Thương nhân là:

Thương nhân là:

A. Một cá nhân

B. Một pháp nhân.

C. Một tổ hợp tác.

D. a, b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thương nhân là:

Bạn đang xem: Thương nhân là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP