Thuốc có tác dụng lợi tiểu mạnh nhất:

 Thuốc có tác dụng lợi tiểu mạnh nhất:

A. Thuốc lợi tiểu tiết kiệm K+

B. Thuốc lợi tiểu thẩm thấu

C. Thuốc lợi tiểu quai

D. Thuốc lợi tiểu Thiazid

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:34 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho:  Thuốc có tác dụng lợi tiểu mạnh nhất:

Bạn đang xem:  Thuốc có tác dụng lợi tiểu mạnh nhất: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP