Thuốc nào sau đây không có tác dụng thuốc hạ sốt:

Thuốc nào sau đây không có tác dụng thuốc hạ sốt:

A. Aspirin

B. Morphin

C. Indocin

D. Dolargan

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này