Tiêu chuẩn của một thuốc tê tốt:

Tiêu chuẩn của một thuốc tê tốt:

A. Khởi đầu tác dụng chậm

B. Tan trong lipid và ổn định trong dung dịch

C. Bị phân hủy bởi nhiệt trong lúc tiệt trùng

D. Có hiệu lực khi tiêm chích hoặc khi đặt trên niêm mạc

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Tiêu chuẩn của một thuốc tê tốt:

Bạn đang xem: Tiêu chuẩn của một thuốc tê tốt: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP