Tiếng thổi ống:

Tiếng thổi ống:

A. Là tiếng thở thanh khí phế quản nghe được ở ngoại vi của phổi

B. Chủ yếu ở thì thở ra 

C. Nghe ở giới hạn trên của tràn dịch màng phổi lượng ít hoặc trung bình

D. Còn được gọi là tiếng thổi màng phổi

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Tiếng thổi ống:

Bạn đang xem: Tiếng thổi ống: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP