Thuốc dùng để cấp cứu cơn tăng huyết áp:

 Thuốc dùng để cấp cứu cơn tăng huyết áp:

A. Captopril

B. Digoxin

C. Nitroprussid

D. Nifedipin

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này