Tiền sử dụng đất là khoản tiền mà người sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước khi được nhà nước giao đất

Tiền sử dụng đất là khoản tiền mà người sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước khi được nhà nước giao đất

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Tiền sử dụng đất là khoản tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước trong ba trường hợp là khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp có thu tiền sử dụng đất và khi được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất (điều 3 Luật đất đai).

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này