Thuốc kháng H1 thuộc nhóm Piperazine:

Thuốc kháng H1 thuộc nhóm Piperazine:

A. Dimenhydrate

B. Cyclizine

C. Terfenadin

D. Chlorpheniramin

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thuốc kháng H1 thuộc nhóm Piperazine:

Bạn đang xem: Thuốc kháng H1 thuộc nhóm Piperazine: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP