Thuốc nào thuộc nhóm chẹn kênh canxi

Thuốc nào thuộc nhóm chẹn kênh canxi

A. Nitroglycerin

B. Isosorbid dinitrat

C. Amlodipin

D. Morphin

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thuốc nào thuộc nhóm chẹn kênh canxi

Bạn đang xem: Thuốc nào thuộc nhóm chẹn kênh canxi trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP