Tình hình Nho giáo thời Lý như thế nào?

Tình hình Nho giáo thời Lý như thế nào?

A. Nho giáo không phát triển.

B. Nho giáo trở thành quốc giáo.

C. Nho giáo phát triển.

D. Nho giáo bị hạn chế.

Hướng dẫn

Chọn đáp án: C
Giải thích: Nho giáo ngày càng phát triển do nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị. Thời Trần nhiều trường học được mở ra, nội dung học tập là chữ Nhi và các sách kinh sử.

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Tình hình Nho giáo thời Lý như thế nào?

Bạn đang xem: Tình hình Nho giáo thời Lý như thế nào? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site