Thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng miễn thuế trong những trường hợp nào? 

Thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng miễn thuế trong những trường hợp nào? 

A. Miễn cho doanh nghiệp trong nước mới thành lập trong hai năm

B. Miễn cho doanh nghiệp trong nước mới thành lập ở các vùng xa xôi, hẻo lánh trong hai năm

C. Miễn cho doanh nghiệp trong nước mới thành lập trong hai năm nếu có gặp khó khăn về sản xuất, kinh doanh từ khi thành lập

D. Miễn cho doanh nghiệp trong nước mới thành lập trong hai năm nếu doanh nghiệp chưa có thu nhập

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!