Tổn thương xuất huyết bao giờ cũng là bệnh lý?

Tổn thương xuất huyết bao giờ cũng là bệnh lý?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này