Thuốc nào sau đây ức chế tăng PTH để chữa cường cận giáp do suy thận:

Thuốc nào sau đây ức chế tăng PTH để chữa cường cận giáp do suy thận:

A. Etretinat

B. Doxercaliferol và Paricalcitol

C. Isotretionin

D. Tretionin

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này