Thuốc điều trị đau thắt ngực chống chỉ định đối với người bị tăng áp lực nội sọ:

Thuốc điều trị đau thắt ngực chống chỉ định đối với người bị tăng áp lực nội sọ:

A. Nitroglycerid

B. Timolol

C. Verapamil

D. Diltiazem

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này