admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Tài liệu Âm nhạc truyền thống và đương đại của người Chăm An Giang

Bài viết trên cơ sở khái quát sự hình thành với những nét đặc trưng về văn hóa của người Chăm ở An Giang, bài viết tập trung làm rõ âm nhạc truyền thống và đương đại của cộng đồng này ở An Giang, đồng thời, tác giả làm rõ các đặc điểm về nét đặc trưng âm nhạc người Chăm An Giang. Qua đó, tác giả cũng chỉ ra những điểm dị biệt và tương đồng trong âm nhạc người Chăm An Giang với người Chăm miền Trung Việt Nam. | AGU International Journal of Sciences 2020 Vol. 26 3 98 111 ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG VÀ ĐƯƠNG ĐẠI CỦA NGƯỜI CHĂM AN GIANG Võ Văn Thắng1 Dương Phương Đông1 1 Trường Đại học An Giang ĐHQG-HCM Thông tin chung ABSTRACT Ngày nhận bài 20 05 2020 Ngày nhận kết quả bình Based on the overview of the formation with the cultural duyệt characteristics of the Cham people in An Giang the article focuses 21 06 2020 on clarifying the traditional and contemporary music as well as Ngày chấp nhận đăng typical musical characteristics of this community. Thereby the author 06 2020 also points out the differences and similarities in music between the Title Chams in An Giang music and the Cham people in Central Vietnam. Effect of treatment From the current state of the musical life of the Cham people in An conditions on the Giang the author proposes values with unique elements that need to preservation of tricolor be preserved and promoted to help this kind of music be more diverse mango Mangifera indica in the present and future. pieces Keywords TÓM TẮT An Giang music the Cham people Trên cơ sở khái quát sự hình thành với những nét đặc trưng về văn hóa của người Chăm ở An Giang bài viết tập trung làm rõ âm nhạc Từ khóa An Giang âm nhạc Chăm truyền thống và đương đại của cộng đồng này ở An Giang đồng thời tác giả làm rõ các đặc điểm về nét đặc trưng âm nhạc người Chăm An Giang. Qua đó tác giả cũng chỉ ra những điểm dị biệt và tương đồng trong âm nhạc người Chăm An Giang với người Chăm miền Trung Việt Nam. Từ thực trạng đời sống âm nhạc của người Chăm An Giang tác giả đề xuất những giá trị cần bảo tồn và phát huy cùng với những yếu tố nhằm tạo điều kiện cho nền âm nhạc này phát triển phong phú hơn trong hiện tại và tương lai. 1. GIỚI THIỆU tỉnh có số người Chăm Islam sinh sống nhiều nhất An Giang là tỉnh nằm ở đầu nguồn lưu vực sông ở Nam Bộ. Theo thống kê về công tác tôn giáo ở Mekông với đặc thù là một tỉnh nông nghiệp vừa An Giang toàn tỉnh hiện có người Chăm có đồng bằng vừa có đồi
amnhacangiang.png
 

Đính kèm

Bài viết liên quan

Nội dung liên quan

THÀNH VIÊN TRỰC TUYẾN

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
370
Bài viết
379
Thành viên
178
Thành viên mới nhất
Ánh Dương
Top