Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn …… trong một thời gian nhất định với một khoản chi phí nhất định.

Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn …… trong một thời gian nhất định với một khoản chi phí nhất định.

A. Giữa các thành phần kinh tế trong xã hội

B. Từ ngân hàng cho khách hàng

C. Từ các tổ chức, cá nhân, hộ gia định cho ngân hàng

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này