Thứ nào sau đây là một heteroglycan?

Thứ nào sau đây là một heteroglycan?

A. Dextrin

B. Agar

C. Inulin

D. Chitin

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thứ nào sau đây là một heteroglycan?

Bạn đang xem: Thứ nào sau đây là một heteroglycan? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP