Tính chất viêm khớp không phù hợp với viêm khớp dạng thấp là:

Tính chất viêm khớp không phù hợp với viêm khớp dạng thấp là:

A. Đối xứng

B. Di chuyển

C. Cứng khớp buổi sáng

D. Đau nhiều về đêm gần sáng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này