Thuốc được sử dụng qua đường tiêm là thuốc dễ sử dụng nhất

Thuốc được sử dụng qua đường tiêm là thuốc dễ sử dụng nhất

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này