Tín dụng nhà nước tồn tại ở cả các nước đang phát triển và phát triển:

Tín dụng nhà nước tồn tại ở cả các nước đang phát triển và phát triển:

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này