Thuốc kháng H1 thuộc nhóm Piperidine:

Thuốc kháng H1 thuộc nhóm Piperidine:

A. Dimenhydrate

B. Terfenadin

C. Chlorpheniramin

D. Cyproheptadin

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thuốc kháng H1 thuộc nhóm Piperidine:

Bạn đang xem: Thuốc kháng H1 thuộc nhóm Piperidine: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP