Thuốc nào sau đây là thuốc chống trầm cảm:

Thuốc nào sau đây là thuốc chống trầm cảm:

A. Fluphenazin

B. Amitriptyline

C. Haloperidol

D. Paracetamol

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thuốc nào sau đây là thuốc chống trầm cảm:

Bạn đang xem: Thuốc nào sau đây là thuốc chống trầm cảm: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP