Thuật ngữ nào dưới đây không chỉ một bó các sợi thần kinh:

Thuật ngữ nào dưới đây không chỉ một bó các sợi thần kinh:

A. Cuống

B. Chất xám

C. Bó

D. Đường dẫn truyền

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này