Tín dụng thương mại là khoản tín dụng mà …(A)… cung cấp cho …(B)…: B có thể là:

Tín dụng thương mại là khoản tín dụng mà …(A)… cung cấp cho …(B)…: B có thể là:

A. Nhà môi giới hoặc nhà xuất khẩu

B. Nhà nhập khẩu hoặc nhà môi giới

C. Nhà xuất khẩu hoặc nhà nhập khẩu

D. Ngân hàng của nhà nhập khẩu hoặc nhà nhập khẩu

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:40 chiều

Đánh giá chủ đề này