Thuốc nào giải quyết được tình trạng phù não và tăng nhãn áp?

Thuốc nào giải quyết được tình trạng phù não và tăng nhãn áp?

A. Acetazolamid

B. Furosemid

C. Spironolacton

D. Mannitol

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này