Thuốc làm tăng độc tính của glycosid tim:

Thuốc làm tăng độc tính của glycosid tim:

A. Lợi tiểu quai

B. Thiazid

C. Lợi tiểu tiết kiệm K+

D. Nitroprussid

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thuốc làm tăng độc tính của glycosid tim:

Bạn đang xem: Thuốc làm tăng độc tính của glycosid tim: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

Please disable your adblocker or whitelist this site!