Thuốc thuộc nhóm Glycosid tim:

Thuốc thuộc nhóm Glycosid tim:

A.  Dioxin

B. Digitoxin

C. Dopamin

D. A, B đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thuốc thuộc nhóm Glycosid tim:

Bạn đang xem: Thuốc thuộc nhóm Glycosid tim: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP