Thu NSNN là một trong hai nội dung cơ bản của hoạt động NSNN:

Thu NSNN là một trong hai nội dung cơ bản của hoạt động NSNN:

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này