Tính chất quan trọng của thuốc mê giúp kiểm soát độ sâu mê

Tính chất quan trọng của thuốc mê giúp kiểm soát độ sâu mê

A. Khởi phát nhanh và êm dịu

B. Đào thải qua đường tiểu

C. Sự cảm ứng 

D. Tất cả đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!