Thuốc nào sau đây không thuộc nhóm IB

Thuốc nào sau đây không thuộc nhóm IB

A. Lidocain

B. Mexiletin

C. Quinidine

D. Tocainid

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thuốc nào sau đây không thuộc nhóm IB

Bạn đang xem: Thuốc nào sau đây không thuộc nhóm IB trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP