Thuốc lợi tiểu nào hấp thu dễ dàng qua đường tiêu hóa? A.  B.  C. 

Thuốc lợi tiểu nào hấp thu dễ dàng qua đường tiêu hóa? A.  B.  C. 

A. Mannitol

B. Acetazolamid

C. Furosemide

D. B,C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này