Tổn thương dây thần kinh chầy nói trên sẽ gây hậu quả mất chi phối cho:

Tổn thương dây thần kinh chầy nói trên sẽ gây hậu quả mất chi phối cho:

A. Cơ chầy sau

B. Cơ dép

C. Cơ gấp dài ngón chân

D. Tất cả các cơ kể trên và các cơ khác

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này