Tổ chức bảo hiểm xã hội không được thực hiện quyền nào sau đây?

Tổ chức bảo hiểm xã hội không được thực hiện quyền nào sau đây?

A. Từ chối yêu cầu trả bảo hiểm xã hội đúng quy định

B. Tổ chức quản lý nhân sự, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật

C. Khiếu nại về bảo hiểm xã hội

D. Kiểm tra việc đóng bảo hiểm xã hội và trả các chế độ bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này