Tìm ý đúng với từ “Trong ­ ngoài” căn cứ vào:

Tìm ý đúng với từ “Trong ­ ngoài” căn cứ vào:

A. Mặt phẳng đứng ngang

B. Mặt phẳng nằm ngang

C. Mặt phẳng đứng dọc giữa

D. Mặt phẳng đứng dọc

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này