.
* Nội dung sách giáo khoa phải thuận tiện, tạo điều kiện cho giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục, kiểm tra đánh giá hiệu quả
8. Cách thiết kế bài học/chủ đề trong sách giáo khoa phải khoa học, tạo điều kiện cho giáo viên dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.Cách thiết kế bài học trong sách khoa học, tương đối dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.
9. Sách giáo khoa phải có nhiều ngữ liệu trên cùng một nội dung, chủ đề để giáo viên có thể lựa chọn, thực hiện việc dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn. Sách có nhiều ngữ liệu trên cùng một nội dung để giáo viên có thể lựa chọn, thực hiện việc dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn.
10. Nội dung sách giáo khoa phải đảm bảo đa dạng các cấp độ nhận thức, đảm bảo mục tiêu phân hóa; gợi mở các hình thức, phương pháp đánh giá, tạo điều kiện cho giáo viên lựa chọn công cụ, hình thức, phương pháp đánh giá phù hợp, đáp ứng yêu cầu cần đạt của mục tiêu bài học. Nội dung sách đa dạng các cấp độ nhận thức; giáo viên có thể lựa chọn công cụ, hình thức, phương pháp đánh giá phù hợp, đáp ứng yêu cầu cần đạt của mục tiêu bài học.
11. Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác./.Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung khá phong phú.
2. Nhận xét, đánh giá chung

- Nội dung sách đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng học sinh. Sách có kênh chữ và kênh hình tốt, trình bày hấp dẫn gây hứng thú với học sinh.

- Chương trình sách nặng. Chủ đề, chủ điểm không phù hợp với học sinh địa phương. Nội dung trong một đơn vị bài học nhiều, số lượng từ mới trong 1 đơn vị bài học khá nhiều, yêu cầu cao so với trình độ của học sinh. Chưa có tính liên kết với sách ở các lớp dưới.Bộ 7: Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World - Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)

1. Nhận xét theo từng tiêu chí (theo Quyết định 3747/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam)


Tiêu chí đánh giá
Nhận xét, đánh giá
Tiêu chí 1. Phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương
1. Nội dung sách giáo khoa phải đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương.
2. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và phong cách học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và phong cách học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương.
3. Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế địa phương. Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế địa phương.
4. Chất lượng sách (giấy in, độ bền, độ nét của chữ in…) tốt, không có lỗi in ấn…và có giá thành hợp lý.Chất lượng sách tốt
Giá thành khá cao
Tiêu chí 2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục trung học
* Phù hợp với việc học của học sinh
1. Sách giáo khoa được trình bày khoa học, tạo cảm giác ham thích học tập ở học sinh. Kênh chữ rõ ràng, đúng chuẩn; kênh hình có sự chọn lọc, tiêu biểu, trực quan, có độ nét cao, phù hợp với nội dung bài học, có tính thẩm mỹ và tính giáo dục. Sách giáo khoa được trình bày khoa học, tạo cảm giác ham thích học tập ở học sinh. Kênh hình có sự chọn lọc, tiêu biểu, trực quan, có độ nét cao, phù hợp với nội dung bài học, có tính thẩm mỹ và tính giáo dục.
2. Nội dung bài học/chủ đề bài học cần đảm bảo sự chuẩn xác của kiến thức, đáp ứng các mục tiêu cần đạt của bài học; được trình bày khoa học, sinh động, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, kích thích tư duy sáng tạo. Nội dung bài học/chủ đề bài học đảm bảo sự chuẩn xác của kiến thức, đáp ứng các mục tiêu cần đạt của bài học; được trình bày khoa học, sinh động, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, kích thích tư duy sáng tạo.
3. Nội dung bài học/chủ đề bài học có những hoạt động học tập, luyện tập, vận dụng, trải nghiệm sáng tạo thiết thực, dễ thực hiện, giúp học sinh hình thành, phát triển các năng lực, phẩm chất. Nội dung bài học/chủ đề bài học đảm bảo sự chuẩn xác của kiến thức, đáp ứng các mục tiêu cần đạt của bài học; được trình bày khoa học, sinh động, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, kích thích tư duy sáng tạo.
4. Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học đảm bảo vừa phải hướng đến việc phát triển các năng lực chung vừa hướng đến các năng lực đặc thù của mỗi môn học. Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học đảm bảo vừa phải hướng đến việc phát triển các năng lực chung vừa hướng đến các năng lực đặc thù của mỗi môn học.
* Phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện dạy học khác của các cơ sở giáo dục trung học tại địa phương
5. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa có tính linh hoạt, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa có tính linh hoạt, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.
6. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.
7. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác và đảm bảo được triển khai tốt tại các cơ sở giáo dục trung học.Nội dung sách giáo khoa đảm bảo phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác và đảm bảo được triển khai tốt tại các cơ sở giáo dục trung học.
* Nội dung sách giáo khoa phải thuận tiện, tạo điều kiện cho giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục, kiểm tra đánh giá hiệu quả
8. Cách thiết kế bài học/chủ đề trong sách giáo khoa phải khoa học, tạo điều kiện cho giáo viên dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.Cách thiết kế bài học/chủ đề trong sách giáo khoa khoa học, tạo điều kiện cho giáo viên dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.
9. Sách giáo khoa phải có nhiều ngữ liệu trên cùng một nội dung, chủ đề để giáo viên có thể lựa chọn, thực hiện việc dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn. Sách giáo khoa có nhiều ngữ liệu trên cùng một nội dung, chủ đề để giáo viên có thể lựa chọn, thực hiện việc dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn.
10. Nội dung sách giáo khoa phải đảm bảo đa dạng các cấp độ nhận thức, đảm bảo mục tiêu phân hóa; gợi mở các hình thức, phương pháp đánh giá, tạo điều kiện cho giáo viên lựa chọn công cụ, hình thức, phương pháp đánh giá phù hợp, đáp ứng yêu cầu cần đạt của mục tiêu bài học. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo đa dạng các cấp độ nhận thức, đảm bảo mục tiêu phân hóa; gợi mở các hình thức, phương pháp đánh giá, tạo điều kiện cho giáo viên lựa chọn công cụ, hình thức, phương pháp đánh giá phù hợp, đáp ứng yêu cầu cần đạt của mục tiêu bài học.
11. Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác./.Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung đa dạng, phong phú, hữu ích.
2. Nhận xét, đánh giá chung

Phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với việc học của học sinh; phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện dạy học khác của các cơ sở giáo dục trung học tại địa phương; nội dung sách giáo khoa thuận tiện, tạo điều kiện cho giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục, kiểm tra đánh giá hiệu quả.Bộ 8: Tiếng Anh 7 Friends Plus - Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Vũ Vạn Xuân

1. Nhận xét theo từng tiêu chí (theo Quyết định 3747/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam)


Tiêu chí đánh giá
Nhận xét, đánh giá
Tiêu chí 1. Phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương
1. Nội dung sách giáo khoa phải đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo về ngôn ngữ, cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương.
2. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và phong cách học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương. Nội dung sách giáo khoa cơ bản có tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và phong cách học tập của đa số đối tượng học sinh tại địa phương
3. Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế địa phương. Cấu trúc, nội dung sách tương đối phù hợp để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế địa phương.
4. Chất lượng sách (giấy in, độ bền, độ nét của chữ in…) tốt, không có lỗi in ấn…và có giá thành hợp lý.Chất lượng sách tốt
Giá thành khá cao
Tiêu chí 2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục trung học
* Phù hợp với việc học của học sinh
1. Sách giáo khoa được trình bày khoa học, tạo cảm giác ham thích học tập ở học sinh. Kênh chữ rõ ràng, đúng chuẩn; kênh hình có sự chọn lọc, tiêu biểu, trực quan, có độ nét cao, phù hợp với nội dung bài học, có tính thẩm mỹ và tính giáo dục. Sách giáo khoa được trình bày khá khoa học, kênh hình gần gũi, trực quan, phù hợp với nội dung bài học, có tính thẩm mỹ.
Kênh chữ nhỏ.
2. Nội dung bài học/chủ đề bài học cần đảm bảo sự chuẩn xác của kiến thức, đáp ứng các mục tiêu cần đạt của bài học; được trình bày khoa học, sinh động, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, kích thích tư duy sáng tạo. Nội dung bài học/chủ đề bài học đảm bảo sự chuẩn xác của kiến thức, đáp ứng các mục tiêu cần đạt của bài học
3. Nội dung bài học/chủ đề bài học có những hoạt động học tập, luyện tập, vận dụng, trải nghiệm sáng tạo thiết thực, dễ thực hiện, giúp học sinh hình thành, phát triển các năng lực, phẩm chất. Nội dung bài học có những hoạt động học tập, luyện tập, vận dụng, trải nghiệm sáng tạo thiết thực, giúp học sinh hình thành, phát triển các năng lực, phẩm chất.
4. Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học đảm bảo vừa phải hướng đến việc phát triển các năng lực chung vừa hướng đến các năng lực đặc thù của mỗi môn học. Đa số các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học đảm bảo vừa phải hướng đến việc phát triển các năng lực chung vừa hướng đến các năng lực đặc thù của mỗi môn học.
* Phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện dạy học khác của các cơ sở giáo dục trung học tại địa phương
5. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa có tính linh hoạt, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa có tính linh hoạt, tạo điều kiện để nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.
6. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.
7. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác và đảm bảo được triển khai tốt tại các cơ sở giáo dục trung học.Nội dung sách giáo khoa đảm bảo phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác và đảm bảo được triển khai tốt tại các cơ sở giáo dục trung học.
* Nội dung sách giáo khoa phải thuận tiện, tạo điều kiện cho giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục, kiểm tra đánh giá hiệu quả
8. Cách thiết kế bài học/chủ đề trong sách giáo khoa phải khoa học, tạo điều kiện cho giáo viên dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.Cách thiết kế bài học/chủ đề trong sách giáo khoa khá khoa học, tạo điều kiện cho giáo viên dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.
9. Sách giáo khoa phải có nhiều ngữ liệu trên cùng một nội dung, chủ đề để giáo viên có thể lựa chọn, thực hiện việc dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn. Sách giáo khoa có nhiều ngữ liệu trên cùng một nội dung, chủ đề để giáo viên có thể lựa chọn, thực hiện việc dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn.
10. Nội dung sách giáo khoa phải đảm bảo đa dạng các cấp độ nhận thức, đảm bảo mục tiêu phân hóa; gợi mở các hình thức, phương pháp đánh giá, tạo điều kiện cho giáo viên lựa chọn công cụ, hình thức, phương pháp đánh giá phù hợp, đáp ứng yêu cầu cần đạt của mục tiêu bài học. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo đa dạng các cấp độ nhận thức, đảm bảo mục tiêu phân hóa; gợi mở các hình thức, phương pháp đánh giá, tạo điều kiện cho giáo viên lựa chọn công cụ, hình thức, phương pháp đánh giá phù hợp, đáp ứng yêu cầu cần đạt của mục tiêu bài học.
11. Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác./.Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung khá phong phú
2. Nhận xét, đánh giá chung

- Tương đối phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương, với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục.

- Cấu trúc nội dung sách giáo khoa ít tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cũng như không có tính liên kết với sách ở lớp dưới.Bộ 9: Tiếng Anh 7 Right - on! - Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên

1. Nhận xét theo từng tiêu chí (theo Quyết định 3747/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam)


Tiêu chí đánh giá
Nhận xét, đánh giá
Tiêu chí 1. Phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương
1. Nội dung sách giáo khoa phải đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương. Nội dung sách chưa đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện chưa phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương.
2. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và phong cách học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương. Nội dung sách tương đối đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với khả năng và phong cách học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh.
3. Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế địa phương. Cấu trúc, nội dung sách tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp.
4. Chất lượng sách (giấy in, độ bền, độ nét của chữ in…) tốt, không có lỗi in ấn…và có giá thành hợp lý.Chất lượng sách tốt.
Giá sách khá cao.
Tiêu chí 2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục trung học
* Phù hợp với việc học của học sinh
1. Sách giáo khoa được trình bày khoa học, tạo cảm giác ham thích học tập ở học sinh. Kênh chữ rõ ràng, đúng chuẩn; kênh hình có sự chọn lọc, tiêu biểu, trực quan, có độ nét cao, phù hợp với nội dung bài học, có tính thẩm mỹ và tính giáo dục. Sách giáo khoa được trình bày khoa học, phù hợp với nội dung bài học, có tính thẩm mỹ và tính giáo dục.
2. Nội dung bài học/chủ đề bài học cần đảm bảo sự chuẩn xác của kiến thức, đáp ứng các mục tiêu cần đạt của bài học; được trình bày khoa học, sinh động, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, kích thích tư duy sáng tạo. Nội dung bài học đảm bảo sự chuẩn xác của kiến thức, đáp ứng các mục tiêu cần đạt của bài học; được trình bày khoa học.
3. Nội dung bài học/chủ đề bài học có những hoạt động học tập, luyện tập, vận dụng, trải nghiệm sáng tạo thiết thực, dễ thực hiện, giúp học sinh hình thành, phát triển các năng lực, phẩm chất. Nội dung bài học có những hoạt động học tập, luyện tập, vận dụng thiết thực, giúp học sinh hình thành, phát triển các năng lực, phẩm chất.
4. Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học đảm bảo vừa phải hướng đến việc phát triển các năng lực chung vừa hướng đến các năng lực đặc thù của mỗi môn học. Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học đảm bảo hướng đến việc phát triển các năng lực chung và các năng lực đặc thù của môn học.
* Phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện dạy học khác của các cơ sở giáo dục trung học tại địa phương
5. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa có tính linh hoạt, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục. Cấu trúc nội dung sách có tính tương đối linh hoạt, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục
6. Cấu trúc nội dung sách giáo khoa thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường. Cấu trúc nội dung sách thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá
7. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác và đảm bảo được triển khai tốt tại các cơ sở giáo dục trung học.Nội dung sách giáo khoa đảm bảo phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác.
* Nội dung sách giáo khoa phải thuận tiện, tạo điều kiện cho giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục, kiểm tra đánh giá hiệu quả
8. Cách thiết kế bài học/chủ đề trong sách giáo khoa phải khoa học, tạo điều kiện cho giáo viên dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.Cách thiết kế bài học trong sách khoa học, tạo điều kiện cho giáo viên lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học phù hợp; phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
9. Sách giáo khoa phải có nhiều ngữ liệu trên cùng một nội dung, chủ đề để giáo viên có thể lựa chọn, thực hiện việc dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn. Sách có nhiều ngữ liệu trên cùng một nội dung, chủ đề để giáo viên có thể lựa chọn, thực hiện việc dạy học tích hợp.
10. Nội dung sách giáo khoa phải đảm bảo đa dạng các cấp độ nhận thức, đảm bảo mục tiêu phân hóa; gợi mở các hình thức, phương pháp đánh giá, tạo điều kiện cho giáo viên lựa chọn công cụ, hình thức, phương pháp đánh giá phù hợp, đáp ứng yêu cầu cần đạt của mục tiêu bài học. Nội dung sách đảm bảo đa dạng các cấp độ nhận thức, đảm bảo mục tiêu phân hóa; gợi mở các hình thức, phương pháp đánh giá, tạo điều kiện cho giáo viên lựa chọn công cụ, hình thức, phương pháp đánh giá phù hợp, đáp ứng yêu cầu cần đạt của mục tiêu bài học.
11. Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác./.Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung khá phong phú.
2. Nhận xét, đánh giá chung

- Tương đối phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương, với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục. Nội dung sách đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng học sinh.

- Chưa có sự liên kết với sách ở các lớp dưới. Nội dung trong một số đơn vị bài học nhiều, yêu cầu cao so với trình độ của học sinh.
1649396804930.png


XEM THÊM:
 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM

Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai -
 • Từ khóa
  biên bản góp ý sgk lớp 2 biên bản góp ý sgk lớp 6 biên bản góp ý sgk toán 6 góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 3 góp ý dự thảo sgk mới góp ý sách giáo khoa góp ý sách giáo khoa lớp 3 góp ý sách giáo khoa lớp 3 bộ cánh diều góp ý sách giáo khoa lớp 3 cánh diều góp ý sách giáo khoa lớp 3 môn tiếng anh góp ý sách giáo khoa lớp 3 môn tiếng việt góp ý sách giáo khoa lớp 3 môn toán góp ý sách giáo khoa lớp 3 môn đạo đức góp ý sách giáo khoa mới góp ý sgk góp ý sgk cánh diều lớp 3 góp ý sgk công nghệ 10 góp ý sgk công nghệ 7 góp ý sgk công nghệ 7 cánh diều góp ý sgk hóa 10 góp ý sgk khtn 7 góp ý sgk khtn 7 cánh diều góp ý sgk lớp 2 góp ý sgk lớp 2 môn âm nhạc góp ý sgk lớp 2 môn toán góp ý sgk lớp 3 góp ý sgk lớp 3 bộ cánh diều góp ý sgk lớp 3 cánh diều góp ý sgk lớp 3 chân trời sáng tạo góp ý sgk lớp 3 môn đạo đức góp ý sgk lớp 6 góp ý sgk lớp 6 mới góp ý sgk lớp 7 góp ý sgk lớp 7 cánh diều góp ý sgk lớp 7 môn gdcd góp ý sgk lớp 7 môn khtn góp ý sgk lớp 7 môn toán góp ý sgk mĩ thuật 7 gop y sgk moi góp ý sgk môn gdtc lớp 3 góp ý sgk môn tnxh lớp 3 góp ý sgk môn đạo đức lớp 3 góp ý sgk ngữ văn 10 góp ý sgk ngữ văn 6 góp ý sgk ngữ văn 7 bộ cánh diều góp ý sgk ngữ văn 7 cánh diều góp ý sgk sinh học 10 góp ý sgk tiếng anh 3 góp ý sgk tiếng anh 6 góp ý sgk tin 6 góp ý sgk tin 7 góp ý sgk tin học 10 góp ý sgk tin học 7 góp ý sgk tin học lớp 3 góp ý sgk toán 10 góp ý sgk toán 3 góp ý sgk toán 3 cánh diều góp ý sgk toán 6 góp ý sgk toán 6 mới góp ý sgk toán 7 góp ý sgk toán 7 chân trời sáng tạo góp ý sgk văn 7 góp ý sgk vật lí 10 góp ý sgk vật lý 10 góp ý tiêu chí lựa chọn sgk nhận xét góp ý sgk lớp 2 nhận xét góp ý sgk lớp 6 phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 3 phiếu góp ý sgk lớp 3 phiếu góp ý sgk lớp 6 phiếu góp ý sgk toán 7
 • TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

  Thống kê

  Chủ đề
  73,959
  Bài viết
  75,914
  Thành viên
  67,411
  Thành viên mới nhất
  Nguyễn thị Chinh

  Thành viên Online

  Top